Download lessen Nieuwsrekenen over het Coronavirus

Nu vanwege het Coronavirus alle scholen voorlopig gesloten zijn, buigen leraren zich over de vraag hoe zij hun leerlingen thuis zo goed mogelijk aan het werk kunnen zetten. Wij steunen leraren graag bij deze grote uitdaging. Laat je leerlingen thuis werken met de contextopgaven van Nieuwsrekenen!

Nieuwsrekenen maakt wekelijks contextopgaven op zes niveaus aan de hand van het Nieuwsbegriponderwerp. Het onderwerp van deze week moge duidelijk zijn. Leerlingen berekenen bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat nu thuis is, hoeveel seconden je nu je handen moet wassen en er is een opgave over wc-papier.  

Download lessen Nieuwsrekenen: Thuis bezig blijven
Niveau AA
Handleiding | Opdrachten
Niveau A1
Handleiding | Opdrachten
Niveau A2
Handleiding | Opdrachten
Niveau B1
Handleiding | Opdrachten
Niveau B2
Handleiding | Opdrachten
Niveau C
Handleiding | Opdrachten

Uitlegvideo van Juf Kim

Download lessen Nieuwsrekenen: Corona in Nederland
Niveau AA
Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
Niveau C

Uitlegvideo van Juf KimWil je vaker rekenen met het nieuws?

Neem dan een (proef)licentie op Nieuwsrekenen! Vraag je beheerder om dit in te schakelen.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis