Colofon

Nieuwsbegrip is een product van de CED-Groep.

Website
Ontwerp en realisatie door Driebit, powered by Ginger.

Naleving auteurswet
Bij de samenstelling van Nieuwsbegrip maakt de redactie vaak gebruik van artikelen uit diverse nieuwsmedia. Waar dat van toepassing is, trachten we toestemming tot overname te krijgen van de auteursrechthebbenden. In een enkel geval is het mogelijk dat we er niet in slagen de rechthebbende (tijdig) te achterhalen. Eenieder die van mening is dat zijn/haar rechten niet of onvoldoende in acht zijn genomen, verzoeken wij vriendelijk om contact op te nemen met de CED-Groep.

Onze Privacy verklaring
De CED-Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. En de persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen. U kunt onze volledige privacy verklaring teruglezen op onze algemene website.  

Leveringsvoorwaarden
De algemene voorwaarden van de CED-Groep die op alle opdrachten van toepassing zijn.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis