Help, tips en trucs

Heb je een vraag? Doorzoek hieronder de hulpsectie van Nieuwsbegrip.

Veelgestelde vragen

Wat is Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl?

Nieuwe stijl: gericht op de inhoud

Sinds dit schooljaar hebben de basislessen van Nieuwsbegrip een andere aanpak. Deze nieuwe stijl is ingevoerd om meer resultaat te bereiken met het begrijpend leesonderwijs.

  • Hierdoor richten leerlingen hun aandacht meer op inhoudelijk begrip van de tekst en passen ze leesstrategieën die relevant zijn toe tijdens het actief lezen.
  • De leerlingen lezen de tekst in groepjes van drie en bespreken met elkaar per stukje wat er belangrijk is, welke verbanden er zijn en welke onduidelijkheden ze nog tegenkomen. Hiervan maken ze aantekeningen op het werkblad.
  • Daarnaast beantwoorden ze over elk stukje een of meer sleutelvragen. De sleutelvragen zijn bedoeld om een extra verdieping aan te brengen en herlezen te stimuleren. Dit moet ertoe leiden dat ze de tekst beter begrijpen.
  • Lukt het leerlingen niet om een sleutelvraag te beantwoorden dan heeft een leerkracht hulpvragen tot zijn/haar beschikking. Met behulp van deze vragen, die verwijzen naar de toepassing van een strategie, kunnen leerlingen alsnog het antwoord vinden.

Met deze meer inhoudsgerichte benadering bouwen de leerlingen hun kennis op over een breed scala aan onderwerpen. Uit onderzoek blijkt dat voorkennis een belangrijke factor is bij begrijpend lezen.

Leesstrategieën

Bij niveau AA worden de strategieën nog wel aangeleerd en vanaf niveau A kun je de zwakkere lezers instructie op strategieniveau geven door middel van modelen en met behulp van de instructiepowerpoint (te vinden op het lerarendashboard bij Basismateriaal). Daarnaast is er basismateriaal dat je kunt inzetten voor gericht strategieonderwijs: strategiekaarten en strategielessen.

Minder opdrachten

Om de focus van de lessen zoveel mogelijk te richten op het actief lezen is het aantal opdrachten in het leerlingmateriaal teruggebracht. De sleutelvragen staan apart van het werkblad om te voorkomen dat de leerlingen direct overgaan tot het beantwoorden van de vragen. Eerst moeten ze zelf actief lezen. Als verwerking maken de leerlingen na het lezen van de tekst een sleutelschema of een schrijfopdracht. Schrijven naar aanleiding van een tekst is een effectieve manier om te laten zien dat je de tekst hebt begrepen. De vragen die voorheen in opdracht 3 zaten, zijn nu onderdeel van de sleutelvragen en hulpvragen. De extra opdracht is als suggestie in de handleiding opgenomen. Deze draagt minder direct bij aan het tekstbegrip, maar kan als verwerking worden ingezet voor leerlingen die snel klaar zijn.

Afwisseling door alternatieve les

Om voor afwisseling te zorgen krijgt elke derde les in een blok een alternatieve invulling. De bloklessen zijn nog het meest vergelijkbaar met de lessen in de oude stijl. Hierin krijgt ook de vraagstelling zoals die in Cito-toetsen wordt gebruikt een plek. Daarnaast is er een tekstsoortenles over Toetsvragen die je kunt gebruiken om te oefenen met deze manier van toetsvragen stellen.

Wat is Nieuwsbegrip Goud?

Met de licentie Goud is het mogelijk om verschillende onderdelen van Nieuwsbegrip digitaal te benaderen. De leerlingen kunnen de activiteiten hierdoor grotendeels op een desktop, laptop of tablet uitvoeren. In tegenstelling tot wat mogelijk is met de licentie Zilver kunnen de leerlingen met de licentie Goud ook de wekelijkse basisles digitaal maken. De leerlingen kunnen de tekst downloaden, bekijken en printen. We raden aan om deze tekst te (blijven) printen, zodat leerlingen actief met de tekst aan de slag kunnen (denk aan: onderstrepen, markeren, aantekeningen maken). De sleutelvragen beantwoorden zij vervolgens digitaal. De docent kan deze antwoorden digitaal bekijken. De leerlingen kunnen tijdens het beantwoorden van de sleutelvragen desgewenst de hulpvragen oproepen, maar ze hoeven hier geen antwoord op te geven.

Na het Actief lezen kan de leerling kiezen voor het onderdeel Schema en/of Opdrachten, afhankelijk van wat die week actief is.

Wanneer de les een opdracht met een sleutelschema bij de actuele les bevat (maximaal vijf keer per blok), zal de tegel Schema aanklikbaar zijn.

De leerling krijgt hier uitleg over het te maken sleutelschema en kan eventueel een Word- of pdf-bestand met het schema openen en bewerken. Een bewerkt Word-bestand dient in de eigen omgeving van de leerling opgeslagen te worden. Vaak zal het zo zijn dat de leerling in de uitleg aanwijzingen krijgt voor het sleutelschema dat hij of zij moet maken, waarna dit desgewenst op papier (bijvoorbeeld een mindmap) of digitaal kan worden gemaakt in een Word-bestand.

Wanneer er een schrijfopdracht bij de actuele basisles hoort, dan kan de leerling de uitleg daarover vinden in het onderdeel Opdrachten. Hier staan ook eventuele aanvullende opdrachten in de vorm van open vragen of meerkeuzevragen.

Ook de tekstentoets (voorheen TIAT) is in de licentie Goud digitaal af te nemen. Dit scheelt veel tijd (nakijkwerk) en papier. De docent zet de toets klaar voor de leerlingen.

De functionaliteiten binnen pakket Goud zullen in de loop van de tijd worden uitgebreid.

Hoe kan ik instellen dat mijn klas het filmpje van het NOS Jeugdjournaal kan zien?

Heeft u een licentie voor Nieuwsbegrip Zilver of Nieuwsbegrip Goud? Dan kunt u als leraar via 'leerlingbeheer' > 'NOS Jeugdjournaal' in het linkermenu instellen dat uw klas het filmpje van het NOS Jeugdjournaal op de startpagina te zien krijgt.

 

Als beheerder heeft u geen toegang tot het instellen van het NOS Jeugdjournaal.

 

Welke pakketten zijn er?

Nieuwsbegrip biedt drie pakketten: Brons, Zilver en Goud. Kies je voor Brons, dan kun je wekelijks de leesteksten en opdrachten downloaden, het Jeugdjournaal filmpje bekijken en gebruikmaken van een beperkte set toetsen. 
Kies je voor Zilver, dan krijg je naast alle onderdelen van Brons ook de mogelijkheid om de leerlingen online te laten werken aan een tweede tekst en woordenschatoefeningen. Daarnaast heb je de beschikking over een uitgebreid toetspakket en diverse andere extra opties.
Kies je voor Goud, dan kun je de leerlingen ook de basisles online laten maken, net als de tekstentoetsen.
Meer informatie over pakketten

Voor welke doelgroepen is Nieuwsbegrip bedoeld?

Nieuwsbegrip biedt leesteksten op zes niveaus:
• Niveau AA-Alfa voor leerlingen in het speciaal onderwijs en nieuwkomers
• Niveau AA voor groep 4
• Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
• Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1
• Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2
• Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3
Lees meer over de niveaus

Wat is Nieuwsrekenen?

Nieuwsrekenen biedt wekelijks toepassingsopgaven aan de hand van het nieuws, voor leerlingen in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Met Nieuwsrekenen krijgt u iedere week stof op zes verschillende niveaus voor een half uur extra rekenen aan de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp.
Meer informatie

Zijn er trainingen voor het gebruik van Nieuwsbegrip?

Om u op weg te helpen met Nieuwsbegrip en het geven van goed begrijpend leesonderwijs, zijn er Nieuwsbegrip Masterclasses bij u op school én cursussen voor individuele cursisten. De Masterclasses en cursussen worden verzorgd door de ervaren begrijpend leesspecialisten van de CED-Groep (de organisatie achter Nieuwsbegrip). Daarnaast is er ook een e-learningmodule voor beginnende leraren. 
Leer meer

Hoe werkt het inloggen na de koppeling met Basispoort?

Wanneer de koppeling van Basispoort is geactiveerd, loggen alle leraren en leerlingen voortaan in via Basispoort. Alleen de Nieuwsbegripbeheerder blijft rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl inloggen.
Op deze pagina vindt u meer uitleg

Bekijk de nieuwe jaarkalender voor schooljaar 2022-2023

Nog geen leerlingaccounts ingericht? Bekijk een video over het instellen van leerlingaccounts. 

 

Nieuwsbegripvideo's

Samen met de vloggers van Vet Gezellig hebben we een serie video's gemaakt. 

Aflevering 1: Wat is Nieuwsbegrip en hoe wordt het gemaakt?

Aflevering 2: Modelen en de leesstrategieën van Nieuwsbegrip

Aflevering 3: De toetsen van Nieuwsbegrip

Aflevering 4: Differentiëren met Nieuwsbegrip

Aflevering 5: Nieuwsbegrip en woordenschat

Aflevering 6: Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl

Geen video missen? Abonneer op ons YouTubekanaal!

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis