Nieuwsrekenen

Voor het oefenen met context opgaven uit de praktijk.

Hebben jouw leerlingen moeite met de toepassingsopgaven? Zoek je juist uitdaging voor de betere rekenaars? Of wil je oefenmateriaal op de rekentoetsen van het Cito? Nieuwsrekenen is een aantrekkelijke aanvulling op jouw reguliere rekenmethode die wekelijks betekenisvolle contextopgaven op zes verschillende niveaus biedt aan de hand van het Nieuwsbegriponderwerp.

Doe nu mee met de Nieuwsrekenen contextkraker

Voor alle groepen 7 en 8: Lost jouw klas het mysterie in de dierentuin op? We hebben een spannende Nieuwsrekenen contextkraker geschreven. Met deze wedstrijd kun je vrijblijvend kennismaken met Nieuwsrekenen. Je hoeft geen abonnement te hebben om mee te doen. De winnende klas ontvangt een pakket rekenspellen. Doe mee voor 6 oktober 2023. Download de leerkrachthandleiding, de opdrachten voor de leerlingen en het antwoordformulier hier. Veel rekenplezier!

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?

Een belangrijk kerndoel voor rekenen-wiskunde is kerndoel 25 dat gericht is op wiskundig inzicht en handelen, dus dat je op grond van redeneren laat zien dat een berekening of een betoog klopt. Dit aspect van rekenen-wiskunde wordt in de contextopgaven van Nieuwsrekenen geoefend.

De lessen zijn gebaseerd Nieuwsbegrip dat op een succesvolle manier de actualiteit de klas in haalt om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen. Door bij Nieuwsrekenen gebruik te maken van diezelfde context zijn leerlingen zinvol en gemotiveerd bezig met rekenen in de praktijk van alledag.

Nieuwsrekenen is ook te gebruiken zonder abonnement op Nieuwsbegrip.

Voor wie?

Elke week zijn er op de website nieuwe opgaven van Nieuwsrekenen te vinden voor zes niveaus. Elk niveau is gekoppeld aan een groep (zie de afbeelding hieronder), waarbij de letters AA, A, B en C corresponderen met de niveaus van Nieuwsbegrip. Doordat op elk niveau hetzelfde onderwerp centraal staat, is het mogelijk om leerlingen in een groep op verschillende niveaus te laten werken met hetzelfde onderwerp.

Sterke en zwakke rekenaars

Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal. 
Nieuwsrekenen is ook goed bruikbaar voor zwakkere rekenaars. Vaak is het dan nodig om te kiezen voor opgaven op een lager niveau. Bewerkingen die nodig zijn voor het oplossen van de rekenvragen, zijn dan eenvoudiger. Bovendien zijn de contexten dan makkelijker te lezen. 

Stappenplan Nieuwsrekenen

Nieuwsrekenen leert leerlingen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de contextopgaven te komen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een stappenplan wat de leerlingen houvast geeft. En deze vast aanpak geeft leerkrachten ook houvast bij het modelen van het oplossen van contextopgaven,

Digibordtool

Nieuwsrekenen heeft een handige digibordtool die het mogelijk maakt om het onderwerp te introduceren, de context te verduidelijken en moeilijke woorden en rekenbegrippen te arceren, een eventuele tabel toe te lichten, het werken met het stappenplan te modelen en opgaven stap voor stap hardop denkend voor te doen.

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis