Nieuwsrekenen

Hebben jouw leerlingen moeite met de toepassingsopgaven? Zoek je juist uitdaging voor de betere rekenaars? Of wil je oefenmateriaal op de rekentoetsen van het Cito? Nieuwsrekenen is een aantrekkelijke aanvulling op jouw reguliere rekenmethode die wekelijks betekenisvolle contextopgaven op zes verschillende niveaus biedt aan de hand van het Nieuwsbegriponderwerp,

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?

Nieuwsbegrip haalt op een succesvolle manier de actualiteit de klas in om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen. Door bij Nieuwsrekenen gebruik te maken van diezelfde context zijn leerlingen zinvol en gemotiveerd bezig met rekenen in de praktijk van alledag

Voor wie?

Elke week zijn er op de website nieuwe opgaven van Nieuwsrekenen te vinden voor zes niveaus. Elk niveau is gekoppeld aan een groep (zie de afbeelding hieronder), waarbij de letters AA, A, B en C corresponderen met de niveaus van Nieuwsbegrip. Doordat op elk niveau hetzelfde onderwerp centraal staat, is het mogelijk om leerlingen in een groep op verschillende niveaus te laten werken met hetzelfde onderwerp.

Sterke en zwakke rekenaars

Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal. 
Nieuwsrekenen is ook goed bruikbaar voor zwakkere rekenaars. Vaak is het dan nodig om te kiezen voor opgaven op een lager niveau. Bewerkingen die nodig zijn voor het oplossen van de rekenvragen, zijn dan eenvoudiger. Bovendien zijn de contexten dan makkelijker te lezen. 

Stappenplan Nieuwsrekenen

Nieuwsrekenen leert leerlingen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de contextopgaven te komen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een stappenplan wat de leerlingen houvast geeft. 

Digibordtool

Nieuwsrekenen heeft een handige digibordtool die het mogelijk maakt om het onderwerp te introduceren, de context te verduidelijken en moeilijke woorden en rekenbegrippen te arceren, een eventuele tabel toe te lichten, het werken met het stappenplan te modelen en opgaven stap voor stap hardop denkend voor te doen.

Plusboekje

Wil je een voorproefje van Nieuwsrekenen voor de betere rekenaars? Download dan het Plusboekje Nieuwsrekenen!

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis