Wat is Nieuwsbegrip?

Actuele lessen voor begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, schrijven, fictielezen en contextrekenen, diverse mogelijkheden voor het digibord en online leren: dat is Nieuwsbegrip!

Nieuwsbegrip in 't kort:
 • wekelijks begrijpend leeslessen en een video aan de hand van een actueel onderwerp
 • wekelijks voortgezet technisch lezen voor de groepen 4, 5 en 6 (in ontwikkeling voor de groepen 7 en 8)
 • lessen op zes niveaus (van basisonderwijs tot mbo)
 • Nieuwsbegrip Fictie, lesmateriaal behorende bij een serie boeken voor de leesmotivatie
 • een leesaanpak gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten 
 • veel digitale mogelijkheden voor lessen en toetsing
 • Nieuwsbegrip Schrijven, omdat lezen en schrijven elkaar versterken 
 • Nieuwsrekenen, wekelijks rekenopgaven behorende bij het Nieuwsbegrip onderwerp van de week
 • contextopgaven Nieuwsrekenen (goede voorbereiding op de Cito-toets)
 • ondersteuning voor de individuele leerkracht of het complete team op het gebied van lezen en rekenen
 • alles voor goed leesonderwijs

Wil je nog meer weten over Nieuwsbegrip? Vraag onze brochure aan.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis