Wat is Nieuwsbegrip?

Actuele lessen voor begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, schrijven, fictielezen en contextrekenen, diverse mogelijkheden voor het digibord en online leren: dat is Nieuwsbegrip!

Nieuwsbegrip in 't kort:
  • wekelijks begrijpend leeslessen, rekenopgaven en een video aan de hand van een actueel onderwerp
  • voortgezet technisch lezen (nieuw vanaf schooljaar 2022/2023 voor groep 4)
  • lessen op zes niveaus (van basisonderwijs tot mbo)
  • begrijpend leesaanpak gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten 
  • veel digitale mogelijkheden
  • activiteiten voor fictielezen (nieuw vanaf najaar 2022)
  • contextopgaven Nieuwsrekenen (goede voorbereiding op de Cito-toets)
  • alles voor goed leesonderwijs
probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis