Wat is Nieuwsbegrip?

Actuele lessen voor begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, schrijven, fictielezen en contextrekenen, diverse mogelijkheden voor het digibord en online leren: dat is Nieuwsbegrip!

Nieuwsbegrip in 't kort:
  • wekelijks begrijpend leeslessen en een video aan de hand van een actueel onderwerp
  • wekelijks voortgezet technisch lezen voor groep 4 (in ontwikkeling voor de hogere groepen)
  • wekelijks rekenopgaven behorende bij het Nieuwsbegrip onderwerp van de week
  • lessen op zes niveaus (van basisonderwijs tot mbo)
  • Nieuwsbegrip Fictie, lesmateriaal behorende bij een serie boeken voor de leesmotivatie
  • veel digitale mogelijkheden voor lessen en toetsing
  • een leesaanpak gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten 
  • contextopgaven Nieuwsrekenen (goede voorbereiding op de Cito-toets)
  • Ondersteuning voor de individuele leerkracht of het complete team op het gebied van lezen en rekenen
  • alles voor goed leesonderwijs

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis