Nieuwsbegrip trainingen

Een rijke methode én een leerkracht die zich bekwaam voelt. Dat is de basis voor schoolbreed uitstekend begrijpend leesonderwijs.

Met Nieuwsbegrip heb je rijk materiaal in handen, maar de voornaamste factor voor leessucces is nog altijd de leraar. Begrijpend lezen is een veelzijdig vak vol uitdagingen. Hoe bekwaam voel jij je om de lessen te geven?
Differentiëren, de groepjes activeren, modelen: een gerichte masterclass helpt je om alle kansen die Nieuwsbegrip biedt ook echt te benutten. Onze ervaren trainers helpen je graag op weg.

‘Wij dachten op de juiste manier een Nieuwsbegriples te geven, maar onze ogen zijn geopend. We hebben na deze training ons begrijpend lezenmodel aangepast.’

Sophie van Gelderen, School Vest in Dordrecht

Nieuwsbegrip Masterclasses

Maak je keuze uit verschillende Masterclasses. Je kunt een serie Masterclasses afnemen, of beginnen met de startmodule. Wij adviseren je graag over een passend aanbod. Interesse? Laat het ons weten!

Startmodule: Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl

In deze startmodule maak je kennis met Nieuwsbegrip en leer je hoe een goede begrijpend leesles eruit ziet. Het doel van de bijeenkomst is de volle breedte van het programma leren kennen en weten hoe je je leerlingen de tekst actief kunt laten lezen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die nog geen of weinig ervaring hebben met het geven van Nieuwsbegriplessen en voor teams die het werken met 'Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl' willen implementeren. 

Inhoudsgerichte benadering
Na het volgen van de startmodule weet je welke niveaus passend zijn voor je leerlingen en hoe de nieuwe inhoudsgerichte benadering van Nieuwsbegrip eruit ziet. Ook leer je voor welke leerlingen de strategie-aanpak extra belangrijk is, en welke leerlingen zelf aan de slag kunnen met de sleutelvragen. We behandelen welke onderdelen van Nieuwsbegrip je moet aanbieden om aan de kerndoelen te voldoen en bespreken de laatste innovaties en doorontwikkeling. 

Actief lezen
Na afloop weten alle leraren hoe ze op een effectieve manier met Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl kunnen werken, zodat alle leerlingen actief gaan lezen.

Duur
De startmodule is een bijeenkomst van 3 uur.

Interesse? Mail naar nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

 

Hybride werken met Nieuwsbegrip Goud

Tijdens de schoolsluiting hebben veel scholen gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip pakket Goud. Met de online mogelijkheden van dit pakket konden leerlingen ook vanuit huis zelfstandig hun begrijpend leeslessen maken. Nu de basisscholen weer geopend zijn, staan leraren voor de vraag hoe ze Nieuwsbegrip effectief kunnen inzetten. De opties binnen pakket Goud zijn ideaal voor een hybride aanpak: een uitgekiende mix van online en offline lessen. Wil je in de periode tot de zomer de lestijd voor begrijpend lezen optimaal gebruiken, met inzet van Nieuwsbegrip Goud? Volg dan de Masterclass 'Hybride werken met Nieuwsbegrip Goud'. 

We organiseren deze bijeenkomst digitaal of live op locatie. 

Omgaan met verschillen in de groep

Hoe kan ik de begrijpend leesresultaten van mijn leerlingen verbeteren? Een belangrijk aspect om eens op in te zoomen, is het differentiëren in de klas en de verdeling van de niveaus over je leerlingen. 

Het juiste niveau voor iedere leerling
Nieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om met de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig te zijn, terwijl de leerlingen toch allen op hun eigen niveau werken. Tijdens deze module leer je hoe je op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. Ook gaan we in op het werken met niveaugroepen en wat dit betekent voor je instructie. Je leert daarnaast werken met de sleutelvragen en hulpvragen. Het resultaat: álle leerlingen - ook de betere lezers - krijgen een niveau aangereikt dat bij hen past en hen uitdaagt.

Na afloop van deze Masterclass...
...weten alle leraren hoe ze alle leerlingen actief kunnen laten lezen, gebruikmakend van de differentiatiemogelijkheden binnen Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. 

Interesse? Mail naar nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

De leraar als rolmodel; hoe model ik begrijpend lezen voor mijn leerlingen

Het hardop-denkend-voordoen van hoe je al 'leesexpert' een tekst aanpakt noemen we modelen. Modelen is een heel belangrijk onderdeel van de succesvolle begrijpend leesles. Maar hoe model je op de juiste manier en op welk moment in je les? Dat leer je tijdens de Masterclass 'De leerkracht als rolmodel'. 

Goed modelen is essentieel 
Een goede instructie is doorslaggevend voor de effectiviteit van je les. Het modelen van bijvoorbeeld leesstrategieën draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. In Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl zijn er 'hulpvragen' die je kunt inzetten om een dieper tekstbegrip te bereiken bij je leerlingen. Ook hierbij is het hardop-denkend-voordoen belangrijk. Goed kunnen modelen is dus essentieel. 

Na het volgen van deze Masterclass...
... weten de leraren hoe ze het modelen effectief kunnen inzetten als instructiemiddel bij de lessen van Nieuwsbegrip en hoe ze 'expertleerlingen' kunnen laten modelen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.  

Coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen

Samenwerken en interactie tussen leerlingen bevordert hun leesbegrip. Maar, 'Hoe stel ik groepjes leerlingen samen?' en 'Hoe verdeel ik rollen tussen de leerlingen?'. In deze Masterclass komen deze en andere vragen over werkvormen en begrijpend lezen aan de orde. Ook gaan we in op de rol van de leraar bij samenwerkend leren en de evaluatie van het samenwerken.

Na het volgen van deze Masterclass...
...weten leraren hoe ze bij de begrijpend leeslessen gebruik kunnen maken van samenwerkingsvormen en hoe ze de leerlingen met behulp van rollen actief kunnen laten lezen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.

Nieuwsbegrip en woordenschat aanbieden

Het uitbreiden van de woordenschat is heel belangrijk voor het schoolsucces van je leerlingen. Met Nieuwsbegrip werken leerlingen daar intensief aan. Je leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven. Maar hoe kun je de woordenschatles van Nieuwsbegrip zo goed mogelijk benutten? 

Woordenschatonderwijs
Wanneer je als team een verdiepingsslag wilt maken met het woordenschatonderwijs, dan is deze Masterclass bij uitstek geschikt. Vragen als 'Hoe volg ik de resultaten van de leerlingen en hoe pas ik mijn les hierop aan?', 'Hoe combineer ik leesbegrip en woordenschat?' en 'Hoe toets ik de aangeboden woorden en hoe vaak?' komen aan de orde. 

Na het volgen van deze Masterclass...
...weten leraren hoe ze optimaal kunnen profiteren van het woordenschatdeel van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Ze weten hoe ze kunnen meten welke woorden nog onbekend zijn en hoe ze het semantiseren en consolideren kunnen inzetten bij de online lessen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.

 

Tijdens het lezen van teksten komen leerlingen moeilijke woorden tegen. Deze moeilijke woorden moeten je leerlingen zich eigen zien te maken. In deze module krijg je kort uitgelegd hoe de theorie van woordenschatverwerving in elkaar zit. Daarnaast gaan we in op de volgende vragen: ‘Hoe werkt de woordhulp op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip?’ en ‘Hoe kan ik de woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip Zilver inzetten in mijn woordenschatonderwijs?’.

Transfer van de Nieuwsbegrip-aanpak naar andere vakken

De manier waarop je met Nieuwsbegrip de begrijpend leesvaardigheden van leerlingen verbetert, kun je ook toepassen bij andere vakken. Hierdoor zullen je leerlingen de teksten van andere vakken beter begrijpen. Daarnaast bespreken we in deze Masterclass hoe je bij andere vakken kunt modelen en de leesaanpak effectief inzet. Dit alles zorgt voor een concrete, vakoverstijgende aanpak van taal en voor een uitwerking van het taalbeleid.

Na het volgen van deze Masterclass...
...zijn leraren in staat de aanpak van Nieuwsbegrip in te zetten bij teksten van andere vakken en weet waar hij/zij rekening mee moet houden bij het kiezen van teksten. Daarnaast weten de leraren welke sleutelschema’s kunnen worden gebruikt bij andere vakken en wat de meerwaarde hiervan is.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Nieuwsbegrip Schrijven

Nieuwsbegrip biedt om de week ook lessen voor schrijven. In deze module krijgt u handvatten om uw schrijfonderwijs vorm te geven en daarmee te werken aan de kerndoelen voor schrijven (stellen). We gaan in op de rol van modelen bij de schrijflessen en u leert hoe u feedback kunt geven op een schrijfopdracht. Het is ook mogelijk om een uitgebreide training van vier Masterclasses Schrijven met Nieuwsbegrip te volgen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Motiverende leeslessen met Nieuwsbegrip

Hoe creëer je bij leerlingen eigenaarschap over hun leesontwikkeling? Wat kun je doen in je lessen om leerlingen te boeien en te activeren om te lezen? Deze Masterclass biedt werkvormen om meer motivatie en betrokkenheid bij de leerlingen te ontwikkelen en ze actief met de inhoud van de tekst aan de slag te laten gaan. Theoretische achtergronden uit de motivatietheorie zorgen daarbij voor diepgang.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

'Als we betere resultaten willen moeten we álles uit de methode halen. Je kunt het niet echt verkeerd doen, maar je kunt wel mooie kansen laten liggen.’

Willem Kuijt, Oranjeschool in Katwijk 

Veelgestelde vragen over Masterclasses

Hoe lang duurt een losse Masterclass?

Een Masterclass-bijeenkomst duurt 3 uur.

Hoeveel personen mogen deelnemen aan een Masterclass?

Bij een Masterclass is er plek voor ongeveer twintig personen. Onze ervaring is, dat er bij deze groepsgrootte voldoende mogelijkheden zijn voor interactie.

Is er ook een Masterclass voor Nieuwsrekenen?

Jazeker! Bij Nieuwsrekenen bieden we een Instapmodule. De ervaren rekenadviseurs van de CED-Groep laten u tijdens de instapmodule Nieuwsrekenen kennis maken met de vaste didactiek van Nieuwsrekenen en laten u zien hoe u profiteert van het rijke materiaal.

Instapmodule Nieuwsrekenen
De instapmodule Nieuwsrekenen is een bijeenkomst van 2,5 uur bij u op school. Hierin gaan we onder andere in op de kernelementen van de didactiek en de vaste stappen die u hierbij kunt nemen. Tijdens de bijeenkomst gaat u oefenen met deze stappen. Ook is er aandacht voor de relaties van Nieuwsrekenen met de CITO-domeinen, de leerlijnen, de referentieniveaus en het onlangs verschenen protocol ERWD. Kortom: met de instapmodule haalt u het beste uit Nieuwsrekenen!

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats op uw school.

Tijd
De bijeenkomst duurt 2,5 uur.

Meer weten?
Neem contact op met Yvet van Noordt (y.vannoordt@cedgroep.nl, 06-12432365).

Onze leerkrachten volgen Masterclasses Nieuwsbegrip. Welke mogelijkheden zijn er voor de onderbouw (groep 1 t/m 3)?

Veel scholen organiseren Masterclasses begrijpend lezen met Nieuwsbegrip voor de leraren van groep 4 t/m 8. Maar wat bied je aan de leerkrachten in de onderbouw zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat? Onze adviseurs geven graag bijeenkomsten over begrijpend luisteren, een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen! Bekijk onderstaande modules, waaruit u uw eigen keuze kunt maken. 

Verder lezen

Masterclasstraject begrijpend lezen met Nieuwsbegrip Goud

Met dit Masterclasstraject maak je echt impact op het domein begrijpend lezen. Door middel van data-analyse, inhoudelijke bijeenkomsten, klassenconsultaties en een borgingsplan maken we van lezen een topprioriteit op school. 
Bekijk meer informatie


Registerleraar Masterclasses

  Registeruren (Registerleraar)
Instapmodule 3 RU
Vervolgmodules los 3 RU per module
Masterclasstraject 17 RU

Contact
Wil je meer weten over de Nieuwsbegrip Masterclasses of bijeenkomsten begrijpend luisteren op jouw school?
Neem dan contact op via: 
e-mail: nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl
telefoon: 0104071599

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis