Nieuwsbegrip trainingen

Een rijke methode én een leerkracht die zich bekwaam voelt. Dat is de basis voor schoolbreed uitstekend leesonderwijs. We bieden verschillende trainingen en cursussen voor jou als leerkracht of voor het hele team.

Met Nieuwsbegrip heb je rijk materiaal in handen, maar de voornaamste factor voor leessucces is nog altijd de leraar. Leesonderwijs is een veelzijdig vak vol uitdagingen. Hoe bekwaam voel jij je om de lessen te geven?
Differentiëren, de groepjes activeren, modelen: een gerichte masterclass helpt je om alle kansen die Nieuwsbegrip biedt ook echt te benutten. 

“De training Nieuwsbegrip leerde leerkrachten niet alleen de leesmotivatie van hun leerlingen te vergroten, maar zorgde ook voor een grote motivatie bij leerkrachten om aan de slag te gaan met de lessen Nieuwsbegrip.”

Marjoleine Brink, Ib'er en teamleider

Masterclasses

Nieuwsbegrip: het lezen waard! Nieuwe masterclass voor bestaande gebruikers

Hoe zetten we Nieuwsbegrip in als complete leesmethode, waarbij zowel voortgezet technisch lezen als fictielezen een plaats krijgen?

In een online vooroverleg bespreken we hoe Nieuwsbegrip nu wordt gebruikt op je school, zodat we in deze masterclass het team goed kunnen informeren hoe we Nieuwsbegrip kunnen inzetten om het totale leesonderwijs te kunnen verbeteren, uitgaande wat er al gedaan wordt.

Wat doe je al aan leesonderwijs, wat voegt Nieuwsbegrip toe op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen en leesbevordering? Hoe zorgen we dat iedereen effectief aan de slag kan gaan met ons methodisch aanbod?

Nieuwsbegrip en voortgezet technisch lezen

In deze masterclass gaan we in op de inzichten en didactische principes van het technisch leesonderwijs. Wat is bewezen effectief, en hoe zit dit verwerkt in de lessen van voortgezet technisch lezen? Hoe combineer ik in de week de lessen begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen?

In deze praktische masterclass geven we inzicht hoe dit onderdeel van Nieuwsbegrip opgebouwd is, en praktische handvatten hoe je deze lessen toepast.

Startmodule: Nieuwsbegrip

In deze startmodule maak je kennis met Nieuwsbegrip en leer je hoe een goede begrijpend leesles eruit ziet. Het doel van de bijeenkomst is de volle breedte van het programma leren kennen en weten hoe je je leerlingen de tekst actief kunt laten lezen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die nog geen of weinig ervaring hebben met het geven van Nieuwsbegriplessen en voor teams die het werken met 'Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl' willen implementeren. 

Inhoudsgerichte benadering
Na het volgen van de startmodule weet je welke niveaus passend zijn voor je leerlingen en hoe de nieuwe inhoudsgerichte benadering van Nieuwsbegrip eruit ziet. Ook leer je voor welke leerlingen de strategie-aanpak extra belangrijk is, en welke leerlingen zelf aan de slag kunnen met de sleutelvragen. We behandelen welke onderdelen van Nieuwsbegrip je moet aanbieden om aan de kerndoelen te voldoen en bespreken de laatste innovaties en doorontwikkeling. 

Actief lezen
Na afloop weten alle leraren hoe ze op een effectieve manier met Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl kunnen werken, zodat alle leerlingen actief gaan lezen.

Duur
De startmodule is een bijeenkomst van 3 uur.

Interesse? Mail naar nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

 

Masterclasstraject begrijpend lezen met Nieuwsbegrip Goud

Met dit Masterclasstraject maak je echt impact op het domein begrijpend lezen. Door middel van data-analyse, inhoudelijke bijeenkomsten, klassenconsultaties en een borgingsplan maken we van lezen een topprioriteit op school. 

Bekijk meer informatie

Hybride werken met Nieuwsbegrip Goud

Tijdens de schoolsluiting hebben veel scholen gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip pakket Goud. Met de online mogelijkheden van dit pakket konden leerlingen ook vanuit huis zelfstandig hun begrijpend leeslessen maken. Nu de basisscholen weer geopend zijn, staan leraren voor de vraag hoe ze Nieuwsbegrip effectief kunnen inzetten. De opties binnen pakket Goud zijn ideaal voor een hybride aanpak: een uitgekiende mix van online en offline lessen. Wil je in de periode tot de zomer de lestijd voor begrijpend lezen optimaal gebruiken, met inzet van Nieuwsbegrip Goud? Volg dan de Masterclass 'Hybride werken met Nieuwsbegrip Goud'. 

We organiseren deze bijeenkomst digitaal of live op locatie. 

Omgaan met verschillen in de groep

Hoe kan ik de begrijpend leesresultaten van mijn leerlingen verbeteren? Een belangrijk aspect om eens op in te zoomen, is het differentiëren in de klas en de verdeling van de niveaus over je leerlingen. 

Het juiste niveau voor iedere leerling
Nieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om met de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig te zijn, terwijl de leerlingen toch allen op hun eigen niveau werken. Tijdens deze module leer je hoe je op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. Ook gaan we in op het werken met niveaugroepen en wat dit betekent voor je instructie. Je leert daarnaast werken met de sleutelvragen en hulpvragen. Het resultaat: álle leerlingen - ook de betere lezers - krijgen een niveau aangereikt dat bij hen past en hen uitdaagt.

Na afloop van deze Masterclass...
...weten alle leraren hoe ze alle leerlingen actief kunnen laten lezen, gebruikmakend van de differentiatiemogelijkheden binnen Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. 

Interesse? Mail naar nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

De leraar als rolmodel; hoe model ik begrijpend lezen voor mijn leerlingen

Het hardop-denkend-voordoen van hoe je al 'leesexpert' een tekst aanpakt noemen we modelen. Modelen is een heel belangrijk onderdeel van de succesvolle begrijpend leesles. Maar hoe model je op de juiste manier en op welk moment in je les? Dat leer je tijdens de Masterclass 'De leerkracht als rolmodel'. 

Goed modelen is essentieel 
Een goede instructie is doorslaggevend voor de effectiviteit van je les. Het modelen van bijvoorbeeld leesstrategieën draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. In Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl zijn er 'hulpvragen' die je kunt inzetten om een dieper tekstbegrip te bereiken bij je leerlingen. Ook hierbij is het hardop-denkend-voordoen belangrijk. Goed kunnen modelen is dus essentieel. 

Na het volgen van deze Masterclass...
... weten de leraren hoe ze het modelen effectief kunnen inzetten als instructiemiddel bij de lessen van Nieuwsbegrip en hoe ze 'expertleerlingen' kunnen laten modelen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.  

Coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen

Samenwerken en interactie tussen leerlingen bevordert hun leesbegrip. Maar, 'Hoe stel ik groepjes leerlingen samen?' en 'Hoe verdeel ik rollen tussen de leerlingen?'. In deze Masterclass komen deze en andere vragen over werkvormen en begrijpend lezen aan de orde. Ook gaan we in op de rol van de leraar bij samenwerkend leren en de evaluatie van het samenwerken.

Na het volgen van deze Masterclass...
...weten leraren hoe ze bij de begrijpend leeslessen gebruik kunnen maken van samenwerkingsvormen en hoe ze de leerlingen met behulp van rollen actief kunnen laten lezen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.

Nieuwsbegrip en woordenschat aanbieden

Het uitbreiden van de woordenschat is heel belangrijk voor het schoolsucces van je leerlingen. Met Nieuwsbegrip werken leerlingen daar intensief aan. Je leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven. Maar hoe kun je de woordenschatles van Nieuwsbegrip zo goed mogelijk benutten? 

Woordenschatonderwijs
Wanneer je als team een verdiepingsslag wilt maken met het woordenschatonderwijs, dan is deze Masterclass bij uitstek geschikt. Vragen als 'Hoe volg ik de resultaten van de leerlingen en hoe pas ik mijn les hierop aan?', 'Hoe combineer ik leesbegrip en woordenschat?' en 'Hoe toets ik de aangeboden woorden en hoe vaak?' komen aan de orde. 

Na het volgen van deze Masterclass...
...weten leraren hoe ze optimaal kunnen profiteren van het woordenschatdeel van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Ze weten hoe ze kunnen meten welke woorden nog onbekend zijn en hoe ze het semantiseren en consolideren kunnen inzetten bij de online lessen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.

 

Tijdens het lezen van teksten komen leerlingen moeilijke woorden tegen. Deze moeilijke woorden moeten je leerlingen zich eigen zien te maken. In deze module krijg je kort uitgelegd hoe de theorie van woordenschatverwerving in elkaar zit. Daarnaast gaan we in op de volgende vragen: ‘Hoe werkt de woordhulp op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip?’ en ‘Hoe kan ik de woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip Zilver inzetten in mijn woordenschatonderwijs?’.

Transfer van de Nieuwsbegrip-aanpak naar andere vakken

De manier waarop je met Nieuwsbegrip de begrijpend leesvaardigheden van leerlingen verbetert, kun je ook toepassen bij andere vakken. Hierdoor zullen je leerlingen de teksten van andere vakken beter begrijpen. Daarnaast bespreken we in deze Masterclass hoe je bij andere vakken kunt modelen en de leesaanpak effectief inzet. Dit alles zorgt voor een concrete, vakoverstijgende aanpak van taal en voor een uitwerking van het taalbeleid.

Na het volgen van deze Masterclass...
...zijn leraren in staat de aanpak van Nieuwsbegrip in te zetten bij teksten van andere vakken en weet waar hij/zij rekening mee moet houden bij het kiezen van teksten. Daarnaast weten de leraren welke sleutelschema’s kunnen worden gebruikt bij andere vakken en wat de meerwaarde hiervan is.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Nieuwsbegrip Schrijven

Nieuwsbegrip biedt om de week ook lessen voor schrijven. In deze module krijgt u handvatten om uw schrijfonderwijs vorm te geven en daarmee te werken aan de kerndoelen voor schrijven (stellen). We gaan in op de rol van modelen bij de schrijflessen en u leert hoe u feedback kunt geven op een schrijfopdracht. Het is ook mogelijk om een uitgebreide training van vier Masterclasses Schrijven met Nieuwsbegrip te volgen.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Motiverende leeslessen met Nieuwsbegrip

Hoe creëer je bij leerlingen eigenaarschap over hun leesontwikkeling? Wat kun je doen in je lessen om leerlingen te boeien en te activeren om te lezen? Deze Masterclass biedt werkvormen om meer motivatie en betrokkenheid bij de leerlingen te ontwikkelen en ze actief met de inhoud van de tekst aan de slag te laten gaan. Theoretische achtergronden uit de motivatietheorie zorgen daarbij voor diepgang.

Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Veelgestelde vragen over Masterclasses

Hoe lang duurt een losse Masterclass?

Een Masterclass-bijeenkomst duurt 3 uur.

Hoeveel personen mogen deelnemen aan een Masterclass?

Bij een Masterclass is er plek voor ongeveer twintig personen. Onze ervaring is, dat er bij deze groepsgrootte voldoende mogelijkheden zijn voor interactie.

Is er ook een Masterclass voor Nieuwsrekenen?

Jazeker! Bij Nieuwsrekenen bieden we een Instapmodule. De ervaren rekenadviseurs van de CED-Groep laten u tijdens de instapmodule Nieuwsrekenen kennis maken met de vaste didactiek van Nieuwsrekenen en laten u zien hoe u profiteert van het rijke materiaal.

Instapmodule Nieuwsrekenen
De instapmodule Nieuwsrekenen is een bijeenkomst van 2,5 uur bij u op school. Hierin gaan we onder andere in op de kernelementen van de didactiek en de vaste stappen die u hierbij kunt nemen. Tijdens de bijeenkomst gaat u oefenen met deze stappen. Ook is er aandacht voor de relaties van Nieuwsrekenen met de CITO-domeinen, de leerlijnen, de referentieniveaus en het ERWD protocol. Kortom: met de instapmodule haalt u het beste uit Nieuwsrekenen!

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats op uw school.

Tijd
De bijeenkomst duurt 2,5 uur.

Meer weten?
Neem contact op met Yvet van Noordt (y.vannoordt@cedgroep.nl, 06-12432365).

Onze leerkrachten volgen Masterclasses Nieuwsbegrip. Welke mogelijkheden zijn er voor de onderbouw (groep 1 t/m 3)?

Veel scholen organiseren Masterclasses begrijpend lezen met Nieuwsbegrip voor de leraren van groep 4 t/m 8. Maar wat bied je aan de leerkrachten in de onderbouw zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat? Onze adviseurs geven graag bijeenkomsten over begrijpend luisteren, een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen! Bekijk onderstaande modules, waaruit u uw eigen keuze kunt maken. 

Verder lezen

Individuele cursussen

Werken met Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip staat garant voor leuke, aansprekende teksten. Hoe ga je hier vervolgens op de juiste manier mee aan de slag? In deze praktische cursus krijg je concrete tools, die je de volgende dag meteen kunt gebruiken. Je gaat niet alleen naar huis met heel veel enthousiasme, maar ook met kennis waarmee je jouw groep goed gedifferentieerd kunt indelen. Precies wat je zoekt? Lees dan verder! 

Werken met Nieuwsbegrip (po)  

Werken met Nieuwsbegrip (so) 

Werken met Nieuwsbegrip (vo) 

Werken met Nieuwsbegrip en nieuwkomers in de isk (vo)

In veel internationale schakelklassen wordt naast de NT2-methode, ook Nieuwsbegrip ingezet. De opzet van Nieuwsbegrip is veranderd. Waarom eigenlijk? Welke consequenties hebben de veranderingen voor het werken met Nieuwkomers? 

Werken met Nieuwsbegrip en nieuwkomers in de isk (vo) 

Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel (po)

Hardop denkend voordoen is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt modelen een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip. Met de trainer als je rolmodel kijk jij in deze cursus de kunst af. Zo leer je nog beter de denkstappen te modelen en verbeter je het tekstbegrip van je leerlingen. De cursus is praktisch, verdiepend en ook nog eens leuk. 

Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel (po) 

Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep (po)

Zwakke, sterke lezers en alles daar tussenin: ze verdienen allemaal lessen op het juiste niveau. Nieuwsbegrip voorziet daarin, maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Ken je de basis van Nieuwsbegrip al, en is het voor jou tijd om je verder te verdiepen in de boeiende wereld van differentiatie? Ontdek hoe je je leerlingen goed indeelt én hoe je die groepjes daarna verder begeleidt. 

Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep (po) 

Meer informatie over de individuele cursussen?

Bekijk de Nieuwsbegriptrainingen met open inschrijving. Deze worden verzorgd door het Cursusbureau van de CED-Groep. (de organisatie achter Nieuwsbegrip). 
Ga naar de cursussite

Wil je meer weten over de Masterclasses/teamtrainingen?

We kijken graag met je mee voor een passend aanbod. Je kunt ons bereiken via:
e-mail: nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl
telefoon: 0104071599

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis