Nieuwsbegrip trainingen

Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Daarom is onze missie om kinderen zo goed mogelijk te leren begrijpend lezen. Met Nieuwsbegrip heb je rijk materiaal in handen, maar de voornaamste factor voor leessucces is nog altijd de leraar. Hoe zet je schoolbreed uitstekend begrijpend leesonderwijs neer? Hoe geef je minder goede lezers de juiste begeleiding? Onze ervaren trainers helpen je graag op weg.

Nieuwsbegrip Masterclasses op school

Kies uit tien verschillende Masterclasses voor op school. Je kunt een serie Masterclasses afnemen, of beginnen met één. Wij adviseren je graag over een passend aanbod. Interesse? Neem contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.  

Alle Nieuwsbegrip Masterclasses zijn aangepast naar Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. 

Welke Masterclasses zijn er?

Startmodule Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl

Deze instapmodule is een voorlichting waarin u kennis maakt met de volle breedte van Nieuwsbegrip. Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die starten met Nieuwsbegrip en dus nog geen/weinig ervaring hebben met het geven van Nieuwsbegrip lessen.  

U krijgt antwoord op vragen als ‘Welke niveaus zitten er in Nieuwsbegrip?’ en ‘Bij welke groep leerlingen passen de niveaus?’. Daarnaast behandelen we de leesstrategieën en hoe deze in het programma zijn verwerkt. We bespreken de weekplanning en de inzet van het stappenplan lezen. Ook de onderdelen van Nieuwsbegrip Zilver komen uitgebreid aan bod. Welke onderdelen van Nieuwsbegrip Zilver moet ik doen voor het halen van de kerndoelen? Wat is extra en wat voegt dit toe aan mijn taalprogramma? Ook de laatste innovaties van Nieuwsbegrip, zoals de tools voor het digibord, komen aan bod.

Omgaan met verschillen in de groep

Nieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om met de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig te zijn, terwijl de leerlingen toch allen op hun eigen niveau werken. Tijdens deze module leert u hoe u op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. Vervolgens krijgt u handvatten voor werken met niveaugroepen in uw klas. Belangrijk hierbij is dat u uw instructie aanpast aan deze werkwijze (differentiëren). Uw adviseur introduceert een fasenmodel om u daarbij te helpen. Voordeel van deze manier van werken is dat álle leerlingen, ook de betere lezers, een niveau krijgen aangereikt dat bij hen past en hen uitdaagt.

De leraar als rolmodel; hoe model ik begrijpend lezen voor de leerlingen

Een goede instructie van de leraren is doorslaggevend voor het leersucces van leerlingen. Het modelen van leesstrategieën – waarbij een leesexpert hardop denkt - draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. In deze module komt aan de orde hoe u als leraar effectief kunt modelen en hoe u ‘expertleerlingen’ kunt inzetten. Goed kunnen modelen is een belangrijke vaardigheid bij het aanleren van de leesstrategieën. Om u daarbij te ondersteunen ontwikkelde Nieuwsbegrip ‘tools’ voor op het digitaal schoolbord. Tijdens de Masterclass leggen we uit hoe deze tools werken.

Coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen

Samenwerken en interactie tussen leerlingen bevordert hun leesbegrip. Maar hoe stel ik groepjes leerlingen samen en hoe verdeel ik rollen tussen de leerlingen? In deze module komen deze en andere vragen over werkvormen en begrijpend lezen aan de orde. Ook gaan we in op uw eigen rol bij het samenwerkend leren en de evaluatie van het samenwerken.

Nieuwsbegrip en woordenschat aanbieden

Tijdens het lezen van teksten komen leerlingen moeilijke woorden tegen. Deze moeilijke woorden moeten uw leerlingen zich eigen zien te maken. In deze module krijgt u kort uitgelegd hoe de theorie van woordenschatverwerving in elkaar zit. Daarnaast gaan we in op de volgende vragen: ‘Hoe werkt de woordhulp op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip?’ en ‘Hoe kan ik de woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip Zilver inzetten in mijn woordenschatonderwijs?’.

Transfer van de Nieuwsbegrip-aanpak naar andere vakken

De manier waarop u met Nieuwsbegrip de begrijpend leesvaardigheden van leerlingen verbetert, kunt u ook toepassen bij andere vakken. Door gebruik van het stappenplan lezen zullen uw leerlingen de teksten van andere vakken beter begrijpen. Daarnaast bespreken we in deze module hoe u bij andere vakken kunt modelen en de leesstrategieën effectief inzet.
Voor uw school betekent dit naast een vakoverstijgende aanpak van taal ook een concrete uitwerking van uw taalbeleid. Een aanrader voor scholen die schooloverstijgend met taal aan de slag willen!

Nieuwsbegrip Schrijven

Nieuwsbegrip biedt om de week ook lessen voor schrijven. In deze module krijgt u handvatten om uw schrijfonderwijs vorm te geven en daarmee te werken aan de kerndoelen voor schrijven (stellen). We gaan in op de rol van modelen bij de schrijflessen en u leert hoe u feedback kunt geven op een schrijfopdracht. Het is ook mogelijk om een uitgebreide training van vier Masterclasses Schrijven met Nieuwsbegrip te volgen.

Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion

Speciaal voor scholen die werken met Nieuwsbegrip én Teach Like a Champion is er de nieuwe Masterclass 'Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion'. Nieuwsbegripgebruikers die het Teach-boek hebben gelezen, kiezen wellicht vooral voor de meest bekende technieken, zoals 'Weet niet geldt niet', 'Vlork', enzovoort.

In deze Masterclass krijgen de leerkrachten Teachtechnieken aangereikt die direct aansluiten bij de belangrijkste principes van Nieuwsbegrip: actief lezen, modelen en een goede voorbereiding van de Nieuwsbegriples. Er staan drie Teachtechnieken centraal: 'Begin aan het einde', 'Dubbele planning' en 'Stap voor stap'. Andere Teachtechnieken zijn verwerkt in de opbouw van de Masterclass en worden gedemonstreerd door de trainer.
De Masterclass bestaat globaal uit drie delen:
1. Introductie en herhaling van de belangrijkste principes van Nieuwsbegrip
2. De kern van Teach Like a Champion en een kort overzicht van de meest gangbare technieken
3. De koppeling tussen Nieuwsbegrip en Teachtechnieken

 

Debatteren als werkvorm
Debatteren stimuleert leerlingen dieper na te denken. De onderwerpen van Nieuwsbegrip lenen zich hier uitstekend voor. Door de speelse, toegankelijke en actieve werkvorm verwerven leerlingen een grotere woordenschat en leren ze hun standpunt met zelfvertrouwen te verwoorden en nauwkeurig te luisteren. Daarom is er samen met het Nederlands Debat Instituut een praktische Masterclass ontwikkeld waarin deze vaardigheden worden geoefend. 
De Masterclass wordt verzorgd door een medewerker van het Nederlands Debat Instituut.
Via Youtube is de tutorial ‘In zeven stappen debatteren met groep 7 of 8’ te zien met beelden van Conny Ettema en leerlingen van het Mozaïek. 
Motiverende leeslessen met Nieuwsbegrip

Hoe creëer je bij leerlingen eigenaarschap over hun leesontwikkeling? Wat kun je doen in de leeslessen om leerlingen te boeien en te activeren om te lezen? Deze Masterclass biedt werkvormen om meer motivatie en betrokkenheid bij de leerlingen te ontwikkelen en ze actief met de inhoud van de tekst aan de slag te laten gaan. Theoretische achtergronden uit de motivatietheorie zorgen daarbij voor diepgang.

Masterclasstraject Begrijpend lezen

Het Masterclasstraject bestaat uit: een voorgesprek, vier masterclasses, twee keer vijf klassenconsultaties en een evaluatiegesprek.
Een traject op maat is ook mogelijk (aantal RU wijkt af van een volledig Masterclasstraject), net als het apart inkopen van klassenconsultaties.


Registerlaar Masterclasses

  Registeruren (Registerleraar)
Instapmodule 3 RU
Vervolgmodules los 3 RU per module
Masterclasstraject 17 RU

Contact
Wilt u meer weten over de Nieuwsbegrip Masterclasses of bijeenkomsten begrijpend luisteren op uw school?
Neem dan contact op via: 
e-mail: nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl
telefoon: 0104071599

Veelgestelde vragen over Masterclasses

Hoe lang duurt een losse Masterclass?

Een Masterclass-bijeenkomst duurt 3 uur.

Hoeveel personen mogen deelnemen aan een Masterclass?

Bij een Masterclass is er plek voor ongeveer twintig personen. Onze ervaring is, dat er bij deze groepsgrootte voldoende mogelijkheden zijn voor interactie.

Is er ook een Masterclass voor Nieuwsrekenen?

Jazeker! Bij Nieuwsrekenen bieden we een Instapmodule. De ervaren rekenadviseurs van de CED-Groep laten u tijdens de instapmodule Nieuwsrekenen kennis maken met de vaste didactiek van Nieuwsrekenen en laten u zien hoe u profiteert van het rijke materiaal.

Instapmodule Nieuwsrekenen
De instapmodule Nieuwsrekenen is een bijeenkomst van 2,5 uur bij u op school. Hierin gaan we onder andere in op de kernelementen van de didactiek en de vaste stappen die u hierbij kunt nemen. Tijdens de bijeenkomst gaat u oefenen met deze stappen. Ook is er aandacht voor de relaties van Nieuwsrekenen met de CITO-domeinen, de leerlijnen, de referentieniveaus en het onlangs verschenen protocol ERWD. Kortom: met de instapmodule haalt u het beste uit Nieuwsrekenen!

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats op uw school.

Tijd
De bijeenkomst duurt 2,5 uur.

Meer weten?
Neem contact op met Yvet van Noordt (y.vannoordt@cedgroep.nl, 06-12432365).

Onze leerkrachten volgen Masterclasses Nieuwsbegrip. Welke mogelijkheden zijn er voor de onderbouw (groep 1 t/m 3)?

Veel scholen organiseren Masterclasses begrijpend lezen met Nieuwsbegrip voor de leraren van groep 4 t/m 8. Maar wat bied je aan de leerkrachten in de onderbouw zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat? Onze adviseurs geven graag bijeenkomsten over begrijpend luisteren, een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen! Bekijk onderstaande modules, waaruit u uw eigen keuze kunt maken. 

Module 1: Begrijpend luisteren, de basis
In deze bijeenkomst komt de relatie tussen begrijpend lezen en luisteren aan de orde. In de onderbouw wordt de basis gelegd voor begrijpend lezen door kinderen vertrouwd te maken met verschillende soorten teksten. Het middel hiervoor is interactief voorlezen. Een aantal van de strategieën die later bij Nieuwsbegrip worden gebruikt, kunt u ook al inzetten in de onderbouw. Naast de strategie voorspellen is er in deze bijeenkomst aandacht voor de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denken voordoen. Modelen draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. Ook is er aandacht voor een goede luisterhouding. Naast theorie wordt er geoefend met prentenboeken.

Module 2: Begrijpend luisteren; verhaalstructuur en samenvatten
In deze bijeenkomst krijgt u praktische handvatten om begrijpend luisteren vorm te geven in uw groep. U maakt kennis met een voorleescyclus, waarbij verschillende strategieën worden ingezet. Concreet gaat u aan de slag met de strategie samenvatten, dit helpt kinderen om inzicht te krijgen in verhaalstructuren.

Ook oefent u met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen. Verder komen enkele verwerkingsvormen aan bod, zoals een vertelkastje of vertelschort, waarbij u praktisch aan de slag gaat.

Module 3: Begrijpend luisteren en differentiëren, omgaan met verschillen
Hoe kunt u begrijpend luisteren aanpassen aan de verschillende niveaus in uw klas?

Een middel hiervoor is vragen stellen die afgestemd zijn op het taalontwikkelingsniveau van een kind. Daar gaat het over in deze bijeenkomst: welke vraag voor welk kind? Ook oefent u met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen. Daarnaast komen nog andere differentiatiemogelijkheden aan de orde zoals pretaching, en verdieping.

Module 4: Begrijpend luisteren woordenschat
Lezen of luisteren naar teksten of verhalen is een prima middel om woorden te leren. Woorden worden het beste geleerd in een betekenisvolle context. In prentenboeken is die context volop aanwezig. In deze bijeenkomst leert u hoe dat in zijn werk gaat: woorden selecteren en uitleggen volgens de methodiek van Marianne Verhallen: met woorden in de weer. U gaat actief aan de slag met een prentenboek van uw keuze. Ook oefent u met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen.

Doelgroep: leerkrachten en pedagogisch medewerkers die werken met peuters, leerlingen uit groep 1, 2 of 3.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis