Niveaus

Nieuwsbegrip in het basisonderwijs

Nieuwsbegrip is een complete methode voor begrijpend lezen die de kerndoelen voor begrijpend lezen dekt. Je leerlingen werken aan kerndoelen Nederlands Mondeling onderwijs, Schriftelijk onderwijs en Taalbeschouwing, waaronder strategieën. Dat is de conclusie van SLO na analyse van Nieuwsbegrip.
Om de moeilijkheidsgraad van de Nieuwsbegripteksten aan te geven worden twee leesbaarheidsindexen van het CITO gebruikt: AVI om aan te geven hoe moeilijk de woorden in een tekst te ontsleutelen zijn en CLIB om aan te geven aan hoe moeilijk een tekst te begrijpen is. De teksten op AA-niveau hebben een opbouw van AVI-E3 naar AVI-E4 gedurende het schooljaar. De A-teksten zijn geschreven op vaardigheidsniveau begrijpend lezen M5 tot en met M7 (CLIB-score tussen 156 en 186), de B-teksten op vaardigheidsniveau begrijpend lezen M7 tot en met > M8 (CLIB-score tussen 186 en 225) en het vaardigheidsniveau begrijpend lezen van een C-tekst is >M8 (CLIB-score minimaal 75).

Nieuwsbegrip in het voortgezet onderwijs

Nieuwsbegrip sluit onder andere aan bij de referentieniveaus voor het lezen van zakelijke teksten. Niveau B kan gezien worden als 1F, niveau C als 2F en niveau D tussen 2F en 3F. Met Nieuwsbegrip wordt ook een deel van de referentieniveaus voor schrijven gedekt. Voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn de niveaus B, C en D het meest bruikbaar. Om het niveau van de teksten te bepalen, wordt P-CLIB gebruikt. Dit programma berekent de moeilijkheidsgraad van teksten. De B-teksten zijn geschreven op vaardigheidsniveau begrijpend lezen M7 tot en met >M8 (CLIB-score tussen 186 en 225), de C-teksten op vaardigheidsniveau begrijpend lezen >M8 (CLIB-score minimaal 75) en het vaardigheidsniveau begrijpend lezen van een D-tekst is >M8 (CLIB-score minimaal 87).

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis