Andere tekstsoort

Leerlingen werken online in een speciale leerlingenomgeving. Daar lezen zij een andere tekstsoort, zoals een gedicht of recept en maken zij oefeningen. De lessen passen bij het Nieuwsbegriponderwerp van de week.

De leerlingen werken in een speciaal leerlingendeel van Nieuwsbegrip. Hier lezen zij op de computer of tablet een tweede tekst, aan de hand van hetzelfde Nieuwsbegriponderwerp en maken zij oefeningen. Waar het bij Nieuwsbegrip Brons draait om informatieve teksten, gaat het bij Nieuwsbegrip Zilver om andere tekstsoorten. Bijvoorbeeld een beschrijving, instructietekst, reclame, betoog, liedtekst, gedicht of interview.

Woordenschat

Leerlingen kunnen online ook extra oefenen met woordenschat. Bij de woordenschatles zien de kinderen ook de tekst van de basisles. In die tekst zijn de woorden gemarkeerd. Je kunt als leraar een online woordenschattoets samenstellen.

Online vorderingen volgen

De vorderingen van je leerlingen volg je in de speciale online lerarendeel. Hier kun je per leerling bekijken hoe hij of zij de online lessen heeft gemaakt. Ook is er een groepsoverzicht. Wil je de andersoortige tekst liever op papier aanbieden? In het lerarendeel vindt je een printbare versie.

Kerndoelen

Gebruik je Nieuwsbegrip voor het begrijpend leesonderwijs? Dan voldoet het onderwijs aan de kerndoelen voor begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Dat is de conclusie van de SLO na analyse van Nieuwsbegrip. Belangrijk hierbij is dat je wekelijks de informatieve tekst én de andersoortige tekst aanbiedt. Voor het voortgezet onderwijs en MBO sluit Nieuwsbegrip aan bij de referentieniveaus op het gebied van lezen, schrijven en woordenschat.
Lees meer over de niveaus

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis