Andere tekstsoort

Leerlingen werken online in een speciale leerlingomgeving. Daar lezen zij een andere tekstsoort, zoals een gedicht of recept en maken zij oefeningen. De lessen passen bij het Nieuwsbegriponderwerp van de week.

De leerlingen werken in een speciaal leerlingendeel van Nieuwsbegrip. Hier lezen zij op de computer of tablet een tweede tekst, gerelateerd aan het Nieuwsbegriponderwerp van die week en maken zij oefeningen. Waar het bij de basisles draait om informatieve teksten, gaat het bij de andere tekstsoortles om bijvoorbeeld een beschrijving, instructietekst, reclame, betoog, liedtekst, gedicht of interview.

Online vorderingen volgen

De vorderingen van je leerlingen volg je in het speciale online lerarendeel. Hier kun je per leerling bekijken hoe hij of zij de online lessen heeft gemaakt. Ook is er een groepsoverzicht. Wil je de andersoortige tekst liever op papier aanbieden? In het lerarendeel vindt je een printbare versie.

Kerndoelen

Gebruik je Nieuwsbegrip voor het begrijpend leesonderwijs? Dan voldoet het onderwijs aan de kerndoelen voor begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Dat is de conclusie van de SLO na analyse van Nieuwsbegrip. Belangrijk hierbij is dat je wekelijks de informatieve tekst én de andersoortige tekst aanbiedt. Voor het voortgezet onderwijs en MBO sluit Nieuwsbegrip aan bij de referentieniveaus op het gebied van lezen, schrijven en woordenschat.
Lees meer over de niveaus

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis