Woordenschat

Het vergroten van de woordenschat is heel belangrijk. Met Nieuwsbegrip werkt u intensief aan de uitbreiding van de woordenschat van uw leerlingen. Uw leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven.

Handleiding Online

Nieuwsbegrip Zilver biedt in de Handleiding Online voor de niveaus AA tot en met C en iedere week een woordenschatles waarin de leerlingen met tien doelwoorden uit de basistekst op heel veel verschillende manieren oefenen. De oefeningen sluiten aan bij de bekende Viertakt: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren.

Grafische modellen

Bij de oefeningen in de Handleiding Online wordt gebruikgemaakt van grafische modellen zoals een woordenkast, een woordentrap of een woordenparachute. Verder wordt elke week een script gegeven waarin minimaal 3 woorden uitgebreid aan bod komen. Daarnaast vindt u in de handleiding korte 5-minutenspelletjes met de woorden.


Woordenschat online oefenen

Zodra de leerlingen de betekenis van de doelwoorden hebben leren kennen, is het verder inoefenen (consolideren) heel belangrijk.  Nieuwsbegrip Zilver biedt op de niveaus AA tot en met D de mogelijkheid om ook online met de aangeboden woorden te oefenen.

 Woordenschattoetsen

Om na te gaan of de woorden van Nieuwsbegrip beklijven, kunt u – op een door uzelf gekozen moment – een online woordenschattoets afnemen. Deze woordenschattoets stelt u zelf samen. De leerlingen maken de woordenschattoets online in het leerlingendeel. 

 

 

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis