Woordenschat

Met uw licentie op Nieuwsbegrip XL krijgen uw leerlingen toegang tot het online leerlingendeel van Nieuwsbegrip. Daar maken zij wekelijks een andersoortige tekst met opdrachten én er zijn woordenschatoefeningen. Bij de woordenschatoefeningen maken we gebruik van de moeilijke woorden van de week van de Nieuwsbegriptekst. Uw leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven.

Niveaus

De woordenschatlessen van Nieuwsbegrip XL zijn er voor de niveaus AA t/m D.

Woordenschattoetsen

Met Nieuwsbegrip XL werkt u intensief aan de uitbreiding van de woordenschat van uw leerlingen. Om na te gaan of de woorden van Nieuwsbegrip beklijven, kunt u – op het moment dat u dat wilt – een woordenschattoets afnemen. Deze woordenschattoets stelt u zelf samen met de woorden uit de voorafgaande lessen van Nieuwsbegrip. U bepaalt dus zelf welke woorden u wilt toetsen. De leerlingen maken de woordenschattoets die u voor hen samenstelt online in het leerlingendeel. U kunt de toets eventueel ook downloaden en printen.