Woordenschat

Het vergroten van de woordenschat is heel belangrijk. Met Nieuwsbegrip werk je intensief aan de uitbreiding van de woordenschat van je leerlingen. De leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven.

Handleiding Andere tekstsoort en Woordenschat 

Nieuwsbegrip biedt, binnen de pakketten Zilver & Goud, voor alle niveaus iedere week een woordenschatles waarin de leerlingen met tien doelwoorden uit de basistekst van Nieuwsbegrip op heel veel verschillende manieren oefenen. De oefeningen sluiten aan bij het bekende Viertakt-model voor woordenschatdidaktiek: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren.  

Grafische modellen

Het leren van losse woorden is niet zo effectief. Voor het woordenschatonderwijs betekent dit dat je beter geen losse woorden kunt aanbieden, maar beter kunt inzetten op netwerkopbouw; het begrijpen van woorden in logische clusters en het leggen van veel betekenisvolle verbindingen met andere (bekende of nieuwe) woorden. Bij de oefeningen in de wekelijkse Handleiding Andere Tekstsoort en Woordenschat wordt daarom gebruikgemaakt van grafische modellen. Een grafisch model is een schema waarin zichtbaar wordt gemaakt wat bepaalde begrippen met elkaar te maken hebben. Betekenisrelaties tussen woorden worden op deze manier duidelijk. Voorbeelden van grafische modellen zijn een woordenkast, een woordentrap of een woordenparachute. Verder wordt elke week een script gegeven waarin minimaal drie woorden uitgebreid aan bod komen. Daarnaast vind je in de handleiding korte 5-minutenspelletjes om de woorden verder in te oefenen (consolideren). Het is van belang op veel momenten in de week even kort de woorden te herhalen. Die spelletjes lenen zich daar goed voor.


Woordenschat online oefenen

Zodra de leerlingen de betekenis van de doelwoorden hebben leren kennen, is het verder inoefenen (consolideren) dus heel belangrijk.  Nieuwsbegrip biedt de mogelijkheid om ook online met de aangeboden woorden verder te oefenen. Bij de woordenschatles zien de kinderen ook de tekst van de basisles. In die tekst zijn de woorden gemarkeerd.

Woordenschattoetsen

Om na te gaan of de woorden van Nieuwsbegrip beklijven, kun je – op een zelf gekozen moment – een online woordenschattoets afnemen. Deze woordenschattoets stel je zelf samen. De leerlingen maken de woordenschattoets online in het leerlingendeel.

 

 

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis