Woordenschat

Het vergroten van de woordenschat is heel belangrijk. Daarom zijn er iedere week woordenschatoefeningen, die uw leerlingen op de computer maken.

Moeilijke woorden

Nieuwsbegrip heeft een speciaal online leerlingendeel. Daar maken zij wekelijks een andersoortige tekst met opdrachten én er zijn woordenschatoefeningen. Bij de woordenschatoefeningen maken we gebruik van de moeilijke woorden van de week van de Nieuwsbegriptekst. Uw leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven. De online woordenschatlessen zijn er voor de niveaus AA t/m D.

Woordenschattoetsen

Met Nieuwsbegrip werkt u intensief aan de uitbreiding van de woordenschat van uw leerlingen. Om na te gaan of de woorden van Nieuwsbegrip beklijven, kunt u – op het moment dat u dat wilt – een online woordenschattoets afnemen. Deze woordenschattoets stelt u zelf samen. De leerlingen maken de woordenschattoets online in het leerlingendeel. 

probeer nu:
2 maanden gratis!