Nieuwbegrip en W&T: een logische combinatie!

Hoe kun je beide domeinen combineren?

Integratie van begrijpend lezen en wetenschap en technologie is effectief, omdat je twee vakken combineert en praktisch omdat het tijd bespaart. Ook blijkt het zowel voor leerlingen als leraren motiverend te werken. Niet iedere leerkracht weet hoe je beide domeinen kunt integreren. Daarom heeft Nieuwsbegrip samen met experts van Saxion, iPabo en Eduseries een lessenreeks ontwikkeld waarin begrijpend lezen en W&T worden geïntegreerd.

Klimaatverandering
Deze lessenreeks combineert W&T-experimenten met het lezen van teksten over klimaatverandering (broeikaseffect en zeespiegelstijging). Een actueel thema! De lessenserie is bedoeld voor groep 7 en 8. Bij de lessen hoort een webapplicatie met tips en achtergrondinformatie die je helpen bij de uitvoering.

Meer motivatie
Uit de eerste evaluatie blijkt dat leerlingen van de lessen niet alleen veel leren op W&T-gebied maar vooral meer gemotiveerd zijn voor begrijpend lezen: “‘leerlingen vinden het leuk om op deze manier met tekst bezig te zijn”, aldus een pilotleerkracht. De combinatie van W&T en begrijpend lezen draagt dus bij aan meer leesmotivatie.

Lessen
De drie lessen in deze serie zijn ontwikkeld op niveau B.

Les 1
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Les 2
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Les 3
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Voor verdieping en extra informatie voor de leerkracht, zie de projectwebsite.

Deze lessenserie is ontwikkeld met financiële steun van TechYourFuture.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis