Voortgezet technisch lezen

Correct, vlot en met expressie leren lezen dat is Voortgezet Technisch Lezen. Deze lessen zijn beschikbaar voor de groepen 4, 5 en 6 binnen Nieuwsbegrip Goud. Later dit schooljaar ook voor de hogere groepen.

Correct, vlot en met expressie leren lezen

Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen biedt een volledig programma voortgezet technisch lezen aan voor de groepen 4, 5 en 6. Bij Download & Print vind je wekelijks het lesmateriaal voor Voortgezet Technisch Lezen. De lessen zijn er nu voor niveau AA en hebben als doel om de leerlingen correct, vlot en met expressie te leren lezen.

Het materiaal is onderdeel van het pakket Nieuwsbegrip Goud.

Wekelijks materiaal

Het wekelijkse materiaal bestaat uit:

  • een leshandleiding met uitleg bij alle activiteiten van die desbetreffende week;
  • leerlingmateriaal met opdrachten. Het is niet nodig om voor elke leerling apart het leerlingmateriaal te printen. Per duo is één setje voldoende;
  • een PowerPoint met daarin de woordrijtjes die je die week kunt oefenen en eventueel herhalen.
  • Aansluiting bij de basisles en andere tekstsoortles van Nieuwsbegrip

De teksten van de basisles en de andere tekstsoortles worden in de activiteiten Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen gebruikt voor het technisch lezen. Op deze manier zal het technisch lezen van de tekst in de basisles en de andere tekstsoortles geen problemen opleveren en kan in die lessen de aandacht volledig gericht worden op het begrijpen van de tekst.

Er zijn aparte lessen voor de afzonderlijke groepen. Het lesmateriaal voor groep 4 is geschreven voor niveau AA. Het materiaal voor de groepen 5 en 6 sluit voor beide niveaus aan bij de basisles op niveau A, maar de VTL-lessen zijn niet hetzelfde. In groep 4 en 5 zijn het vier activiteiten per week en twee woordtypen per week waarmee de leerlingen gaan oefenen. In groep 6 krijgen de leerlingen twee activiteiten per week en dan oefenen ze met maar één woordtype.

De woordtypes worden geoefend in woordrijtjes, losse zinnen en tekstjes. Deels komen in groep 4 en 5 (en soms ook in 5 en 6) dezelfde woordtypes aan bod, maar dan is het zo dat het in de hogere groepen langere oefenwoorden zijn. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd die lessen met dezelfde woordtypes in dezelfde weken aan te bieden. Dan kan bijvoorbeeld in combinatieklassen, maar ook in groepen waar leerlingen op verschillende niveaus werken, de instructie gezamenlijk plaatsvinden. De verwerkingsopdrachten en oefenwoorden zijn dan voor beide groepen wel anders.

Voorbeeldmateriaal
Voorbeeldmateriaal voor voortgezet technisch lezen groep 4 vind je hier.

Opbouw 

In de activiteiten van Voortgezet Technisch Lezen ligt de nadruk op het vloeiend leren lezen. Wanneer leerlingen starten met groep 4 hebben ze nog niet alle leesmoeilijkheden geleerd. Tot halverwege groep 6 komen daar bovendien nog nieuwe woordtypen bij. Naast de aandacht voor de woordtypen met verschillende leesmoeilijkheden (het nauwkeurig decoderen), is er ook veel aandacht voor de andere aspecten van vloeiend lezen, zoals vlot lezen en lezen met expressie. In groep 7 en 8 gaat het dan vooral om het onderhouden en verder uitbouwen van het technisch lezen en de focus zal daarom liggen op het leeskilometers maken en het vloeiend lezen.

In onderstaande video vertellen Petrelle en Dineke meer over de opbouw, hoe je voortgezet technisch lezen kunt toepassen en hoe je het samen met begrijpend lezen gebruikt.

Ook kun je een webinar over voortgezet technisch lezen bekijken via deze link

Veelgestelde vragen

Kan ik later in het jaar overstappen naar Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen?

Heb je eerst gebruikgemaakt van ander voortgezet technisch-leesmateriaal en wil je later in het jaar overstappen op het materiaal van Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen? Dat kan. Begin dan na de afname van de AVI-toets en DMT in januari. In Nieuwsbegrip zijn die ingepland in week 2 en 3. In die weken kun je ook eventueel nog leerstof herhalen van de eerste helft van het schooljaar. Dan kun je vanaf week 4 het programma Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen gaan gebruiken.

Gebruik van de lessen op niveau AA-Alfa

Het materiaal voor Voortgezet Technisch Lezen op niveau AA is ook heel goed bruikbaar voor niveau AA-Alfa. In de activiteiten die aansluiten bij de basislestekst, lees je de basislestekst van AA-Alfa in plaats van die van AA. In de activiteiten die aansluiten bij de tekst van de andere tekstsoortles, gebruik je de tekst van de andere tekstsoortles op niveau AA. Er is geen andere tekstsoortles op niveau AA-Alfa. De activiteiten kunnen verder zo uitgevoerd worden als beschreven voor AA.

Planning overige groepen

Het lesmateriaal voor de groepen 7 en 8 zal in de loop van schooljaar 2023/2024 beschikbaar komen. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis