Voortgezet Technisch Lezen

Correct, vlot en met expressie leren lezen dat is Voortgezet Technisch Lezen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zijn deze lessen beschikbaar voor groep 4 binnen Nieuwsbegrip Goud.

Correct, vlot en met expressie leren lezen

Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen biedt een volledig programma voortgezet technisch lezen aan dat voor groep 4 bestaat uit lesstof voor vier activiteiten, dus vier lesmomenten, per week. Bij Download & Print vind je wekelijks het lesmateriaal voor Voortgezet Technisch Lezen. De lessen zijn er voor niveau AA (later volgen meer niveaus) en hebben als doel om de leerlingen correct, vlot en met expressie te leren lezen.

Wekelijks materiaal

Het wekelijkse materiaal voor groep 4 bestaat uit:

  • een leshandleiding met uitleg bij alle activiteiten van die desbetreffende week;
  • leerlingmateriaal met opdrachten verdeeld over vier activiteiten. Het is niet nodig om voor elke leerling apart het leerlingmateriaal te printen. Per duo is één setje voldoende;
  • een PowerPoint met daarin de woordrijtjes die je die week kunt oefenen en eventueel herhalen.
  • Aansluiting bij de basisles en andere tekstsoortles van Nieuwsbegrip

De teksten van de basisles en de andere tekstsoortles worden in de activiteiten Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen gebruikt voor het technisch lezen. Op deze manier zal het technisch lezen van de tekst in de basisles en de andere tekstsoortles geen problemen opleveren en kan in die lessen de aandacht volledig gericht worden op het begrijpen van de tekst.

Opbouw 

In de activiteiten van Voortgezet Technisch Lezen ligt de nadruk op het vloeiend leren lezen. Wanneer leerlingen starten met groep 4 hebben ze nog niet alle leesmoeilijkheden geleerd. Tot halverwege groep 6 komen daar bovendien nog nieuwe woordtypen bij. Naast de aandacht voor de woordtypen met verschillende leesmoeilijkheden (het nauwkeurig decoderen), is er ook veel aandacht voor de andere aspecten van vloeiend lezen, zoals vlot lezen en lezen met expressie. In groep 7 en 8 gaat het dan vooral om het onderhouden en verder uitbouwen van het technisch lezen en de focus zal daarom liggen op het leeskilometers maken en het vloeiend lezen.

Het materiaal is onderdeel van het pakket Nieuwsbegrip Goud.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis