Vijf tips voor na de Cito begrijpend lezen

Het is januari, tijd voor de Citotoets begrijpend lezen! De Cito-uitslag geeft je inzicht in het niveau van je leerlingen, en zijn uitgangspunt om je begrijpend leeslessen opnieuw te bekijken. Met onze vijf tips leg je de lat hoog zodat je leerlingen zich moeten verdiepen in pittige teksten die hen voldoende uitdagen om hun begrijpend leesvaardigheden toe te passen.

Download
'Vijf tips voor na de Citotoets begrijpend lezen'


Onze missie: goed begrijpend leesonderwijs
Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Daarom is het onze missie om leerlingen zo goed mogelijk te leren begrijpend lezen. Dit doen we vanuit Nieuwsbegrip door wekelijks rijke, interessante leesteksten en woordenschatonderwijs te bieden. Daarnaast geven we handvatten aan leraren voor de juiste didactiek. Onze aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in wat werkt bij begrijpend leren lezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de leraar de cruciale factor is bij goed begrijpend leesonderwijs. Daarom bezoeken onze begrijpend leesexperts scholen door heel Nederland om teams te helpen bij het neerzetten van een gerichte leesaanpak. In deze trainingen gaan wij bijvoorbeeld in op differentiatie op leesniveau, zodat sterke en zwakkere lezers het juiste leesaanbod krijgen.

Meer weten?
Bekijk onze trainingen, of neem contact op via contact & service.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis