Inhoud & didactiek Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij uw leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de leraar.

Didactische principes

Nieuwsbegrip gaat uit van de volgende didactische principes:

 • Leerlingen zijn gemotiveerd om te lezen door de actualiteit en door eigen inbreng in de onderwerpkeuze
 • Leerlingen breiden door te lezen hun kennis van de wereld uit en die kennis gebruiken zij weer bij het begrijpen van andere teksten
 • Lezen is een sterk meta-cognitieve activiteit: leerlingen moeten al lezende hun denkproces aansturen en hun eigen tekstbegrip monitoren
 • Leesstrategieën helpen om actief te lezen en teksten te doorgronden
 • Een stappenplan is een hulpmiddel om de strategieën in samenhang te gebruiken
 • De strategieën worden niet ineens beheerst, maar dienen vaker toegepast te worden op steeds nieuwe teksten, met als doel automatisering en transfer
 • Een leesaanpak waarbij een expert hardop denkt, draagt bij aan inzicht in de strategieën en aan beter tekstbegrip
 • Leerlingen leren ook van elkaar als 'model' en van het samen bespreken van teksten
 • Sleutelschema’s ondersteunen het doorgronden van de kern van een tekst en belangrijke verbanden
 • Aandacht voor woordenschat is erg belangrijk voor goed tekstbegrip

Rol van de leraar

Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door hardop denkend voor te doen hoe je als 'leesexpert' een tekst aanpakt, laat je leerlingen zien hoe dat gaat en demonstreer je hoe je leesstrategieën inzet om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie digibordtools om leraren hierbij te helpen. 

Leesstrategieën

Met Nieuwsbegrip oefenen leerlingen de volgende leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Deze strategieën voor begrijpend lezen vormen ook de basis van een stappenplan dat leerlingen kunnen gebruiken bij het lezen van de teksten. Een zesde strategie, visualiseren, komt steeds aan de orde in de opdracht waarbij leerlingen de tekstinhoud in een schema verwerken.

Niveaus

Nieuwsbegrip biedt leesteksten op zes niveaus:
• Niveau AA-Alfa voor leerlingen in het speciaal onderwijs en nieuwkomers
• Niveau AA voor groep 4
• Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
• Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1
• Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2
• Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3
Lees meer over de niveaus

Actief lezen

In onderstaande filmpje ziet u uw leerlingen actief kunt laten lezen tijdens de Nieuwsbegriples.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis