Inhoud & didactiek Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Bij het lezen van de teksten oefenen leerlingen in het actief en strategisch lezen, om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de leraar.

Actief lezen

In schooljaar 2019-2020 heeft Nieuwsbegrip een nieuwe, meer inhoudsgerichte benadering voor begrijpend lezen ontwikkeld die wordt doorgevoerd in de leeslessen. In Nieuwsbegrip 'Nieuwe Stijl' staat het actief lezen van de tekst centraal en zijn de leesstrategieën een hulpmiddel. De focus in de basislessen ligt op de inhoud van de tekst (het leesdoel), maar de leerlingen leren ook hoe ze een betere lezer kunnen worden (lesdoel). De tijd wordt dus vooral benut om leerlingen de tekst actief te laten lezen.

Kernvragen en inferenties

Onder actief lezen verstaan we het lezen van de tekst in drietallen, waarbij leerlingen in interactie met elkaar bespreken waar de tekst over gaat. Bij het actief lezen stimuleren we leerlingen om te voorspellen, onduidelijkheden op te helderen en zelf vragen te stellen. Ook bespreken en beantwoorden ze sleutelvragen. Deze sleutelvragen stimuleren leerlingen om verbanden te doorzien en de tekst samen te vatten. Door het nadenken over de sleutelvragen vormen leerlingen een 'mentaal plaatje' van de tekst. Daartoe maken ze inferenties (afleidingen). Bij een inferentie koppel je iets wat je leest aan iets wat je al weet of wat je al eerder in de tekst hebt gelezen. 

Samenwerken

Om het samenwerken in drietallen te structureren maken de leerlingen gebruik van de rollen voorzitter, verslaggever en vragensteller aan de hand van rolkaarten. Het leerlingmateriaal bestaat naast de leestekst uit de sleutelvragen (voor de vragensteller) en een werkblad actief lezen, om antwoorden, eigen vragen en onbekende woorden te noteren. Daarnaast is er een uitlegblokje ‘leren over lezen’ en een sleutelschema of schrijfopdracht. In pakket Nieuwsbegrip Goud lezen leerlingen de tekst op papier, maar is de verwerking digitaal.

Minder goede lezers

Minder goede lezers krijgen extra begeleiding van de leraar. Zij beantwoorden ook de sleutelvragen, maar krijgen een steuntje in de rug bij het vinden van het antwoord door middel van extra hulpvragen, die in de handleiding zijn opgenomen. Bij Nieuwsbegrip Goud kunnen leerlingen deze hulpvragen oproepen. Voor zwakkere lezers is modelen en het aanleren van de leesstrategieën extra belangrijk.

Rol van de leraar

Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door hardop denkend voor te doen hoe je als 'leesexpert' een tekst aanpakt, laat je leerlingen zien hoe dat gaat en demonstreer je hoe je leesstrategieën inzet om de tekst te doorgronden en hoe je een 'mentaal plaatje' van de tekst maakt. Dat noemen we 'modelen'. Interactie over de tekstinhoud, voor, tijdens en na het lezen met de leerlingen is van groot belang. Voor het aanleren van de strategieën is er een digibordtool en zijn er speciale strategielessen en strategiekaarten voor de leerlingen. In Nieuwsbegrip Goud is er over het gebruik van elke strategie een video beschikbaar. 

Niveaus

Nieuwsbegrip biedt leesteksten op zes niveaus:
• Niveau AA-Alfa voor leerlingen in het speciaal onderwijs, en nieuwkomers
• Niveau AA voor groep 4
• Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
• Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1
• Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2
• Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3
Lees meer over de niveaus

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis