terug

Nieuwsbegrip en Basispoort koppelen

Veel scholen in het primair onderwijs maken al jaren gebruik van Basispoort. Hiermee kunnen leraren en leerlingen met slechts één inlogaccount bij diverse digitale leermiddelen. Erg makkelijk dus, en bovendien ook veilig.

Maakt uw school gebruik van pakket Zilver? Dan kunt u ervoor kiezen om te koppelen met Basispoort. Let erop dat alles goed staat alvorens u Nieuwsbegrip aanvinkt in Basispoort! Verder op deze pagina leest u welke stappen nodig zijn om te koppelen.

 

Nieuw: IB'er/RT'er krijgt ook toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort

Gebruikers met de rol van IB'er/RT'er zullen naar verwachting vanaf vrijdag 15 maart ook toegang hebben tot Nieuwsbegrip via Basispoort. Zij hebben toegang tot alle groepen.

 

Vraag & antwoord 

Op https://info.basispoort.nl/Help staan diverse handleidingen voor o.a. de werkwijze met tablets, Chromebooks en snelkoppelingen. 

 

Hoe koppel ik Nieuwsbegrip en Basispoort?

Hieronder leest u welke stappen nodig zijn om een koppeling tussen Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren. Let ook op dat leerlingen via een speciale Thuis-inlog moeten gaan inloggen. Lees meer over het inlogproces na de koppeling met Basispoort.

Bent u de Nieuwsbegripbeheerder? Volg dan onderstaande stappen om na te gaan wat er in uw situatie moet gebeuren om de koppeling met Basispoort voor Nieuwsbegrip te realiseren. Ze staan ook op een rij in de handleiding.
Let op: er zijn dus diverse stappen nodig voorafgaand aan het ‘aanvinken’ van Nieuwsbegrip binnen Basispoort!

De stappen in het kort: 

Deze stappen worden hieronder toegelicht en staan ook in de Basispoort-handleiding in de beheeromgeving. 

 

De stappen om een koppeling met Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren

1.    Bestaat er al een koppeling met Basispoort (voor andere digitale methoden) bij u op school?

Zo ja, dan kunt u direct door naar de volgende stap.

Zo nee, neem dan eerst de informatie door op http://info.basispoort.nl/ en neem contact op met Basispoort voor verdere afstemming (info@basispoort.nl).

 

2.    Komt het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip overeen met Basispoort?

Bij de koppeling van de school tussen Basispoort en Nieuwsbegrip wordt het BRIN-nummer als uitgangspunt gebruikt.

Het is daarom belangrijk dat dit op beide plekken gelijk is. Elke schoollocatie heeft een eigen nummer en eigen Nieuwsbegriplicentie.

In Basispoort is het BRIN-nummer te vinden bij ‘Mijn profiel’ (rechts boven).

Controleer vervolgens of het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip hetzelfde is. Dit kunt u doen door als Nieuwsbegripbeheerder[1] in te loggen op https://school.nieuwsbegrip.nl/ en te kijken bij School > Schoolgegevens.

Komt het BRIN-nummer niet overeen met Basispoort? Neem dan contact op met licenties@cedgroep.nl om het aan te laten passen.

Komt het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip overeen met het BRIN-nummer in Basispoort? Ga dan door naar de volgende stap.

 

3.    Gaat uw school voor het eerst Nieuwsbegrip gebruiken?

Zo ja, dan staan er nog geen leerlingen in het leerlingbeheer en kunnen alle leerlingen automatisch via Basispoort worden geïmporteerd. U kunt dan direct door naar de volgende stap.

Zo nee, dan moet u éérst nagaan of er de wens is om de bestaande leerlinggegevens te overschrijven en de leerlingresultaten te koppelen aan de Basispoortaccounts. We raden aan om de leerlingen in Nieuwsbegrip te verwijderen en vervolgens alle leerlingen via Basispoort nieuw binnen te laten komen. Leraren hebben de mogelijkheid om van tevoren exports (Excelbestanden) van leerlingresultaten te downloaden.

De hieronder beschreven optie a is de meest ideale voor het gebruik van Nieuwsbegrip en Basispoort.

a.    Accounts hoeven niet gekoppeld te worden

Als u met een schone lei wilt beginnen, dan kunt u de leraar- en leerlingaccounts en klassen in Nieuwsbegrip verwijderen (zie eventueel ook de handleiding Online beheer). Indien u mogelijk de koppeling weer ongedaan wilt maken, dan is het wellicht handiger om de accounts te laten staan. De leerlingaccounts worden na de koppeling automatisch naar de klas ‘ongeplaatst’ verplaatst, en kunt u weer terugplaatsen in klassen nadat de koppeling ongedaan is gemaakt.

b.    Accounts moeten wel gekoppeld worden

Wilt u wel leerlingaccounts koppelen? Dit is mogelijk wanneer u gebruik maakt van ParnasSys of EDUscope (want deze systemen maken in de Edex-bestanden gebruik van dezelfde ‘leerlingkey’ als Basispoort). In geval van ESIS is dit niet mogelijk, dan begint u dus sowieso met een ‘schone lei’ (optie a).

Als de leerlingaccounts van Nieuwsbegrip overschreven moeten worden met de gegevens die vanuit Basispoort doorkomen, dan moet u ervoor zorgen dat de LAS-ID’s (leerlingnummers) wél overeenkomen met de leerlingnummers zoals ze via Basispoort doorkomen. Als de leerlingen eerder al d.mv. een Edex-bestand zijn geïmporteerd, zullen de LAS-ID’s overeenkomen.

U kunt de LAS-ID’s indien nodig als beheerder aanvullen, maar leraren kunnen de nummers ook aanvullen. In de handleiding ‘Online beheer’ staat meer info over de LAS-ID’s.

Bij het overschrijven zijn de gegevens vanuit Basispoort leidend. U hoeft in Nieuwsbegrip dus niets in de klassen aan te passen.

Zorg ervoor dat de leraren via ‘Leerlingbeheer’ eventuele berichten aan de leerlingen (klas) hebben verwijderd, anders kan de synchronisatie problemen opleveren.

Tot slot is het aan te raden om ook de lerarenaccounts te verwijderen. Deze zijn na de koppeling niet meer te beheren omdat leraren vanaf dan met hun Basispoortaccount inloggen.

 

4.    Vink ‘Nieuwsbegrip’ aan in Basispoort bij beheer > uitgeverijen

Als ICT-coördinator kunt u nu het vinkje plaatsen in het beheer van Basispoort.

De volgende dag zijn de gegevens van leraren en leerlingen gekoppeld met Nieuwsbegrip.

Let erop dat leerkrachten zijn voorbereid op deze koppeling, want het inloggen werkt voortaan anders.

 

5.    Vanaf de volgende dag: aanvullen gegevens in Nieuwsbegrip.

Let op: na het plaatsen van het vinkje zal het beheer van leerlingaccounts voortaan enkel nog via Basispoort gedaan kunnen worden (via ‘Groepen’). Leraren beheren hun eigen account. Als Nieuwsbegripbeheerder behoudt u wel het Nieuwsbegripaccount en blijft u inloggen op www.nieuwsbegrip.nl.

Sublesgroepen vanuit ParnasSys worden niet geïmporteerd.

Via Nieuwsbegrip kunt u onderstaande zaken nog controleren en aanvullen.

·         Zijn alle leraren gekoppeld aan de juiste groepen? Dit is via uw eigen Leerling Administratie Systeem in te stellen en bij Basispoort via ‘Groepen’ in te zien.

·         De meeste gegevens kunt u beheren in uw Leerling Administratie Systeem of in Basispoort. Onderstaande specifieke Nieuwsbegripinstellingen kunnen door u en/of de leraar worden aangepast via Nieuwsbegrip:

 

leraar

beheerder

Pakket van Nieuwsbegrip uitbreiden of opzeggen

X

Schoolgegevens aanpassen

X

Gegevens van de beheerder aanpassen

X

Nieuwsbegripniveau leerling instellen

Voorgelezen tekst (Readspeaker ja/nee)

Jeugdjournaal (wel/niet zichtbaar op startpagina leerling)

X

Activeren sneltoets

X

Aanmaken/activeren woordenschattoets

X

 

Klaar om aan de slag te gaan!

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen dan staat alles gereed en kunnen de leraren en leerlingen aan de slag.

Als ICT-coördinator heeft u geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. U ziet dus geen icoon van Nieuwsbegrip bij het lesmateriaal. U blijft als Nieuwsbegripbeheerder inloggen met uw e-mailadres via http://www.nieuwsbegrip.nl/. Indien u ook leraar bent, dan ziet u Nieuwsbegrip er wel bij staan en komt u in de leraaromgeving van Nieuwsbegrip terecht.

Leraren kunnen met hun eigen Basispoortaccount inloggen bij Nieuwsbegrip via www.basispoort.nl. Zij dienen geen gebruik meer te maken van hun oude Nieuwsbegripaccounts.

Leerlingen loggen met hun Basispoortaccount in bij Nieuwsbegrip via een snelkoppeling die de leraar of beheerder in de omgeving heeft geplaatst. De methodesnelkoppeling is door de leraar te downloaden bij ‘lesmateriaal’ in Basispoort.

Informeer uw collega’s over de nieuwe inlogprocedure en verwijs hiervoor eventueel naar de pagina Hoe verloopt het inlogproces na de koppeling met Basispoort?

 

[1] Weet u niet wie de beheerder is? Dit is in te zien wanneer u als leraar bent ingelogd. Links onder in beeld ziet u wie de beheerder is van uw school. U logt als beheerder in met uw e-mailadres.

Weet u het wachtwoord niet? Vraag dan een nieuw wachtwoord op via ‘inloggegevens vergeten’ bij het inlogscherm op https://school.nieuwsbegrip.nl/. Er wordt direct een nieuw wachtwoord toegestuurd (check ook uw spamfilter). Dat wachtwoord is na het inloggen naar wens aan te passen.

 

Contact

Op www.nieuwsbegrip.nl/basispoort vindt u de meest actuele informatie over de koppeling tussen Nieuwsbegrip en Basispoort.

Contact met Basispoort Via http://info.basispoort.nl/Contact kunt vragen stellen over o.a. de instellingen van Basispoort-accounts, Thuis-inlogs of over problemen met het Basispoort-platform.

Contact met Nieuwsbegrip

Heeft u vragen over Nieuwsbegrip? Vul dan op de website het contactformulier in, of doorzoek de helpsectie op de website. U kunt ook rechtstreeks mailen naar nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

Telefonisch contact verloopt via onze licentie-afdeling: 010-4071402 (doorgaans bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-16.00). Zij verbinden, indien beschikbaar, door met een adviseur voor technische hulp.

 

 

 

 

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis