terug

Nieuwsbegrip en Basispoort koppelen

Veel scholen in het primair onderwijs maken al jaren gebruik van Basispoort. Hiermee kunnen leraren en leerlingen met slechts één inlogaccount bij diverse digitale leermiddelen. Erg makkelijk dus, en bovendien ook veilig.

Maakt uw school gebruik van pakket Zilver of Goud? Dan kunt u ervoor kiezen om te koppelen met Basispoort. Let erop dat alles goed staat en iedereen op school is geïnformeerd alvorens u Nieuwsbegrip aanvinkt in Basispoort! Het inlogproces verandert namelijk na de koppeling. Verderop leest u welke stappen nodig zijn om te koppelen.

 

Vraag & antwoord 

Op https://info.basispoort.nl staan diverse handleidingen voor o.a. de werkwijze met tablets, Chromebooks en snelkoppelingen. 

 

Hoe koppel ik Nieuwsbegrip en Basispoort?

Hieronder leest u welke stappen nodig zijn om een koppeling tussen Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren. 

Bent u de Nieuwsbegripbeheerder? Volg dan onderstaande stappen om na te gaan wat er in uw situatie moet gebeuren om de koppeling met Basispoort voor Nieuwsbegrip te realiseren. U kunt de handleiding eventueel ook als PDF downloaden en printen. 

Houd rekening met onderstaande zaken alvorens u het vinkje bij Nieuwsbegrip in 'uitgeverijen' aanzet:

  • Onderstaande stappen moeten eerst doorlopen worden om de kans op een succesvolle koppeling te vergroten. 
  • Het inlogproces voor leraren en leerlingen wijzigt na de koppeling, dus alle betrokkenen moeten hierover worden geïnformeerd. Let ook op dat leerlingen via een speciale Thuis-inlog moeten gaan inloggen wanneer zij vanuit huis aan de slag gaan met Nieuwsbegrip. Lees meer over het inlogproces na de koppeling met Basispoort.
  • De resultatenhistorie zal in de meeste gevallen komen te vervallen: de bestaande leerlingaccounts in Nieuwsbegrip zullen worden verwijderd. 
  • Als ict-coördinator kunt u niet via Basispoort naar Nieuwsbegrip (u blijft rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl in de beheeromgeving inloggen). 
  • Leerlingen van groep 3 komen niet door in Nieuwsbegrip via Basispoort. 


Let op: er zijn dus diverse stappen nodig voorafgaand aan het ‘aanvinken’ van Nieuwsbegrip binnen Basispoort!

De stappen in het kort: 

Deze stappen worden hieronder toegelicht en staan ook in de Basispoort-handleiding in de beheeromgeving. 

 

De stappen om een koppeling met Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren

1.    Bestaat er al een koppeling met Basispoort (voor andere digitale methoden) bij u op school?

Zo ja, dan kunt u direct door naar de volgende stap.

Zo nee, neem dan eerst de informatie door op https://info.basispoort.nl/ en neem contact op met Basispoort voor verdere afstemming (info@basispoort.nl).

 

2.    Komt het BRIN in Nieuwsbegrip overeen met Basispoort?

Bij de koppeling van de school tussen Basispoort en Nieuwsbegrip wordt het BRIN als uitgangspunt gebruikt.

Het is daarom belangrijk dat dit op beide plekken gelijk is. Elke schoollocatie heeft een eigen nummer en eigen Nieuwsbegriplicentie.

In Basispoort is het BRIN te vinden bij ‘Mijn profiel’ (rechts boven).

Controleer vervolgens of het BRIN in Nieuwsbegrip hetzelfde is. Dit kunt u doen door als Nieuwsbegripbeheerder[1] in te loggen op https://school.nieuwsbegrip.nl/ en te kijken bij School > Schoolgegevens.

Komt het BRIN niet overeen met Basispoort? Neem dan contact op met licenties@cedgroep.nl om het aan te laten passen.

Komt het BRIN in Nieuwsbegrip overeen met het BRIN-nummer in Basispoort? Ga dan door naar de volgende stap.

 

3.    Gaat uw school voor het eerst Nieuwsbegrip gebruiken?

Zo ja, dan staan er nog geen leraren en leerlingen in het leerlingbeheer en kunnen alle leerlingen automatisch via Basispoort worden geïmporteerd. U kunt dan direct door naar de volgende stap.

Zo nee, dan moet u éérst nagaan of er de wens is om de bestaande leerlinggegevens te overschrijven en de leerlingresultaten te koppelen aan de Basispoortaccounts. We raden aan om de leerlingen in Nieuwsbegrip te verwijderen en vervolgens alle leerlingen via Basispoort nieuw binnen te laten komen. Leraren hebben de mogelijkheid om van tevoren exports (Excelbestanden) van leerlingresultaten te downloaden.

De hieronder beschreven optie a is het minst foutgevoelig voor het gebruik van Nieuwsbegrip en Basispoort.

a.    Leerlingaccounts hoeven niet gekoppeld te worden

De leerlingen die in de Nieuwsbegripomgeving staan kunnen worden verwijderd. Indien u de koppeling met Basispoort maakt en er wordt geen match gemaakt op basis van LAS-iD, dan zullen de leerlingen in Nieuwsbegrip automatisch verwijderd worden. 

Let op: tijdens een actieve Basispoortkoppeling is het niet mogelijk om leerlingaccounts in Nieuwsbegrip te beheren. U kunt enkel het Nieuwsbegripniveau en wat andere Nieuwsbegripspecifieke instellingen aanpassen. 

b.    Leerlingaccounts moeten wel gekoppeld worden (in meeste gevallen niet meer mogelijk i.v.m. ECK-iD)

Wilt u wel leerlingaccounts koppelen? Dit is mogelijk wanneer u gebruik maakt van ParnasSys of EDUscope (want deze systemen maken in de Edex-bestanden gebruik van dezelfde ‘leerlingkey’ als Basispoort) en nog GEEN gebruik maakt van ECK-iD. In geval van ESIS is dit helaas niet mogelijk, dan begint u dus sowieso met een ‘schone lei’ (optie a).

Ook zal optie a de enige mogelijkheid zijn indien de leerlingen een ECK-iD hebben en er nog geen LAS-ID’s zijn ingevuld in Nieuwsbegrip. In dat geval is het ECK-iD namelijk leidend, en zal er niet gematched kunnen worden op basis van LAS-ID.

Als de leerlingaccounts van Nieuwsbegrip overschreven moeten worden met de gegevens die vanuit Basispoort doorkomen, dan moet u ervoor zorgen dat de LAS-ID’s (leerlingnummers) wél overeenkomen met de leerlingnummers zoals ze via Basispoort doorkomen. Als de leerlingen eerder al d.mv. een Edex-bestand zijn geïmporteerd, zullen de LAS-ID’s overeenkomen.

U kunt de LAS-ID’s indien nodig als beheerder aanvullen, maar leraren kunnen de nummers ook aanvullen. In de 'handleiding beheer’ staat meer info over de LAS-ID’s.

Bij het overschrijven zijn de gegevens vanuit Basispoort leidend. U hoeft in Nieuwsbegrip dus niets in de klassen aan te passen.

Zorg ervoor dat de leraren via ‘Leerlingbeheer’ eventuele berichten aan de leerlingen (klas) hebben verwijderd, anders kan de synchronisatie problemen opleveren.

Tot slot is het aan te raden om ook de lerarenaccounts te verwijderen. Deze zijn na de koppeling niet meer te beheren omdat leraren vanaf dan met hun Basispoortaccount inloggen.

 

4.    Vink ‘Nieuwsbegrip’ aan in Basispoort bij beheer > uitgeverijen

Als ICT-coördinator kunt u nu het vinkje plaatsen in het beheer van Basispoort.

De volgende dag zijn de gegevens van leraren en leerlingen gekoppeld met Nieuwsbegrip.

Let erop dat leerkrachten zijn voorbereid op deze koppeling, want het inloggen werkt voortaan anders.

In sommige gevallen kan het een extra nacht duren alvorens alle leerlingen en leraren in Nieuwsbegrip bekend zijn. 

 

5.    Vanaf de volgende dag: aanvullen gegevens in Nieuwsbegrip.

Let op: na het plaatsen van het vinkje zal het beheer van leerlingaccounts voortaan enkel nog via Basispoort gedaan kunnen worden (via ‘Groepen’). Leraren beheren hun eigen Basispoortaccount. Als Nieuwsbegripbeheerder behoudt u wel het Nieuwsbegripaccount en blijft u inloggen op www.nieuwsbegrip.nl.

Sublesgroepen vanuit ParnasSys worden niet geïmporteerd.

Vervolgens kunt u onderstaande zaken nog controleren en aanvullen.

·         Zijn alle leraren gekoppeld aan de juiste groepen? Dit is via uw eigen Leerling Administratie Systeem in te stellen en bij Basispoort via ‘Groepen’ in te zien.

·         De meeste gegevens kunt u beheren in uw Leerling Administratie Systeem of in Basispoort. Onderstaande specifieke Nieuwsbegripinstellingen kunnen door u en/of de leraar worden aangepast via Nieuwsbegrip. Let erop dat de Nieuwsbegripniveaus bij de leerlingen zijn aangevuld, pas daarna kunnen ze met Nieuwsbegrip aan de slag. 

 

leraar

beheerder

Pakket van Nieuwsbegrip uitbreiden of opzeggen

X

Schoolgegevens aanpassen

X

Gegevens van de beheerder aanpassen

X

Nieuwsbegripniveau leerling instellen

Voorgelezen tekst (Readspeaker ja/nee)

Jeugdjournaal (wel/niet zichtbaar op startpagina leerling)

X

Activeren sneltoets

X

Aanmaken/activeren woordenschattoets

X

 

Klaar om aan de slag te gaan!

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen dan staat alles gereed en kunnen de leraren en leerlingen aan de slag.

Als ICT-coördinator heeft u geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. U ziet dus geen icoon van Nieuwsbegrip bij het lesmateriaal. U blijft als Nieuwsbegripbeheerder inloggen met uw e-mailadres via http://www.nieuwsbegrip.nl/. Indien u ook leraar bent, dan ziet u Nieuwsbegrip er wel bij staan en komt u in de leraaromgeving van Nieuwsbegrip terecht. U ziet dan de groep(en) waaraan u als leraar gekoppeld bent. 

Leraren kunnen met hun eigen Basispoortaccount inloggen bij Nieuwsbegrip via www.basispoort.nl. 

Leerlingen loggen met hun Basispoortaccount in bij Nieuwsbegrip via een snelkoppeling die de leraar of beheerder in de omgeving heeft geplaatst. De methodesnelkoppeling is door de leraar te downloaden bij ‘lesmateriaal’ in Basispoort.

Informeer uw collega’s over de nieuwe inlogprocedure en verwijs hiervoor eventueel naar de pagina Hoe verloopt het inlogproces na de koppeling met Basispoort?

 

[1] Weet u niet wie de beheerder is? Dit is in te zien wanneer u als leraar bent ingelogd. Links onder in beeld ziet u wie de beheerder is van uw school. U logt als beheerder in met uw e-mailadres.

Weet u het wachtwoord niet? Vraag dan een nieuw wachtwoord op via ‘inloggegevens vergeten’ bij het inlogscherm op https://school.nieuwsbegrip.nl/. Er wordt direct een nieuw wachtwoord toegestuurd (check ook uw spamfilter). Dat wachtwoord is na het inloggen naar wens aan te passen.

 

Contact

Op www.nieuwsbegrip.nl/basispoort vindt u de meest actuele informatie over de koppeling tussen Nieuwsbegrip en Basispoort.

Contact met Basispoort Via https://info.basispoort.nl/Contact kunt vragen stellen over o.a. de instellingen van Basispoort-accounts, Thuis-inlogs of over problemen met het Basispoort-platform.

Contact met Nieuwsbegrip

Heeft u vragen over Nieuwsbegrip? Vul dan op de website het contactformulier in, of doorzoek de helpsectie op de website. U kunt ook rechtstreeks mailen naar nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

 

 

 

 

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis