terug

Nieuwsbegrip en Basispoort koppelen

Gaat er bij uw school iets nog niet goed of heeft u vragen? Lees dan s.v.p. de informatie op de hulppagina alvorens u contact met ons opneemt.

Nieuw: per 25 september is het mogelijk om zelf de ontkoppeling ongedaan te maken. De ICT-coördinator kan het vinkje voor Nieuwsbegrip bij 'Uitgeverijen' in Basispoort uitzetten. Deze aanpassing is na een nacht verwerkt.

 

Veel scholen in het primair onderwijs maken al jaren gebruik van Basispoort. Hiermee kunnen leraren en leerlingen met slechts één inlogaccount bij diverse digitale leermiddelen. Erg makkelijk dus, en bovendien ook veilig.
Uit reacties van klanten en het gebruikersonderzoek bleek dat ook voor Nieuwsbegrip deze koppeling wenselijk is. Deze zomer is daarom hard gewerkt om deze koppeling te realiseren, en nu is hij af!   

U kunt ervoor kiezen om ook te koppelen met Basispoort. Let erop dat alles goed staat alvorens u Nieuwsbegrip aanvinkt!

Hieronder leest u welke stappen nodig zijn om een koppeling tussen Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren. Let ook op dat leerlingen via een speciale Thuis-inlog moeten gaan inloggen. Lees meer over het inlogproces na de koppeling met Basispoort.

Hoe koppel ik Nieuwsbegrip en Basispoort?

Bent u de Nieuwsbegripbeheerder? Volg dan onderstaande stappen om na te gaan wat er in uw situatie moet gebeuren om de koppeling met Basispoort voor Nieuwsbegrip te realiseren. Ze staan ook op een rij in de handleiding.
Let op: er zijn dus diverse stappen nodig voorafgaand aan het ‘aanvinken’ van Nieuwsbegrip binnen Basispoort!

De stappen in het kort: 

Deze stappen worden hieronder toegelicht en staan ook in de Basispoort-handleiding in de beheeromgeving. 

De stappen om een koppeling met Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren

N.B.: het is niet verplicht om te koppelen met Basispoort. Houd er rekening mee dat leerlingen na de koppeling niet meer thuis kunnen inloggen met hun oude Nieuwsbegripaccount (dus via www.nieuwsbegrip.nl). Na de koppeling kan er met de Thuis-inlog van Basispoort vanuit huis worden ingelogd.

1.    Bestaat er al een koppeling met Basispoort bij u op school?

Zo ja, dan kunt u direct door naar de volgende stap.
Zo nee, neem dan eerst de informatie door op http://info.basispoort.nl/ en neem contact op met Basispoort voor verdere afstemming (info@basispoort.nl).

2. Komt het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip overeen met Basispoort?

2. Bij de koppeling van de school tussen uw Leerling Administratie Systeem (ParnasSys, ESIS, Dotcomschool of Unilogic/EDUscope) en Nieuwsbegrip wordt het BRIN-nummer als uitgangspunt gebruikt. Het is daarom belangrijk dat ze op beide plekken gelijk zijn.

Elke schoollocatie heeft een eigen nummer. De ICT-coördinator van Basispoort kan nagaan welk BRIN-nummer in Basispoort bekend is. Dit BRIN-nummer is leidend en te vinden bij ‘Mijn profiel’ in Basispoort.

Controleer vervolgens of het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip hetzelfde is. Dit kunt u doen door als Nieuwsbegripbeheerder[1] in te loggen op https://school.nieuwsbegrip.nl/ en te kijken bij School > Schoolgegevens. Via de blauwe knop ‘Wijzig gegevens’ kunt u het BRIN-nummer aanpassen indien nodig. Neem eventueel contact op met licenties@cedgroep.nl om het aan te laten passen als het zelf niet lukt.

 

3.    Gaat uw school voor het eerst Nieuwsbegrip gebruiken?

Zo ja, dan staan er nog geen leerlingen in het leerlingbeheer en kunnen alle leerlingen via Basispoort worden geïmporteerd. U kunt dan direct door naar de volgende stap. 

Zo nee, dan moet u éérst nagaan of er de wens is om de bestaande leerlinggegevens te overschrijven en de leerlingresultaten te koppelen aan de Basispoortaccounts. We raden aan om de leerlingen in Nieuwsbegrip te verwijderen en vervolgens alle leerlingen via Basispoort nieuw binnen te laten komen. Leraren hebben de mogelijkheid om van tevoren exports van leerlingresultaten te downloaden.

De hieronder beschreven optie a is de meest ideale voor het gebruik van Nieuwsbegrip en Basispoort.

a.    Accounts hoeven niet gekoppeld te worden
Als u met een schone lei wilt beginnen, dan kunt u de leerlingaccounts en klassen in Nieuwsbegrip verwijderen (zie handleiding beheerder).

b.    Accounts moeten wel gekoppeld worden
Wilt u toch leerlingaccounts koppelen? Dit is mogelijk wanneer u gebruik maakt van ParnasSys of EDUscope (want deze systemen maken in de Edex-bestanden gebruik van dezelfde ‘leerlingkey’ als Basispoort). In geval van ESIS is dit niet mogelijk, dan begint u dus sowieso met een ‘schone lei’ (optie a). 

Als de leerlingaccounts van Nieuwsbegrip overschreven moeten worden met de gegevens die vanuit Basispoort doorkomen, dan moet u ervoor zorgen dat de LAS-ID’s (leerlingnummers) wél overeenkomen met de leerlingnummers zoals ze via Basispoort doorkomen. Als de leerlingen eerder al d.mv. een Edex-bestand zijn geïmporteerd, zullen de LAS-ID’s overeenkomen.

U kunt de LAS-ID’s indien nodig als beheerder aanvullen, maar leraren kunnen de nummers ook aanvullen. In de handleiding voor de beheerder staat meer info over de LAS-ID’s. 

Bij het overschrijven zijn de gegevens vanuit Basispoort leidend. U hoeft in Nieuwsbegrip dus niets in de klassen aan te passen.

Tot slot is het aan te raden om ook de lerarenaccounts te verwijderen. Deze zijn na de koppeling niet meer te beheren.

 

Thuis-inlog

Houd er rekening mee dat leerlingen via een apart Basispoort-account (op basis van e-mailadres) thuis moeten gaan inloggen. Dit kan na activering van de koppeling niet meer rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl.

4.    Vink ‘Nieuwsbegrip’ aan in Basispoort bij beheer > uitgeverijen

Als ICT-coördinator kunt u nu het vinkje plaatsen in het beheer van Basispoort. Na het aanzetten van het vinkje wordt de aanpassing ‘s nachts verwerkt. De volgende dag zijn de gegevens van leraren en leerlingen gekoppeld met Nieuwsbegrip.
Let op: na het plaatsen van het vinkje zal het beheer van accounts voortaan enkel nog via Basispoort gedaan kunnen worden. U kunt het niet ongedaan maken. Via Nieuwsbegrip kunt u nog enkele zaken aanpassen, zie punt 5.

5.    Vanaf de volgende dag: aanvullen gegevens in Nieuwsbegrip.

De dag erop zijn de gegevens overgezet naar Nieuwsbegrip en kunt u onderstaande zaken nog controleren en aanvullen.

  • Zijn alle leraren gekoppeld aan de juiste groepen? Dit is via uw eigen Leerling Administratie Systeem in te stellen.
  • De meeste gegevens kunt u beheren in uw Leerling Administratie Systeem of in Basispoort. Onderstaande specifieke Nieuwsbegripinstellingen kunnen door u en/of de leraar worden aangepast:

 

leraar

beheerder

Pakket van Nieuwsbegrip uitbreiden of opzeggen

X

Schoolgegevens aanpassen

X

Gegevens van de beheerder aanpassen

X

Nieuwsbegripniveau leerling instellen

Voorgelezen tekst (Readspeaker ja/nee)

Jeugdjournaal (wel/niet zichtbaar op startpagina leerling)

X

Activeren sneltoets

X

Aanmaken/activeren woordenschattoets

X

Klaar om aan de slag te gaan!

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen dan staat alles gereed en kunnen de leraren en leerlingen aan de slag. Leraren kunnen met hun eigen Basispoortaccount inloggen bij Nieuwsbegrip. Ze worden automatisch gekoppeld aan de juiste groepen. Leerlingen loggen voortaan met hun Basispoortaccount in bij Nieuwsbegrip. Zij worden automatisch gekoppeld aan de juiste groep.
Als beheerder blijft u inloggen met het gebruikelijke Nieuwsbegripaccount, dus als beheerder logt u níet in via Basispoort. 

[1] Weet u niet wie de beheerder is? Dit is in te zien wanneer u als leraar bent ingelogd. Links onder in beeld ziet u wie de beheerder is van uw school. U logt als beheerder in met uw e-mailadres.
Weet u het wachtwoord niet? Vraag dan een nieuw wachtwoord op via ‘inloggegevens vergeten’ bij het inlogscherm op https://school.nieuwsbegrip.nl/. Er wordt direct een nieuw wachtwoord toegestuurd (check ook uw spamfilter). Dat wachtwoord is na het inloggen naar wens aan te passen.

Contact

Contact met Basispoort
Via http://info.basispoort.nl/Contact kunt vragen stellen over o.a. de instellingen van Basispoort-accounts of over problemen met het Basispoort-platform.

Contact met Nieuwsbegrip
Heeft u vragen over Nieuwsbegrip? Vul dan het contactformulier in, of doorzoek de helpsectie op de website. U kunt ook rechtstreeks mailen naar nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis