terug

Nieuwsbegrip en Basispoort koppelen

Veel scholen in het primair onderwijs maken al jaren gebruik van Basispoort. Hiermee kunnen leraren en leerlingen met slechts één inlogaccount bij diverse digitale leermiddelen. Erg makkelijk dus, en bovendien ook veilig.

Maakt jouw school gebruik van pakket Zilver of Goud? Dan kun je ervoor kiezen om te koppelen met Basispoort. Let erop dat alles goed staat en iedereen op school is geïnformeerd alvorens je Nieuwsbegrip aanvinkt in Basispoort! Het inlogproces verandert namelijk na de koppeling, en leerlingaccounts die niet gematched kunnen worden, worden verwijderd uit Nieuwsbegrip. Verderop lees je welke stappen nodig zijn om te koppelen.

Vraag & antwoord 

Op https://info.basispoort.nl staan diverse handleidingen voor o.a. de werkwijze met tablets, Chromebooks en snelkoppelingen. Ook zijn er diverse handige uitlegvideo's beschikbaar op hun website met betrekking tot het aanvragen, inrichten en gebruiken van Basispoort.

Hoe koppel ik Nieuwsbegrip en Basispoort?

Hieronder lees je welke stappen nodig zijn om een koppeling tussen Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren. 

Ben je de Nieuwsbegripbeheerder? Volg dan onderstaande stappen om na te gaan wat er in jullie situatie moet gebeuren om de koppeling met Basispoort voor Nieuwsbegrip te realiseren. 

Houd rekening met onderstaande zaken alvorens je het schuifje bij CED-Groep in 'uitgeverijen' aanzet:

  • Onderstaande stappen moeten eerst doorlopen worden om de kans op een succesvolle koppeling te vergroten. 
  • Het inlogproces voor leraren en leerlingen wijzigt na de koppeling, dus alle betrokkenen moeten hierover worden geïnformeerd. Let ook op dat leerlingen via een speciale Thuis-inlog moeten gaan inloggen wanneer zij vanuit huis aan de slag gaan met Nieuwsbegrip. Lees meer over het inlogproces na de koppeling met Basispoort.
  • De resultatenhistorie zal in de meeste gevallen komen te vervallen: de bestaande leerlingaccounts in Nieuwsbegrip zullen worden verwijderd.
  • Als ict-coördinator kun je niet via Basispoort naar Nieuwsbegrip (je blijft rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl in de beheeromgeving inloggen, met je e-mailadres als gebruikersnaam). 
  • Leerlingen van groep 3 komen niet door in Nieuwsbegrip via Basispoort. 

Let op: er zijn dus diverse stappen nodig voorafgaand aan het ‘aanvinken’ van Nieuwsbegrip binnen Basispoort!

De stappen in het kort: 

De stappen om een koppeling met Basispoort en Nieuwsbegrip te realiseren

1.    Bestaat er al een koppeling met Basispoort (voor andere digitale methoden) op je school?

Zo ja, dan kun je direct door naar de volgende stap.

Zo nee, neem dan eerst de informatie door op https://info.basispoort.nl/ en neem contact op met Basispoort voor verdere afstemming (info@basispoort.nl).

2.    Komt het BRIN in Nieuwsbegrip overeen met Basispoort?

Bij de koppeling van de school tussen Basispoort en Nieuwsbegrip wordt het BRIN als uitgangspunt gebruikt.

Het is daarom belangrijk dat dit op beide plekken gelijk is. Elke schoollocatie heeft een eigen nummer en eigen Nieuwsbegriplicentie.

In Basispoort is het BRIN te vinden bij ‘Mijn profiel’ (rechts boven).

Controleer vervolgens of het BRIN in Nieuwsbegrip hetzelfde is. Dit kun je doen door als Nieuwsbegripbeheerder[1] in te loggen op https://school.nieuwsbegrip.nl/ en te kijken bij School > Schoolgegevens.

Komt het BRIN niet overeen met Basispoort? Neem dan contact op met licenties@cedgroep.nl om het aan te laten passen.

Komt het BRIN in Nieuwsbegrip overeen met het BRIN-nummer in Basispoort? Ga dan door naar de volgende stap.

3.    Leerling- en leraaraccounts voorbereiden

Tegenwoordig werken bijna alle leerlingen via een ECK-iD. Dit betekent dat leerlingaccounts die al in Nieuwsbegrip staan niet gekoppeld kunnen worden, omdat ze niet herleidbaar zijn naar dezelfde persoon.

Leraren kunnen voorafgaand aan de koppeling de resultaten overnemen indien nodig. Na de koppeling (dus na stap 4) zullen deze resultaten niet meer inzichtelijk zijn omdat de leerlingaccounts die in Nieuwsbegrip staan verwijderd worden. Alleen via Basispoort komen dan nog leerlingen in Nieuwsbegrip terecht. 

Let op: tijdens een actieve Basispoortkoppeling is het niet mogelijk om leerlingaccounts in Nieuwsbegrip te beheren. Je kunt enkel het Nieuwsbegripniveau en wat andere Nieuwsbegripspecifieke instellingen aanpassen. 

Als de leerlingaccounts van Nieuwsbegrip overschreven moeten worden met de gegevens die vanuit Basispoort doorkomen, dan moet je ervoor zorgen dat de LAS-ID’s (leerlingnummers) wél overeenkomen met de leerlingnummers zoals ze via Basispoort doorkomen. In ParnasSys heet dit 'leerling key'. Dit is niet mogelijk in geval van ECK-iD's (meer dan 90% van de scholen maakt gebruik van ECK). 

Zorg ervoor dat de leraren via ‘Leerlingbeheer’ eventuele berichten aan de leerlingen (klas) hebben verwijderd, anders kan de synchronisatie problemen opleveren.

Tot slot is het aan te raden om ook de lerarenaccounts te verwijderen. Deze zijn na de koppeling niet meer te beheren omdat leraren vanaf dan met hun Basispoortaccount inloggen.

4.    Zet ‘Nieuwsbegrip’ aan in Basispoort bij beheer > uitgeverijen

Als ICT-coördinator kun je nu de koppeling met Nieuwsbegrip aanzetten in het beheer van Basispoort. Nieuwsbegrip vind je onder 'CED-Groep'. 

De volgende dag zijn de gegevens van leraren en leerlingen gekoppeld met Nieuwsbegrip.

Let erop dat leerkrachten zijn voorbereid op deze koppeling, want het inloggen werkt voortaan anders.

In sommige gevallen kan het een extra nacht duren alvorens alle leerlingen en leraren in Nieuwsbegrip bekend zijn. 

5.    Vanaf de volgende dag: aanvullen gegevens in Nieuwsbegrip.

Let op: na het plaatsen van het vinkje zal het beheer van leerlingaccounts voortaan enkel nog via Basispoort gedaan kunnen worden (via ‘Groepen’). Leraren beheren hun eigen Basispoortaccount. Als Nieuwsbegripbeheerder behoud je wel het Nieuwsbegripaccount en blijf je inloggen op www.nieuwsbegrip.nl met je e-mailadres als gebruikersnaam.

Sublesgroepen vanuit ParnasSys worden niet geïmporteerd.

Vervolgens kun je onderstaande zaken nog controleren en aanvullen.

  • Zijn alle leraren gekoppeld aan de juiste groepen? Dit is via je eigen Leerling Administratie Systeem in te stellen en bij Basispoort via ‘Groepen’ in te zien.
  • De meeste gegevens kun je beheren in het Leerling Administratie Systeem of in Basispoort. Onderstaande specifieke Nieuwsbegripinstellingen kunnen door de beheerder en/of de leraar worden aangepast via Nieuwsbegrip. Let erop dat de Nieuwsbegripniveaus bij de leerlingen zijn aangevuld, pas daarna kunnen ze met Nieuwsbegrip aan de slag. 


leraar

beheerder

Pakket van Nieuwsbegrip uitbreiden of opzeggen

X

Schoolgegevens aanpassen

X

Gegevens van de beheerder aanpassen

X

Nieuwsbegripniveau leerling instellen

Voorgelezen tekst (Readspeaker ja/nee)

Jeugdjournaal (wel/niet zichtbaar op startpagina leerling)

X

Activeren sneltoets/tekstentoets

X

Aanmaken/activeren woordenschattoets

X

Klaar om aan de slag te gaan!

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen dan staat alles gereed en kunnen de leraren en leerlingen aan de slag.

Als ICT-coördinator heb je geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. Je ziet dus geen icoon van Nieuwsbegrip bij het lesmateriaal. je blijft als Nieuwsbegripbeheerder inloggen met het e-mailadres via http://www.nieuwsbegrip.nl/. Indien je ook leraar bent, dan zie je Nieuwsbegrip er wel bij staan en kom je via Basispoort in de leraaromgeving van Nieuwsbegrip terecht. Je ziet dan de groep(en) waaraan je als leraar gekoppeld bent. 

Leraren kunnen met hun eigen Basispoortaccount inloggen bij Nieuwsbegrip via www.basispoort.nl. 

Leerlingen loggen met hun Basispoortaccount in bij Nieuwsbegrip via een snelkoppeling die de leraar of beheerder in de omgeving heeft geplaatst. De methodesnelkoppeling is door de leraar te downloaden bij ‘lesmateriaal’ in Basispoort.

Informeer je collega’s over de nieuwe inlogprocedure en verwijs hiervoor eventueel naar de pagina Hoe verloopt het inlogproces na de koppeling met Basispoort?

[1] Weet je niet wie de beheerder is? Dit is in te zien wanneer je als leraar bent ingelogd. Links onder in beeld zie je wie de beheerder is van je school. Je logt als beheerder in met je e-mailadres.

Weet je het wachtwoord niet? Vraag dan een nieuw wachtwoord op via ‘inloggegevens vergeten’ bij het inlogscherm op https://school.nieuwsbegrip.nl/. Er wordt direct een nieuw wachtwoord toegestuurd (check ook je spamfilter). Dat wachtwoord is na het inloggen naar wens aan te passen.

Contact

Contact met Basispoort Via https://info.basispoort.nl/Contact kun je vragen stellen over o.a. de instellingen van Basispoort-accounts, Thuis-inlogs of over problemen met het Basispoort-platform.

Contact met Nieuwsbegrip

Heb je vragen over Nieuwsbegrip? Vul dan op de website het contactformulier in, of doorzoek de helpsectie op de website. Je kunt ook rechtstreeks mailen naar nieuwsbegrip@cedgroep.nl.


probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis