Begrijpend luisteren (groep 1 t/m 3)

Wat bied je aan de leerkrachten in de onderbouw (groep 1 t/m 3) zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat?

Veel scholen organiseren Masterclasses begrijpend lezen met Nieuwsbegrip voor de leraren van groep 4 t/m 8. Maar wat bied je aan de leerkrachten in de onderbouw (groep 1 t/m 3) zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat? Onze adviseurs geven graag bijeenkomsten over begrijpend luisteren, een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen!

Module 1: Begrijpend luisteren, de basis

In deze bijeenkomst komt de relatie tussen begrijpend lezen en luisteren aan de orde. In de onderbouw wordt de basis gelegd voor begrijpend lezen door kinderen vertrouwd te maken met verschillende soorten teksten. Het middel hiervoor is interactief voorlezen. Een aantal van de strategieën die later bij Nieuwsbegrip worden gebruikt, kunt u ook al inzetten in de onderbouw. Naast de strategie voorspellen is er in deze bijeenkomst aandacht voor de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denken voordoen. Modelen draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. Ook is er aandacht voor een goede luisterhouding. Naast theorie wordt er geoefend met prentenboeken.

Module 2: Begrijpend luisteren; verhaalstructuur en samenvatten
In deze bijeenkomst krijgt u praktische handvatten om begrijpend luisteren vorm te geven in uw groep. U maakt kennis met een voorleescyclus, waarbij verschillende strategieën worden ingezet. Concreet gaat u aan de slag met de strategie samenvatten, dit helpt kinderen om inzicht te krijgen in verhaalstructuren.
Ook oefent u met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen. Verder komen enkele verwerkingsvormen aan bod, zoals een vertelkastje of vertelschort, waarbij u praktisch aan de slag gaat.

Module 3: Begrijpend luisteren en differentiëren, omgaan met verschillen
Hoe kunt u begrijpend luisteren aanpassen aan de verschillende niveaus in uw klas?
Een middel hiervoor is vragen stellen die afgestemd zijn op het taalontwikkelingsniveau van een kind. Daar gaat het over in deze bijeenkomst: welke vraag voor welk kind? Ook oefent u met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen. Daarnaast komen nog andere differentiatiemogelijkheden aan de orde zoals pretaching, en verdieping.

Module 4: Begrijpend luisteren woordenschat
Lezen of luisteren naar teksten of verhalen is een prima middel om woorden te leren. Woorden worden het beste geleerd in een betekenisvolle context. In prentenboeken is die context volop aanwezig. In deze bijeenkomst leert u hoe dat in zijn werk gaat: woorden selecteren en uitleggen volgens de methodiek van Marianne Verhallen: met woorden in de weer. U gaat actief aan de slag met een prentenboek van uw keuze. Ook oefent u met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen.

Doelgroep: leerkrachten en pedagogisch medewerkers die werken met peuters, leerlingen uit groep 1, 2 of 3.

Wilt u meer weten over dit aanbod, neem dan contact op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis