Begrijpend luisteren (groep 1 t/m 3)

Wat bied je aan de leerkrachten in de onderbouw (groep 1 t/m 3) zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat?

 

Veel scholen organiseren Masterclasses begrijpend lezen met Nieuwsbegrip voor de leraren van groep 4 t/m 8. Maar wat doen de onderbouwleerkrachten (groep 1 t/m 3), zodat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen ontstaat? Onze adviseurs verzorgen graag bijeenkomsten over begrijpend luisteren, een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. De bijeenkomsten sluiten op elkaar aan en vormen een goed geheel van alle aspecten om doelgericht te werken aan begrijpend luisteren. In alle bijeenkomsten wordt informatie afgewisseld met oefenen en toepassen.

Module 1: Begrijpend luisteren, de basis
Deze bijeenkomst bestaat uit een introductie over de relatie tussen begrijpend lezen en luisteren. In de onderbouw wordt de basis gelegd voor begrijpend lezen door kinderen vertrouwd te maken met verschillende soorten teksten. Maar ook door het aanleren van subvaardigheden, zoals het leggen van verbanden tussen de tekst en de kennis van de wereld en door het inzetten van strategieën. De aandacht voor de subvaardigheden zorgt ervoor dat leerlingen deze vaardigheden ook gaan gebruiken bij begrijpend lezen.
Het middel hiervoor is interactief voorlezen. Naast een algemene introductie is er in deze bijeenkomst aandacht voor de goede luisterhouding, voor de strategie voorspellen en voor de leerkrachtvaardigheid modelen; het hardop denkend voordoen.

Module 2: Begrijpend luisteren, verhaalstructuur en samenvatten
In deze bijeenkomst krijg je nog meer praktische handvatten om begrijpend luisteren vorm te geven in je groep. Je maakt kennis met een cyclus, waarin verschillende strategieën doelgericht worden ingezet. Centraal in deze bijeenkomst staat de strategie samenvatten en er is aandacht voor verhaalstructuur.
Ook hier oefen je met de leerkrachtvaardigheid modelen, het hardop denkend voordoen. Verder is er aandacht voor het inzetten van het didactisch lesmodel bij begrijpend luisteren en je maakt kennis met enkele samenwerkingsvormen en verwerkingsvormen, waarmee je aan de slag gaat.

Module 3: Begrijpend luisteren en differentiëren, omgaan met verschillen
Instructie en begeleiding verbeteren het begrijpend luisteren in de onderbouw. Hoe kun je begrijpend luisteren aanpassen aan de verschillende niveaus in je klas? In deze bijeenkomst staan differentiatiemogelijkheden centraal. Differentiatie op inhoud, instructie en begeleiding en op organisatie. Hoe maak je onderscheid in vaardigheden van lagere orde en hogere orde? En hoe ga je om met differentiatiemogelijkheden zoals pre-teaching en verdieping? Ook hier oefen je met modelen; het hardop denkend voordoen.

Module 4: Begrijpend luisteren woordenschat
Begrijpend luisteren en het leggen van verbanden, maar ook woordenschat zijn belangrijke voorspellers van de latere leesvaardigheid. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de woordenschataanpak bij begrijpend luisteren. Luisteren naar teksten en verhalen is een prima middel om woorden te leren. Woorden worden het beste geleerd in een betekenisvolle context. In prentenboeken is die context volop aanwezig. Kinderen leren veel woorden incidenteel, maar zullen ook woorden bewust aangeleerd krijgen. Je staat stil bij de woordenschataanpak die je inzet, bij woorden selecteren en uitleggen volgens de methodiek van Marianne Verhallen: Met woorden in de weer. Je gaat actief aan de slag met eigen prentenboeken.

Wil je meer weten over deze modules? Neem dan contact met ons op via nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis