Informatie voor ouders

Nieuwsbegrip is een methode voor compleet leesonderwijs aan de hand van teksten uit de actualiteit. Veel scholen gebruiken Nieuwsbegrip om kinderen te leren hoe ze teksten moeten lezen en leren begrijpen. Want begrijpend lezen is heel belangrijk, op school maar ook daarbuiten.

Onderwerpen

Kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. De scholen kunnen de onderwerpen zelf meebepalen door hun keuze in te sturen. De Nieuwsbegripredactie zorgt ervoor dat er veel afwisseling is. Na een moeilijk onderwerp, volgt een luchtig onderwerp.
Lees meer over de onderwerpkeuze

Actief lezen

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het actief leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf of meester doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het digibord. Elke week beantwoorden de kinderen sleutelvragen bij de tekst. Waar nodig zetten ze leesstrategieën in. Bijvoorbeeld door eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst te kijken, voor ze de tekst gaan lezen om te voorspellen waar de tekst over gaat. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren toepassen. 

Opdrachten

Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. In elke les maken de kinderen vaak een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdbalk. De kinderen moeten dan de jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdbalk schrijven. Een sleutelschema is ook heel handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis.

Andere tekstsoorten, woordenschatoefeningen, jeugdboeken en Squla

Als de leerlingen inloggen op nieuwsbegrip.nl vinden ze daar elke week ook een les over een andere tekstsoort (bijvoorbeeld een verhaal of een instructietekst) en woordenschatoefeningen met de woorden uit de tekst van die week. Verder is er een widget waarin verschillende (informatieve) jeugdboeken worden getoond die te maken hebben met het onderwerp van die week. Deze widget wordt verzorgd door Jeugdbieb. Als de leerlingen doorklikken op een boek dat zij interessant vinden, kunnen zij dat boek in veel gevallen zelfs direct lenen in de plaatselijke (school)bibliotheek!
Tot slot is er op de leerlingpagina elke week een Squlaquiz beschikbaar over het Nieuwsbegriponderwerp van die week.

Nieuwsbegrip Thuis

Er is maandelijks een placemat met weetjes, doe-opdrachten en spelletjes die leerlingen met hun ouders thuis kunnen doen.
Lees meer over Nieuwsbegrip Thuis

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis