Voorbeeldlessen voortgezet technisch lezen voor groep 5 en 6

Nieuwsbegrip Voortgezet Technisch Lezen is vanaf komend schooljaar ook beschikbaar voor groep 5 en 6. We hebben nu voorbeeldlessen beschikbaar. Er zijn aparte lessen voor groep 5 en voor groep 6. Beide niveaus sluiten aan bij de basisles niveau A, maar de VTL-lessen zijn niet hetzelfde. In groep 5 zijn het net als bij groep 4, vier activiteiten per week. En ook daar zijn het twee woordtypen per week waarmee ze gaan oefenen. In groep 6 krijgen de leerlingen twee activiteiten per week en dan oefenen ze met maar één woordtype.

De woordtypes worden net als voor groep 4 geoefend in woordrijtjes, losse zinnen en tekstjes. Deels komen in groep 4 en 5 (en soms ook in 5 en 6) dezelfde woordtypes aan bod, maar dan is het zo dat het in de hogere groepen langere oefenwoorden zijn. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd die lessen met dezelfde woordtypes in dezelfde weken aan te bieden. Dan kan bijvoorbeeld in combinatieklassen, maar ook in groepen waar leerlingen op verschillende niveaus werken, de instructie gezamenlijk plaatsvinden. De verwerkingsopdrachten en oefenwoorden zijn dan voor beide groepen wel anders.

Download voorbeeldlessen

Groep 5

Opdrachten groep 5

Oefenwoorden groep 5

Handleiding groep 5

Groep 6

Opdrachten groep 6

Oefenwoorden groep 6

Handleiding groep 6

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis