Evidence based

Nieuwsbegrip hanteert voor begrijpend lezen vijf evidence based leesstrategieën.

'Evidence based' wil zeggen: gebaseerd op bewijs. Het gaat om strategieën waarvan via wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat ze werkzaam zijn.

De vijf evidence based leesstrategieën zijn:

  • Voorspellen: je vooraf oriënteren op een tekst (aan de hand van de buitenkant) en voorkennis over het onderwerp ophalen  
  • Ophelderen van onduidelijkheden: stilstaan bij lastige tekstdelen en onbekende woorden
  • Samenvatten: de belangrijkste informatie uit een tekst halen en zelf verwoorden
  • Vragen stellen: jezelf helpen om de tekst actief te lezen en te controleren of je alles begrijpt
  • Verbanden leggen: zoeken naar verbanden tussen verschillende tekstdelen en tussen de tekst en eigen kennis (met aandacht voor de tekststructuur en voor signaal- en verwijswoorden)

Wekelijks staat één van deze strategieën centraal in de les. Welke strategie is mede afhankelijk van de tekstinhoud en -opbouw. Na vijf weken wordt in de 'blokles' de geïntegreerde toepassing van alle strategieën geoefend. 

Visualiseren/schematiseren
De genoemde vijf strategieën vormen de basis van het stappenplan dat leerlingen gebruiken bij het lezen van de teksten. Een zesde strategie, visualiseren, komt steeds aan de orde in de opdracht waarbij leerlingen een sleutelschema van de tekst moeten maken of invullen. In dat schema komt de kerninformatie uit de tekst te staan en worden belangrijke tekstverbanden gevisualiseerd.

Strategietools voor het digibord
Om leraren te helpen bij het aanleren en 'modelen' van de leesstrategieën, zijn er digibordtools. Met deze handige tools voor het digitale schoolbord kunt u als 'leesexpert' hardopdenkend laten zien hoe u een strategie toepast en zo de tekst doorgrondt.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis