Nieuwsbegrip en de kwaliteitswaaier begrijpend lezen

Onlangs is de Kwaliteitswaaier Effectief onderwijs in begrijpend lezen verschenen. Het is een publicatie van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, die weer een initiatief is van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

In deze Kwaliteitswaaier staan de aandachtspunten opgesomd en toegelicht die nodig zijn om van leerlingen goede lezers te maken. Voor alle scholen die Nieuwsbegrip gebruiken kan dit lijstje met aandachtspunten vragen oproepen. Hoe kunnen we als school deze aandachtspunten in praktijk brengen met wat Nieuwsbegrip biedt?

Lees in het document 'Nieuwsbegrip en de kwaliteitswaaier' hoe Nieuwsbegrip hieraan voldoet.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis