Extra lessen dit voorjaar

Welke extra lessen verschijnen er dit voorjaar?

Hugo de Groot, het wonder van Holland
2021 is het Hugo de Groot Jaar! Het is namelijk 400 jaar geleden dat Hugo de Groot op spectaculaire wijze via een boekenkist ontsnapte uit Slot Loevestein. In samenwerking met Stichting Museum Slot Loevestein maakten we daarom een extra Nieuwsbegriples over Hugo de Groot. Naast het spectaculaire verhaal van zijn ontsnapping, laat Hugo de Groot nog veel meer na. Zijn gedachtegoed over vrede, vrijheid en recht was in het verleden van groot belang en vandaag de dag relevanter dan ooit. In deze les op niveau AA, A en B leren de leerlingen over wie Hugo was en waarom hij nog steeds wereldberoemd is.
Bekijk lesmateriaal en deze video.

Earth Day
Samen met Disney Channel is een heel lespakket ontwikkeld over Earth Day (de Dag van de Aarde), een jaarlijks terugkerend evenement op 22 april waar wereldwijd aandacht voor is en dat wereldwijd gevierd wordt. De dag heeft als doelstelling de bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Disney Channel is een campagne gestart rondom Earth Day met als boodschap: Samen zorgen we voor de aarde.
De campagne is erop gericht om kinderen te informeren over het milieu maar vooral ook om hen duidelijk te maken wat ze zelf kunnen doen om het milieu te verbeteren door bijvoorbeeld rommel op straat op te ruimen, zuinig te zijn met water en met elektriciteit.
Het lespakket over Earth Day bestaat uit een aanbod vanuit Sil op School voor groep 1 tot en met 3 en Nieuwsbegrip voor groep 4 en 5/6. De lesbrief van Sil op School bevat verschillende lesactiviteiten en een ouderbrief. De Nieuwsbegriples is op de niveaus AA en A.
Bekijk lesmateriaal

Criminele uitbuiting onder jongeren (VO)
Criminele uitbuiting onder jongeren is een steeds groter probleem. Daarom ontwikkelde Nieuwsbegrip in opdracht van het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel een les over dit onderwerp. Veel vo-scholen hebben namelijk aangegeven dit onderwerp graag in de klas bespreekbaar te willen maken.
Het onderwerp van de les is criminele uitbuiting, in dit geval uitgewerkt met een casus van gedwongen drugshandel. Aandacht voor criminele uitbuiting in de klas kan slachtoffers helpen. Het is daarbij belangrijk dat de manier waarop het onderwerp ter sprake komt, er niet toe leidt dat zij zich verder gestigmatiseerd, beschaamd of schuldig voelen. Ook voor leerlingen die zelf geen ervaring hebben met dit onderwerp, kan het thema emoties oproepen. In de handleiding staan praktische tips voor het geven van deze les.
De les is beschikbaar op niveau C en is, in verband met de zwaarte van de inhoud, enkel geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en dus niet voor leerlingen die in het basisonderwijs met niveau C werken.
Deze lessen komen online in de week van 17 mei, dus week 20.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis