Masterclasstraject begrijpend lezen met Nieuwsbegrip Goud

Werk je al langer met Nieuwsbegrip? Is Nieuwsbegrip Goud gebruikt tijdens de schoolsluiting, en wil je de mogelijkheden goed inzetten nu de leerlingen weer naar school gaan?

Met Nieuwsbegrip heb je rijk materiaal in handen, maar voor uitstekend begrijpend leesonderwijs is méér nodig. Om echt impact te maken op het domein van begrijpend lezen met Nieuwsbegrip, is er een Masterclasstraject met Nieuwsbegrip Goud. Dit bestaat uit verschillende onderdelen die je live op school of als online training kunt volgen. 

Voorgesprek en data-analyse (kan live of online)

Onze adviseur analyseert en bespreekt de resultaten op de begrijpend leestoetsen en de trendanalyse (vanuit het leerlingvolgsysteem). Op basis van deze analyse bespreken we de invulling van het traject en de verwachte resultaten. Ook is er aandacht voor leiderschapsaspecten en borging. Daarna volgt het team drie Masterclasses:

1. Masterclass hybride werken met Nieuwsbegrip Goud
De opties binnen pakket Goud zijn ideaal voor een hybride aanpak: een uitgekiende mix van online en offline lessen. In deze bijeenkomst leer je hoe je de didactiek optimaal inzet binnen of buiten de school.

2. Masterclass differentiëren
In deze bijeenkomst leer je over omgaan met verschillen tussen leerlingen. Hoe kom ik tegemoet aan verschillen in instructiebehoefte, tekstniveaus en begeleiding van alle leerlingen binnen een klas? Hoe zorg ik ervoor dat de lessen Nieuwsbegrip aansluiten bij ons afgesproken instructiemodel?

3. Masterclass woordenschat en andere tekstsoort
Hoe zorg ik voor beter begrijpend lezen bij andere tekstsoorten? Hoe gaat dat in de online les, en hoe kan ik de transfer naar andere teksten maken? Antwoord op deze vragen krijg je tijdens de derde bijeenkomst. Daarnaast gaan we in op het goed gebruiken van het woordenschataanbod in Nieuwsbegrip.

Klassenbezoeken

Tussen de bijeenkomsten vinden er klassenbezoeken plaats bij iedere leerkracht, om ervoor te zorgen dat alle leraren zich de vaardigheden goed eigen maken. Na het klassenbezoek krijgen zij een feedbackgesprek met de adviseur.

Voortgangsgesprekken

Binnen dit traject is er ruimte voor twee online voortgangsgesprekken met directie en leeswerkgroep.

Borging

Borging is een belangrijk aandachtspunt, want natuurlijk wil je de behaalde resultaten en afgesproken werkwijze vasthouden.

  • Door het inzetten van een extra ronde klassenbezoeken in het volgende schooljaar zetten we nieuwe leerkrachten direct op het goede spoor of geven we extra individuele feedback. Voor alle nieuwe leerkrachten is er ook een e-learningmodule.
  • Aansluitend aan klassenbezoeken is er een bijeenkomst voor alle teamleden, waarin de nadruk ligt op het optimaal blijven inzetten van de opgedane vaardigheden/inzichten. In deze bijeenkomst is er ook ruimte voor een verdiepingsonderwerp, bijvoorbeeld over leesmotivatie en eigenaarschap of over Nieuwsbegrip en schrijven.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit traject, of sparren met een van onze begrijpend leesadviseurs over een passend aanbod? Laat het ons weten!

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis