Leesweerstand tegengaan bij leerlingen in groep 6 tot en met 8?

Op 1 maart a.s. starten we 'Weer zin in lezen', een project waarin scholen samen met onderzoekers van de Erasmus Universiteit, CED-Groep en Kohnstamm Instituut anderhalf jaar lang aanpakken ontwikkelen om leesweerstand tegen te gaan. Scholen ontvangen daarvoor subsidie. Er is nog plek voor geïnteresseerde scholen!

Leerlingen hebben niet altijd zin om te lezen. Sommige leerlingen ontwikkelen zelfs een uitgesproken weerstand tegen lezen. Gelukkig is uit onderzoek al veel bekend over principes die werken om leesmotivatie te bevorderen. In 'Weer zin in lezen' ontwikkelen we met scholen interventies en testen die in de praktijk. Het doel is te komen tot wetenschappelijk onderbouwde en beproefde aanpakken die scholen meteen in hun praktijk kunnen toepassen. We doen dat via een professionele leergemeenschap. Het project start op 1 maart en wordt gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Deelnemen?
Ben je geïnteresseerd in deelname, neem dan vóór 20 februari 2021 contact op met Paul de Maat via p.demaat@cedgroep.nl. Je krijgt meer informatie over het project en we bespreken wat het betekent om deel te nemen. Scholen ontvangen subsidie voor deelname.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis