Week van Lezen en schrijven

Het is de Week van Lezen en schrijven. Een mooi moment om stil te staan bij wat lezen en schrijven ons allemaal heeft gebracht en bij 15 jaar Nieuwsbegrip.

Elke dag lezen en schrijven
Lezen en schrijven. Enkele duizenden jaren geleden is de mens ermee begonnen en het is niet te beschrijven wat het ons allemaal heeft gebracht. Communiceren, ideeën verspreiden, kennis tot je nemen, genieten van verhalen, stel dat we dat niet meer zouden kunnen doen! Dat je van de ene dag op de andere merkt dat alle aardbewoners niet meer kunnen lezen en schrijven! Onvoorstelbaar zou dat zijn. Die gedachte maakt het vanzelf duidelijk hoe belangrijk het is dat we allemaal goed kunnen lezen en schrijven.

Makkelijk? Nee…
Lezen en schrijven leert bijna iedereen op school en dat betekent dat scholen een grote verantwoordelijkheid hebben. Scholen zijn zich daarvan bewust maar makkelijk is het niet altijd. Leerlingen lezen wel, maar zonder hun aandacht erbij te houden, lijkt het soms. Of ze komen nooit verder dan de eerste tien pagina’s van een boek omdat ze niet gemotiveerd zijn. Of ze krijgen weinig of niets van de inhoud mee omdat hun woordenschat tekortschiet. En bij schrijven merken ze dat het maar niet wil lukken om goede zinnen te formuleren of een tekst goed op te bouwen.

Lezen en schrijven hand in hand
Scholen kunnen voor hun lees- en schrijfonderwijs dus alle ondersteuning gebruiken die er maar te vinden is. Daarom zijn wij vijftien jaar geleden begonnen met Nieuwsbegrip. Internet stelde ons in staat elk school die dat wilde te voorzien van actueel leesmateriaal. Michael Jackson stierf en meteen konden leerlingen over hem lezen. Koningin Beatrix deed op maandagavond afstand van de troon en dinsdag lagen de teksten over haar klaar. We zijn ons materiaal, eerst alleen voor groep 5 tot en met 8, gaan uitbreiden naar andere niveaus, naar meer tekstmateriaal (andere tekstsoort) en expliciete en ruime aandacht voor woordenschat. Vanaf 2011 hebben we ook schrijflessen in ons pakket, want leesonderwijs zonder schrijfonderwijs is eigenlijk niet mogelijk en omgekeerd ook niet.

Onze missie
Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Daarom is het onze missie om kinderen zo goed mogelijk te leren begrijpend lezen, om ze zo de beste start te geven. We zijn blij dat we de afgelopen 15 jaar daaraan via Nieuwsbegrip ons steentje hebben bijgedragen. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis