Verkorte leerroute bij begrijpend lezen?

Een verkorte leerroute bij begrijpend lezen is niet nodig. Lees hieronder waarom!

Om leerlingen in de periode van mei tot de zomervakantie optimaal te laten profiteren van de tijd wordt bij de vakken taal en rekenen soms gebruik gemaakt van verkorte leerroutes. Hierbij wordt de leerlijn bekeken, en de meest essentiële doelen getoetst en herhaald.

In de periode dat je leerlingen niet op school zijn geweest, hebben zij misschien hun Nieuwsbegriplessen online gemaakt (met instructie van juf Kim in het Gouden pakket), of met je eigen instructie. De leerlingen hebben in deze periode vooral zelfstandig gewerkt aan het actief lezen van de teksten met de sleutelvragen en overige opdrachten. In de periode dat de leerlingen thuis waren, is de strategie vragen stellen aan de orde geweest (deel blok 5) en de strategie verwijswoorden/verbanden (deel blok 6). Deze strategieën komen ook volgend schooljaar weer terug. Vanaf 11 mei start je gewoon met het actief lezen van de actuele tekst die dan aan de orde is. Dit is de derde les van blok 6, waarin aandacht is voor de strategie verbanden. in blok 7 komt de strategie samenvatten aan bod. 

Misschien kun je in de weken tot de zomervakantie bij de teksten van Nieuwsbegrip die dan aan de orde zijn, de strategie vragen stellen of verbanden extra aandacht geven. Een andere mogelijkheid is om bij teksten van wereldoriëntatie of de taalmethode af en toe de leerlingen te wijzen op verbanden in de tekst (met een verwijswoord/signaalwoord), of laat ze bij deze teksten zelf vragen stellen. Eventueel kun je daarbij visuele ondersteuning geven van de lesdoelen die bij de andere vakken aan de orde zijn door inzet van de strategiesymbolen. Deze staan bij 'Basismateriaal' na inloggen. 

Wil je weten hoe het staat met de algemene begrijpend leesvaardigheden van je leerlingen na de quarantainetijd, dan is de Tekstentoets hiervoor een optie. Deze kun je afnemen in mei (met het Nieuwsbegrippakket Goud digitaal, met het Zilveren pakket op papier). 

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis