Bespaar printwerk door digitaal toetsen

In pakket Goud is de Tekstentoets gedigitaliseerd. Leerlingen maken de toets online, en je kunt de resultaten bekijken op het lerarendashboard. Dat scheelt veel nakijkwerk en bespaart veel papier! 

Hoeveel papier precies? Een rekenvoorbeeld!
Een school met van elke groep een klas met 30 leerlingen:
Groep 4: op niveau AA: 8 pagina’s kopiëren x 30 = 240
Groep 5: op niveau A: 13 x 30 = 390
Groep 6: op niveau A: 13 x 20 = 260
Groep 6: op niveau B: 13 x 10 = 130
Groep 7: op niveau B: 13 x 30 = 390
Groep 8: op niveau B: 13 x 20 = 260
Groep 8: op niveau C: 15 x 10 = 150
Totaal: 1820 kopieën = 910 A4-tjes

Niet gek dus, dat veel leraren ons hebben gevraagd om de toetsen te digitaliseren. In pakket Goud zijn de Sneltoets en de Tekstentoets digitaal beschikbaar.

Wil je meer weten over Nieuwsbegrip Goud?
Vraag dan de beheerder van je school de om een proeflicentie Goud aan te vragen via de inlogomgeving voor beheerders, of vraag de proeflicentie aan via de website.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis