Nieuwe lessen nieuwswijsheid

Leerlingen interesseren voor het volgen van het nieuws en ze helpen bewuste nieuwsconsumenten te worden. Dat is het doel van de nieuwe les (op vier niveaus) rond nieuwswijsheid die Nieuwsbegrip maakte.

Nepnieuws
In deze nieuwe les gaat het vooral over de vraag waarom nepnieuws eigenlijk een probleem is en dat het belangrijk is om te weten of wat je leest en ziet, klopt. Op niveau B komt in dat kader het werk van factcheckers aan de orde, op de niveaus C en D gaat het over verschillende vormen van ‘desinformatie’ en hoe die de democratie kunnen aantasten. Op niveau A ligt de focus niet op nepnieuws, maar gaat het erover hoe je nieuws kunt volgen en waarom je dat zou doen. Deze lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met Facebook.

Eerste les al gedaan?
Ook vorig jaar is een les over nieuwswijsheid gemaakt. De twee lessen zijn inhoudelijk verschillend en vullen elkaar goed aan. Hebt u de lessen van vorig jaar nog niet gedaan? U vindt ze hier.

Download de lessen

Niveau A
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Niveau B
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Niveau C
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Niveau D
Handleiding
Tekst
Opdrachten

Waarom lessen nieuwswijsheid?
Een goede nieuwsvoorziening is heel belangrijk in een democratische samenleving, omdat het burgers helpt om mee te doen en de overheid te controleren. Nieuwsvaardigheid en interesse in het nieuws zijn daarom ook belangrijke elementen van burgerschap. De lessen nieuwswijsheid én het werken met Nieuwsbegrip in het algemeen, dragen op die manier dus bij aan actief burgerschap.

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis