terug

Een of enkele leerkrachten kunnen niet inloggen (bij een Basispoortkoppeling)

Wanneer de meeste leerkrachten van de school via Basispoort toegang krijgen tot Nieuwsbegrip, maar een of enkele leerkrachten niet, ga dan de volgende stappen na:

1. Heeft deze persoon de rol van leraar, IB'er/RT'er of stagiair? Alleen met een van deze rollen krijg je toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. Een ict-coördinator heeft geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. Hij logt rechtstreeks in op www.nieuwsbegrip.nl met zijn e-mailadres en komt dan in de beheeromgeving. 

2. Logt de leraar in via www.basispoort.nl? (Of via een snelkoppeling die via Basispoort loopt?) Leerkrachten loggen na de koppeling niet meer rechtstreeks in via www.nieuwsbegrip.nl, ze moeten Nieuwsbegrip dus voortaan altijd via Basispoort benaderen. Als het goed is ziet de leraar bij 'Lesmateriaal' in Basispoort wel Nieuwsbegrip staan. Ziet de leraar hier niet het icoon voor Nieuwsbegrip, dan zou het kunnen dat hij een dubbele rol heeft in Basispoort. Bijvoorbeeld de rol van leraar en stagiaire. De rol van stagiaire moet dan weggehaald worden bij de betreffende leraar.

3. Logt de leraar in via een snelkoppeling? Zorg er dan voor dat de snelkoppeling wordt vernieuwd. De leerkracht kan deze zelf downloaden door in te loggen op www.basispoort.nl. In 'Lesmateriaal' staat achter het icoon van Nieuwsbegrip de leerkrachtsnelkoppeling.

4. Ontkoppel jezelf van de groep in ParnasSys of een ander leerlingadministratiesysteem. De dag erna (dus na de nachtelijke synchronisatie) kun je jezelf weer aan de groep koppelen. Het kan zijn dat je door deze extra synchronisatie correct toegang krijgt tot je groep(en). 

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met nieuwsbegrip@cedgroep.nl, en geef hierbij je schoolgegevens (schoolnaam, postcode, plaatsnaam en BRIN-nummer), de naam van de leraar en de doorgelopen stappen door.

 

 

 

 

 

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis