Onderzoek naar leesstrategieën en beweging

Voor een uniek onderzoek naar leesstrategieën en beweging zoeken wij leerlingen uit 4 groep t/m 6.

De CED-Groep doet binnenkort, samen met de VU, de Erasmus Universiteit, Stichting Lezen en het SLO, een onderzoeksaanvraag bij de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Het gaat om een grootschalig interventieonderzoek, gericht op het verbeteren van de begrijpend leesvaardigheden van leerlingen uit groep 4, 5 en/of 6. Leesstrategieën worden gekoppeld aan bewegingen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?
De leesteksten verschijnen op een touchscreen-apparaat en leerlingen wordt bijvoorbeeld gevraagd de hoofd- van bijzaken te onderscheiden door belangrijke woorden naar zich toe te bewegen (“woord selecteren en naar de onderkant van het scherm swipen”) en onbelangrijke woorden van zich af te bewegen (“woord selecteren en naar de bovenkant van het scherm swipen”). We verwachten dat de koppeling van de cognitieve activiteit en de bewegingen ertoe zal leiden dat de leesstrategieën beter worden verankerd in het geheugen. Daar zijn vanuit ander onderzoek aanwijzingen voor, maar is nog nooit onderzocht bij lezen, een uniek onderzoek dus!

Wat houdt deelname in?
Scholen doen in schooljaar 2019/2020 meen met de interventie die zal bestaan uit vijf trainingen met betrekking tot vijf leesstrategieën. Voor deze trainingen worden een aantal leerlingen uit groep 4-6 geselecteerd die voor de interventie uit de klas worden gehaald. Onze inschatting is dat dit in totaal om 15 (korte) lessen zal gaan. We garanderen dat vertrouwelijk met de onderzoeksgegevens zal worden omgegaan, en dat er in principe geen voorbereiding of deelname van leerkrachten wordt verwacht (tenzij een actieve betrokkenheid bij het onderzoek door de school wordt gestimuleerd). Uiteraard zullen de leesaanpak en de uitkomsten na het onderzoek beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende scholen, zodat u hiermee uw begrijpend leesonderwijs kunt vernieuwen en beter kunt laten aansluiten bij de (digitale) belevingswereld van de huidige generatie leerlingen.

Aanmelden
Hoewel het onderzoek bij toekenning nog even op zich zal laten wachten, vraagt NRO in oktober 2017 al welke schoolbesturen of scholen betrokken zullen zijn bij het onderzoek. Op 24 oktober staat namelijk een vooraanmelding gepland. Voor het onderzoek is de onderzoeksgroep daarom op dit moment op zoek naar scholen. Interesse? Neem contact op met José van der Hoeven (j.vanderhoeven@cedgroep.nl). 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis