Inhoud & didactiek Nieuwsrekenen

Nieuwsrekenen biedt wekelijks toepassingsopgaven aan de hand van het nieuws, voor leerlingen in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Met Nieuwsrekenen krijg je iedere week stof op zes verschillende niveaus voor een half uur extra rekenen aan de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp.

Realistische contexten

Leerlingen moeten leren om rekenproblemen te herkennen in realistische contexten en in de vragen die daarbij worden gesteld. Dat herkennen, het zogenaamde mathematiseren, gaat niet vanzelf, zo blijkt uit de praktijk. In rekenmethodes komt het vaak te weinig aan bod. Daarom moet het veel worden geoefend, liefst in realistische situaties. Met Nieuwsrekenen benader je die realistische situaties het best en haal je de wereld de klas in!

Uitgangspunten

Nieuwsrekenen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De leerkracht heeft meer aandacht voor de manier waarop leerlingen tot hun antwoord komen dan voor het antwoord zelf.
 • Het stappenplan ondersteunt leerlingen bij het leren van een vaste aanpak voor het oplossen van contextopgaven. Het stappenplan Nieuwsrekenen is gebaseerd op het drieslagmodel (zie o.a. protocol ERWD).
 • De rekentoetsen van het Cito bestaan voor een belangrijk deel uit toepassingsopgaven. Met de opgaven van Nieuwsrekenen kunnen de leerlingen hier elke week mee oefenen.
 • Nieuwsrekenen ondersteunt de woordenschatontwikkeling door, waar mogelijk, aandacht te hebben voor de moeilijke woorden die in Nieuwsbegrip centraal staan.
 • Nieuwsrekenen is in te zetten naast elke reguliere rekenmethode.

Nieuwsrekenen en de Cito

De contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de rekentoetsen van het Cito. Want de meeste opgaven in die toetsen zijn, net als die van Nieuwsrekenen, toepassingsvragen. Met Nieuwsrekenen hebben de leerlingen dus een belangrijk extra oefenmoment. Bovendien bevat Nieuwsrekenen zo nu en dan meerkeuzevragen, zoals ze soms ook voorkomen in de rekentoetsen van het Cito.

Nieuwsrekenen is er op zes niveaus

 • niveau AA bevat opgaven op het niveau van groep 4
 • niveau A1 bevat opgaven op het niveau van groep 5
 • niveau A2 bevat opgaven op het niveau van groep 6
 • niveau B1 bevat opgaven op het niveau van groep 7 en onderbouw vmbo-bb/kb
 • niveau B2 bevat opgaven op het niveau van groep 8 en onderbouw vmbo-bb/kb
 • niveau C bevat opgaven op het niveau van leerjaar onderbouw vmbo-t/havo/vwo en bovenbouw vmbo-bb/kb

Zwakke rekenaars

Nieuwsrekenen is goed bruikbaar voor zwakkere rekenaars. Vaak is het dan nodig om te kiezen voor een lager niveau. Bewerkingen die nodig zijn voor het oplossen van de rekenvragen, zijn dan eenvoudiger. Bovendien zijn de contexten makkelijker te lezen.
Voor de niveaus AA, A1 en A2 is er daarnaast elke week een intensief arrangement uitgewerkt. Het bestaat uit een handleiding waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe de leerkracht deze zwakke leerlingen kan ondersteunen bij het maken van de opgaven. Hierbij is het hardopdenkend voordoen belangrijk.

Begaafde rekenaars

Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis