Algemene voorwaarden

Voor Nieuwsbegrip zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de CED-Groep en de privacyverklaring van kracht. Ook sluiten we aan bij het Convenant Digitale Onderwijsleermiddelen en Privacy 4.0. De bijbehorende verwerkersovereenkomst is te downloaden via www.nieuwsbegrip.nl/verwerkersovereenkomst

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

Nieuwsbegrip is een nieuwsmedium dat teksten onder andere samenstelt op basis van artikelen uit dag- week- of nieuwsbladen. Nieuwsbegrip is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Persbureau.

De licentiehouder verplicht zich ertoe om de materialen van Nieuwsbegrip uitsluitend te gebruiken binnen de eigen school. Hiermee wordt de fysieke locatie of vestigingsplaats bedoeld: per adres wordt dus een licentie verstrekt (dit geldt ook voor bedrijven). Vermenigvuldiging en/of gebruik door derden is uitdrukkelijk verboden. Licenties worden niet verstrekt aan particulieren.

De gratis proefperiode is volkomen vrijblijvend en loopt automatisch af aan het eind van de proefperiode. Als u na deze periode wilt blijven werken met Nieuwsbegrip kunt u een licentie aanvragen. Per vestigingsplaats mag eenmalig een proefperiode worden aangevraagd.

Bij een betaalde licentie ontvangt de licentiehouder jaarlijks voor de automatische verlenging twee keer een e-mail met de mogelijkheid om de licentie te beëindigen ter herinnering: de eerste keer gebeurt dat een maand voor de automatische verlenging, de tweede keer twee dagen vooraf. Als daar geen reactie op komt en de licentie niet voor de verlengdatum wordt stopgezet, wordt de licentie automatisch verlengd. U kunt dan Nieuwsbegrip en/of Nieuwsrekenen blijven gebruiken.

De CED-Groep is een stichting zonder winstoogmerk. De persoonsgegevens die via Nieuwsbegrip worden verzameld, worden niet doorverkocht of voor commerciële doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van Nieuwsbegrip, binnen de onderwijstaak van de school.

Stichting CED-Groep gaat met Nieuwsbegrip zorgvuldig om met alle data, waaronder de persoonsgegevens van leerlingen, die worden opgeslagen in de digitale leeromgeving. Ter bescherming van de privacy van de leerlingen en docenten heeft Stichting CED-Groep technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo wordt Nieuwsbegrip mogelijk gemaakt door betrouwbare Nederlandse IT-bedrijven en blijven de persoonsgegevens binnen Nederland.

De school blijft het beheer en de controle behouden over de leerlinggegevens en de leerlingresultaten die via Nieuwsbegrip beschikbaar zijn.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis