Nieuwsrekenen

Hebben uw leerlingen moeite met de toepassingsopgaven van de reguliere rekenmethodes? Probeer dan eens Nieuwsrekenen, een aantrekkelijke aanvulling op uw rekenmethode. Met Nieuwsrekenen krijgt u iedere week stof voor een half uur extra rekenen, aan de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp.

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?

Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol gebruikt als kapstok voor aansprekende begrijpend leeslessen. Leerlingen raken gemotiveerd voor het lezen van de teksten. Nu kunt u de actualiteit óók inbrengen in uw rekenonderwijs. Nieuwsrekenen levert de levensechte contextopgaven waarmee uw leerlingen graag rekenen.

Voor wie?

Nieuwsrekenen is geschikt voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Ook leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs kunnen gebruik maken van Nieuwsrekenen. Er zijn speciale Nieuwsrekenenopgaven voor leerlingen in het SO en SBO.

Nieuwsrekenen voor sterke en zwakke rekenaars

Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, die er in februari 2013 over publiceerden in JSW.

Nieuwsrekenen biedt ook volop mogelijkheden voor zwakkere rekenaars. Bij uitstek zij hebben er last van dat de reguliere methodes weinig aandacht besteden aan contextrekenen. Bij het maken van Cito-opgaven zullen zij profijt hebben van de vaste stappen die zij bij Nieuwsrekenen leerden.  

Stappenplan rekenen

Nieuwsrekenen biedt een handleiding voor leraren. Hierin staat de didactiek van Nieuwsrekenen beschreven. We leren leerlingen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de opgave te komen. Een stappenplan geeft de leerlingen hierbij houvast.

Nieuwsrekenen digibordtools

Vanaf dit schooljaar is er een 'digibordtool' bij Nieuwsrekenen. Met deze tool voor het digitale schoolbord kunnen de context en de rekenvragen afzonderlijk van elkaar worden geprojecteerd, de antwoorden kunnen worden opgeroepen, net als het stappenplan en een rekenmachine. Ook kunt u moeilijke woorden en/of rekenbegrippen arceren. 

De tool is in eerste instantie voor PO-scholen. Een tool voor SBO-scholen volgt later dit schooljaar.

Meer weten over Nieuwsrekenen?

Wilt u meer weten over Nieuwsrekenen, bekijk dan de pagina Inhoud & Didactiek Nieuwsrekenen.

Hoeveel bits is een sms'je?

In Volgens Bartjes verscheen een artikel over Nieuwsrekenen. Lees artikel 'Toepassingsrekenen aan de hand van het nieuws'.