Deze week

Sportief met sociale media

De zomeraflevering van Nieuwsbegrip gaat over de campagne ‘Sportief met sociale media’. Deze campagne van Mijn Kind Online en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) start in augustus en is gericht tegen pestgedrag binnen sportclubs en sportteams via WhatsApp en andere sociale media. De leesstrategie is deze week voorspellen.

Log in

Nieuwsbegrip: dat is leren met het nieuws van de dag. Kies voor wekelijks actuele lessen voor begrijpend lezen, rekenen en schrijven, vele mogelijkheden voor het digibord en online leren. Het resultaat: méér plezier in de lessen. En dat levert betere resultaten op!