terug

Komen bij Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl strategieën aan bod?

Voorheen richtte Nieuwsbegrip zich op vijf strategieën die centraal stonden in de wekelijkse lessen: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen.

Het aanleren en toepassen van leesstrategieën, wat tot 2019 centraal stond in Nieuwsbegrip, is niet verdwenen. Bij niveau AA worden de strategieën expliciet aangeleerd, bij de andere niveaus gaat het vooral om toepassing en is er af en toe aandacht voor leesstrategieën. 

Op de niveaus A t/m C kun je de strategieën ook los aanbieden middels de strategielessen. Deze vind je op de website onder 'Basismateriaal', tabblad 'Strategielessen'.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis