Steeds meer drones aan het werk

In de haven van Rotterdam is deze week een proef gestart met het inzetten van drones voor het bevoorraden van schepen. Drones worden steeds meer gebruikt voor allerlei doeleinden. Transport is een van die doeleinden, maar ook worden ze ingezet om bijvoorbeeld hulp te verlenen of om metingen te doen.

U kunt vanaf nu weer onderwerpen insturen voor week 23.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis