Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip is een complete methode voor begrijpend lezen, aan de hand van onderwerpen uit het nieuws. De wekelijks actuele teksten en opdrachten maken dat Nieuwsbegrip nooit verveelt.


Altijd actueel

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Bij de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen, met als doel leerlingen actief te laten lezen. De actualiteit zorgt voor extra motivatie bij je leerlingen. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe jij als leesexpert een tekst aanpakt, laat je zien hoe je een tekst doorgrondt. Dat noemen we 'modelen'. Nieuwsbegrip biedt een 'digibordtool' om leraren hierbij te helpen. Schooljaar 2019-2020 is de didactische aanpak van Nieuwsbegrip aangepast naar de meest recente wetenschappelijke inzichten en ervaringen van gebruikers. Sindsdien ligt er nóg meer nadruk op actief lezen in groepjes. 
Lees meer over de didactiek van Nieuwsbegrip

Hoe werkt Nieuwsbegrip?

Scholen mailen hun suggesties voor het onderwerp van de week naar de redactie. Uit de aangedragen onderwerpen kiest de redactie, een team van taal-, onderwijskundigen, neerlandici, psychologen en pedagogen, wekelijks één actueel thema aan de hand waarvan zij de lessen maken. De teksten, (schrijf)opdrachten en bijbehorende handleiding download je vanaf dinsdag via het inlogdeel op deze website. In het online leerlingendeel staan de tweede tekstsoort, opdrachten en woordenschatoefeningen klaar.

Op dinsdag wordt Nieuwsrekenen ontwikkeld. Deze lessen staan woensdagochtend online.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis