Online leren

Maak gebruik van de vele digitale toepassingen: online oefenen, digibordtools en digitale toetsen.


Tweede tekstsoort
Nieuwsbegrip biedt een online leeromgeving voor uw leerlingen waar zij op de computer of tablet een tweede tekst lezen. Deze tekst heeft hetzelfde onderwerp als de basis leesles, maar gaat bijvoorbeeld om een beschrijving, instructietekst, reclame, betoog, liedtekst, gedicht of interview. Leerlingen maken online oefeningen bij deze tekst. 

Woordenschat
Naast de tweede tekstsoort oefenen leerlingen online met woordenschat. U kunt als leraar een digitale woordenschattoets samenstellen om te toetsen of de moeilijke woorden beklijven. 

Online vorderingen volgen
De vorderingen van uw leerlingen volgt u in het online lerarendeel. Hier kunt u per leerling bekijken hoe hij of zij de online lessen heeft gemaakt. Ook is er een 'groepsoverzicht' om in één oogopslag te zien hoe de lessen door uw groep leerlingen gemaakt zijn. Ook de uitslagen van de online woordenschattoets en de Sneltoets kunt u in het lerarendeel inzien.

Digibordtools
Om het hardopdenkend voordoen ('modelen') te ondersteunen is er bij elke leesstrategie een digibordtool. Deze helpt u als leraar om te laten zien hoe u als leesexpert de leesstrategie gebruikt om de tekst aan te pakken. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis