Nieuwsbegrip biedt Voortgezet Technisch Lezen

Vanaf komend schooljaar 2022-2023 starten we met materiaal voor groep 4

We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een technisch leespakket voor groep 4 tot en met 8 dat kerndoelendekkend zal worden.

In de groepen 4 tot en met 6 zal de nadruk komen te liggen op het oefenen met bepaalde woordtypen en zal ook een begin worden gemaakt met vlot en vloeiend lezen. Naarmate de leerlingen meer richting groep 6 gaan, zal er steeds meer aandacht zijn voor vloeiend lezen. En in groep 7 en 8 zal de focus helemaal liggen op het leeskilometers maken en het vloeiend lezen.

Komend schooljaar 2022-2023 zullen we starten met materiaal voor groep 4 en dat zal in de loop van de tijd verder uitgebreid worden naar de hogere groepen.

Het materiaal wordt onderdeel van het pakket Nieuwsbegrip Goud.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis