Leesonderwijs onderzocht en toegelicht

Kortgeleden is er een onderzoeksrapport naar leesonderwijs verschenen als antwoord op een vraag van de Vaste 2e Kamer Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Dit naar aanleiding van zorgen over de dalende leesvaardigheid in Nederland.
Onderzoekers van de Universiteit van Leiden hebben als antwoord daarop in kaart gebracht wat de ‘drukpunten’ zijn van leesonderwijs. Met andere woorden, wat moet er gebeuren in het Nederlandse leesonderwijs om leerlingen goede lezers te laten worden?
In onderstaande video licht Petrelle Tomassen, Team Nieuwsbegrip van de CED-Groep, een aantal aspecten uit het rapport toe.

Bekijk de video

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis