Schrijflessen bewezen effectief

Op 4 maart werd de Peiling schrijfvaardigheid gepubliceerd. Ter gelegenheid daarvan vond een online sessie plaats waarin verschillende sprekers een toelichting gaven op de peiling, relevant onderzoek toelichtten of praktische suggesties boden voor goed schrijfonderwijs.

Resultaten

Uit de peiling komt naar voren dat 73% van de groep-8-leerlingen in het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F behaalt. Het streefniveau 1S/2F wordt door 28% van de bo-leerlingen behaald. De resultaten betekenen dat de ambities van de commissie-Meijerink ten aanzien van 1F en 1S/2F (85% van de leerlingen behaalt 1F en 65% 1S/2F) niet worden behaald. Hier valt dus nog veel te winnen.

Wat werkt?

Een belangrijk onderzoek is de meta-analyse van Van Weijen en Janssen waarin de meest effectieve factoren voor goed schrijfonderwijs zijn onderzocht. Dat zijn:
• Doelen stellen, zowel voor het product als het proces
• Onderwijs in schrijfstrategieën
• Feedback van de leerkracht (maar ook van medeleerlingen)
• Samenschrijven/peerhulp

Hoe zijn deze factoren verwerkt in de schrijflessen van Nieuwsbegrip?

Alle vier componenten zijn aanwezig in de Nieuwsbegrip-schrijflessen:
• Het schrijven heeft altijd een doel. Een andere leerling moet bijvoorbeeld uit verschillende foto’s van paddenstoelen de paddenstoel kunnen herkennen die jij beschreven hebt. Ook leren leerlingen dat ‘testen’ en herschrijven belangrijke fases zijn.
• Leerlingen werken met strategieën zoals OPOE voor verhalen: Over wie? - Probleem - Oplossing - Einde.
• Met de bijgeleverde rubrics kan de leerkracht feedback leveren.
• Leerlingen werken in de verschillende schrijffases nauw samen.
De effectiviteit van deze lessen is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek

Aansluiting bij het onderwerp van Nieuwsbegrip

De schrijflessen van Nieuwsbegrip verschijnen elke twee weken. Leerlingen werken aan het schrijven van beschrijvende, instruerende, overtuigende, verklarende en verhalende teksten. De schrijftaken sluiten aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van de week. Een voorbeeld: in week 3 van 2021 was het onderwerp de groeiende populariteit van schaken, en daarin kwamen ook hele goede schakers voorbij. In de schrijflessen schreven leerlingen een verklarende tekst over iets waar ze zelf heel goed in waren en hoe ze dat konden verklaren.

De schrijflessen horen bij pakket Brons en zijn dus door elke Nieuwsbegripschool te gebruiken. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis