Jouw vragen rond de M-toets beantwoord

Als leerlingen niet of nauwelijks op school zijn geweest, neem je dan LVS-toetsen af? Scholen buigen zich massaal over die vraag. Natuurlijk ben je benieuwd hoe je leerlingen er nu voor staan. Je hebt deze informatie ook nodig om te kunnen sturen.

Moeten we wel toetsen?

Als je ons vraagt of toetsen een goed idee is, dan is het antwoord volmondig ja. De informatie van een methodeonafhankelijke toets, aangevuld met methodetoetsinformatie én je observaties bij het actief lezen van de leerlingen, maakt dat je de lessen beter af kunt stemmen op het niveau.

Gratis brochure

In de brochure '(Her)start basisscholen en de LVS-toets begrijpend lezen' geven we aan hoe je de toetsresultaten moet interpreteren en hoe je vervolgens het leesonderwijs (opnieuw) inricht. Ook geven we vijf tips om de lat hoog te leggen.
Download brochure

Hoe verder? Kom naar ons webinar!

Hoe verder met begrijpend lezen na de schoolsluiting? Wanneer neem je de LVS-toets Begrijpend lezen af? En hoe gebruik je de resultaten van die toets om je leerlingen op het juiste niveau in te delen? Deze en andere vragen bespreken we tijdens het gratis webinar ‘Nieuwsbegrip en de LVS-toets begrijpend lezen’ met je. We laten zien hoe je de scores van verschillende LVS-toetsen kunt gebruiken om het begrijpend leesonderwijs weer zo goed en efficiënt mogelijk vorm te geven. Ter voorbereiding op het webinar kun je eventueel de brochure ‘(Her)start basisscholen en de LVS-toets begrijpend lezen’ lezen.

Data en tijden
3 maart, 15.30 uur
11 maart, 15.30 uur
25 maart, 15.30 uur
20 april 16.15 uur

Gratis inschrijven

Het webinar duurt ongeveer 20 minuten.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis