Je Nieuwsbegriples dit schooljaar

Een nieuw schooljaar, een frisse start! We hebben een aantal veranderingen doorgevoerd in de Nieuwsbegriplessen. Je leest hier welke dat zijn.

Rijke teksten
We gaan meer aandacht besteden aan het lezen van ‘rijke teksten’. Rijk heeft niet alleen betrekking op de inhoud, maar ook op verschillende verschijningsvormen van teksten. Daarom zullen de basisteksten vanaf nu gaan variëren in lengte en in opmaak. De teksten kunnen per week dus verschillen in lengte, en niet meer elke week een zelfde lay-out hebben.

Verder lezen
Daarnaast gaan we – wanneer mogelijk en relevant - suggesties geven voor andere teksten over hetzelfde onderwerp, die aanvullend op de Nieuwsbegriptekst gelezen kunnen worden. Wil je meer weten over de achtergrond van het werken met rijke teksten? Lees dan verder op de website van Curriculum.nu.

Ondertiteling video's Jeugdjournaal
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen, ook die met een beperking, kunnen werken met Nieuwsbegrip. Daarom bieden we vanaf dit schooljaar de mogelijkheid tot het ondertitelen van het Nieuwsbegrip-item van Jeugdjournaal standaard aan om dove en slechthorende kinderen te ondersteunen. 
 
Verdere veranderingen zijn:
• Op niveau AA en AA-Alfa worden vanaf het begin van het schooljaar de zinnen achter elkaar doorgeschreven (dus niet meer elke zin op een nieuwe regel). Uit oogbewegingsonderzoek naar het effect van verschillende tekstlay-outs op tekstbegrip van jonge lezers blijkt namelijk dat zwakke lezers niet gebaat zijn bij een gefragmenteerde lay-out (iedere zin op een nieuwe regel) ten opzichte van een doorlopende lay-out (zinnen lopen door over de breedte van de pagina). 
• Het blokkenschema met het strategieaanbod is enigszins aangepast (zie algemene handleiding).
• Dit schooljaar kiezen Nieuwsbegrip en het Nederlands Debat Instituut voor een andere invulling van het debatteren bij Nieuwsbegrip. In plaats van wekelijks een of twee stellingen, zullen we aan het eind van een blok een themales debatteren aan gaan bieden, passend bij een van de thema’s die in dat blok aan de orde is gekomen. In deze themales gaan de leerlingen dieper op dat onderwerp in, met verschillende werkvormen rondom debatteren. De eerste themales verschijnt in week 39 en heeft als thema ‘Voedselverspilling’, passend bij de les van week 36 over de Verspillingsvrije week.
• De digibordtool wordt aangepast. Geen Flash meer en alle mogelijkheden zitten nu in één tool, onder meer door de toolbar van Gynzy (met een pen e.d.). Deze nieuwe tool moet nog worden geïmplementeerd in de Nieuwsbegripsite. Log je in via Gynzy, dan kun je de nieuwe tool al wel gebruiken. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis