Nieuwsrekenen: wie denkt er met ons mee over de toetsen?

Nieuwsrekenen biedt op twee momenten in het jaar een toets aan. Deze toetsen geven aan in hoeverre een leerling de Nieuwsrekenopgaven op zijn niveau zelfstandig op kan lossen. Gebruik je deze toetsen, dan willen we graag meer weten over je ervaring met de toetsen. 

Wil je meedenken? Stuur dan een bericht aan Saskia Rietdijk (s.rietdijk@cedgroep.nl).  

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis