Vragenlijst Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl

Bij de start van dit schooljaar is de begrijpend leesaanpak van Nieuwsbegrip aangepast, op basis van nieuwe inzichten uit de wetenschap en ervaringen van gebruikers. Er is meer aandacht voor het proces van actief lezen en er zijn minder opdrachten. Wil je nog eens nalezen wat Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl precies inhoudt? Lees het hier.

Ingrediënt voor schoolsucces
Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Het is daarom onze missie om kinderen zo goed mogelijk te leren begrijpend lezen. We verwachten dat Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl meer vruchten zal afwerpen, omdat actief lezen en het vormen van een ‘mentaal plaatje’ van een tekst essentieel zijn voor het begrijpen van een tekst.

Vul de vragenlijst in!
Tijdens de eerste twee blokken van dit schooljaar hebben we veel reacties gekregen van leraren over de nieuwe koers. Voor iedereen, leraren én leerlingen, is het even wennen. Met deze vragenlijst willen we inzicht krijgen in het gebruik van de lessen in de nieuwe stijl en de materialen die daarvoor zijn ontwikkeld. Met jouw input kunnen we de aanpak verfijnen en het gebruiksgemak verhogen.

Onder de invullers van de vragenlijst verloten wij 5 bol.com bonnen à € 25,00.
Alvast bedankt voor je medewerking!

Update 21 november: de vragenlijst is inmiddels gesloten. 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis