Wat is Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl?

Nieuwe stijl: gericht op de inhoud

Sinds dit schooljaar hebben de basislessen van Nieuwsbegrip een andere aanpak. Deze nieuwe stijl is ingevoerd om meer resultaat te bereiken met het begrijpend leesonderwijs.

  • Hierdoor richten leerlingen hun aandacht meer op inhoudelijk begrip van de tekst en passen ze leesstrategieën die relevant zijn toe tijdens het actief lezen.
  • De leerlingen lezen de tekst in groepjes van drie en bespreken met elkaar per stukje wat er belangrijk is, welke verbanden er zijn en welke onduidelijkheden ze nog tegenkomen. Hiervan maken ze aantekeningen op het werkblad.
  • Daarnaast beantwoorden ze over elk stukje een of meer sleutelvragen. De sleutelvragen zijn bedoeld om een extra verdieping aan te brengen en herlezen te stimuleren. Dit moet ertoe leiden dat ze de tekst beter begrijpen.
  • Lukt het leerlingen niet om een sleutelvraag te beantwoorden dan heeft een leerkracht hulpvragen tot zijn/haar beschikking. Met behulp van deze vragen, die verwijzen naar de toepassing van een strategie, kunnen leerlingen alsnog het antwoord vinden.

Met deze meer inhoudsgerichte benadering bouwen de leerlingen hun kennis op over een breed scala aan onderwerpen. Uit onderzoek blijkt dat voorkennis een belangrijke factor is bij begrijpend lezen.

Leesstrategieën

Bij niveau AA worden de strategieën nog wel aangeleerd en vanaf niveau A kun je de zwakkere lezers instructie op strategieniveau geven door middel van modelen en met behulp van de instructiepowerpoint (te vinden op het lerarendashboard bij Basismateriaal). Daarnaast is er basismateriaal dat je kunt inzetten voor gericht strategieonderwijs: strategiekaarten en strategielessen.

Minder opdrachten

Om de focus van de lessen zoveel mogelijk te richten op het actief lezen is het aantal opdrachten in het leerlingmateriaal teruggebracht. De sleutelvragen staan apart van het werkblad om te voorkomen dat de leerlingen direct overgaan tot het beantwoorden van de vragen. Eerst moeten ze zelf actief lezen. Als verwerking maken de leerlingen na het lezen van de tekst een sleutelschema of een schrijfopdracht. Schrijven naar aanleiding van een tekst is een effectieve manier om te laten zien dat je de tekst hebt begrepen. De vragen die voorheen in opdracht 3 zaten, zijn nu onderdeel van de sleutelvragen en hulpvragen. De extra opdracht is als suggestie in de handleiding opgenomen. Deze draagt minder direct bij aan het tekstbegrip, maar kan als verwerking worden ingezet voor leerlingen die snel klaar zijn.

Afwisseling door alternatieve les

Om voor afwisseling te zorgen krijgt elke derde les in een blok een alternatieve invulling. De bloklessen zijn nog het meest vergelijkbaar met de lessen in de oude stijl. Hierin krijgt ook de vraagstelling zoals die in Cito-toetsen wordt gebruikt een plek. Daarnaast is er een tekstsoortenles over Toetsvragen die je kunt gebruiken om te oefenen met deze manier van toetsvragen stellen.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis