Bijna tijd voor de Tekstentoets

Het is weer bijna tijd voor de eerste Tekstentoets! De Tekstentoets meet het algemeen tekstbegrip aan de hand van verschillende tekstsoorten. Je kunt de eerste toets afnemen in november.

Digitale Tekstentoets
In pakket Goud is de Tekstentoets gedigitaliseerd. Leerlingen maken de toets online, en je kunt de resultaten bekijken op het lerarendashboard bij Leerlingresultaten. Digitaal toetsen scheelt veel nakijkwerk en… papier! 

Hoeveel papier precies? Een rekenvoorbeeld!
Een school met van elke groep een klas met 30 leerlingen:
Groep 4: op niveau AA: 8 pagina’s kopiëren x 30 = 240
Groep 5: op niveau A: 13 x 30 = 390
Groep 6: op niveau A: 13 x 20 = 260
Groep 6: op niveau B: 13 x 10 = 130
Groep 7: op niveau B: 13 x 30 = 390
Groep 8: op niveau B: 13 x 20 = 260
Groep 8: op niveau C: 15 x 10 = 150
Totaal: 1820 kopieën = 910 A4-tjes

Niet gek dus, dat veel leraren ons hebben gevraagd om de toetsen te digitaliseren. In pakket Goud zijn de Sneltoets en de Tekstentoets digitaal beschikbaar.

Wil je meer weten over Nieuwsbegrip Goud?
Vraag dan de beheerder van je school de om een proeflicentie Goud aan te vragen via de inlogomgeving voor beheerders.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis