Nota Bene 14: Sterke rekenaars in de spotlights

Zijn alle sterke rekenaars uit jouw groep in beeld? Kun je ze makkelijk herkennen? En wat hebben ze nodig?

Het verschil in rekenresultaten tussen de sterkste en zwakste leerling in het basisonderwijs is relatief klein. Dit kunnen we lezen in de Staat van het primair onderwijs 2018. En er zijn betrekkelijk weinig leerlingen die het geavanceerde niveau beheersen. Blijkbaar is ons rekenonderwijs er niet voldoende op ingericht om sterke rekenaars tot bloei te laten komen. Dat is zonde, want zo gaan kansen verloren en blijven talenten te veel onbenut.
Over het herkennen van talent én het aanbieden van lesstof die daarbij past, gaat Nota Bene 14: Sterke rekenaars in de spotlights.
Download Nota Bene

Naar overzicht Nota Benes

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis