terug

Hulp bij koppeling Basispoort

Heeft u een licentie voor Nieuwsbegrip Zilver en valt uw school onder het primair onderwijs? Dan bestaat er de mogelijkheid om te koppelen met Basispoort. Als u de koppeling voor Nieuwsbegrip wilt realiseren, doorloop dan eerst de stappen op www.nieuwsbegrip.nl/basispoort.

Zijn de stappen doorlopen, maar gaat er iets mis? Kies dan hieronder uw vraag of het probleem, alvorens u contact met ons opneemt.

Kies uw vraag of het probleem

Ik zie Nieuwsbegrip niet bij 'Lesmateriaal' in Basispoort

Als ICT-coördinator ziet u geen Nieuwsbegrip in de omgeving van Basispoort. Als Nieuwsbegripbeheerder blijft u inloggen via www.nieuwsbegrip.nl. Heeft u tevens de rol van leraar? Dan zou u wel bij via Basispoort naar Nieuwsbegrip moeten kunnen.

IB'ers/RT'ers zien hebben vooralsnog geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort (dit wordt op een later moment nog aangepast). De rol van stagiaire heeft wel toegang.

Zien ook de leraren en leerlingen geen icoon van Nieuwsbegrip bij 'Lesmateriaal'? Ga dan na:

1. Heeft u het vinkje voor Nieuwsbegrip bij 'Uitgeverijen' minimaal een dag eerder aangezet? (Het duurt een nacht alvorens de wijzigingen verwerkt zijn.)

2. Klopt het BRIN-nummer bij 'Mijn profiel' in Basispoort (rechts boven) exact met het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip? Exact wil dus zeggen: inclusief de eventuele '00' op het eind. U kunt het BRIN-nummer indien nodig aanpassen in Nieuwsbegrip, via 'Schoolgegevens'. Ook bij deze aanpassing geldt dat het een nacht duurt alvorens het is verwerkt.

3. Staat in Basispoort (bij 'beheer') de mogelijkheid tot 'automatisch koppelen' aan? (Of is er handmatig geïmporteerd?)

4. Kijken de leraren en leerlingen in Basispoort? (En dus niet bij een snelkoppeling, of via de website van Nieuwsbegrip?) Het icoon van Nieuwsbegrip zou na een succesvolle koppeling voor leraren en leerlingen zichtbaar moeten zijn in Basispoort bij 'Lesmateriaal'.

5. Wanneer u als beheerder inlogt, wat ziet u dan bij 'leraren' staan? Indien u hier uw collega's nog kunt beheren, dan is er inderdaad nog geen koppeling met Basispoort actief. Indien hier staat dat dit via Basispoort beheerd dient te worden, dan is er wel een koppeling actief. Dit is relevante informatie voor onze helpdesk.

Lukt het niet met bovenstaande stappen? Neem dan s.v.p. contact met ons op door uw schoolgegevens (schoolnaam, postcode, plaatsnaam en BRIN-nummer) en informatie over bovenstaande stappen te mailen naar nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

De snelkoppeling naar Nieuwsbegrip werkt niet

Na de koppeling met Basispoort moet de snelkoppeling die jullie voorheen hebben gebruikt worden verwijderd. Download de nieuwe snelkoppeling bij 'Lesmateriaal' in Basispoort. Leraren kunnen deze snelkoppeling inzien en downloaden, deze staat achter het icoon van Nieuwsbegrip.

We krijgen een foutmelding (bijv. error 500) wanneer we naar Nieuwsbegrip gaan

Hiervoor is het handig om te weten:

1. Gaan jullie via een snelkoppeling naar Nieuwsbegrip?

In dat geval moet hoogstwaarschijnlijk de snelkoppeling worden vernieuwd. De leerkrachten kunnen bij 'Lesmateriaal' de geschikte snelkoppeling downloaden. Deze staat achter het icoon van Nieuwsbegrip.

 

2. Gaan jullie via de website van Basispoort (dus via het icoon van Nieuwsbegrip bij 'Lesmateriaal') naar Nieuwsbegrip?

Krijgen jullie een error 500-melding te zien? Dan is de kans groot dat het BRIN-nummer in Basispoort (zie 'Mijn profiel' rechts boven) niet overeenkomt met het BRIN-nummer in Nieuwsbegrip (zie 'schoolgegevens' na inloggen als Nieuwsbegripbeheerder). Let hierbij op alle 6 karakters, dus ook de eventuele '00' op het eind moet exact overeenkomen. Indien het BRIN-nummer moet worden aangepast, dan kunt u doorgeven aan licenties@cedgroep.nl.  

Helpen bovenstaande stappen u niet vooruit? Neem dan contact op met nieuwsbegrip@cedgroep.nl, en geef hierbij uw schoolgegevens (schoolnaam, postcode, plaatsnaam en BRIN-nummer) door en leg uit welke stappen u al heeft gedaan. Voeg bij voorkeur ook een screenshot bij van de foutmelding die u krijgt te zien.

 

Ik zie de leerlingen niet in het beheer

Ten eerste is het belangrijk dat u een licentie heeft voor Zilver of Goud. Met een licentie voor Brons hebben leerlingen geen mogelijkheid om in te loggen. 

Vervolgens is het handig om te checken of de koppeling is gelukt. Dit kunt u nagaan door als Nieuwsbegripbeheerder in te loggen op www.nieuwsbegrip.nl. Heeft u bij 'leraren' nog de mogelijkheid om de accounts van uw collega's te beheren? Dan is er nog geen koppeling tot stand gekomen. Doorloop dan de stappen op www.nieuwsbegrip.nl/basispoort.

Als er wel een koppeling is, dan krijgt u bij 'leraren' en 'klassen' de melding dat dit beheerd dient te worden via Basispoort. Na het aanzetten van de koppeling duurt het een nacht alvorens de leerlingen en leraren zichtbaar zijn en toegang hebben.

De Nieuwsbegripbeheerder kan leerlingen inzien en beheren (Nieuwsbegripniveau en voorgelezen tekst) door in te loggen op www.nieuwsbegrip.nl.

De leraren kunnen inloggen via Basispoort bij Nieuwsbegrip, en kunnen dan via 'leerlingbeheer' het |Nieuwsbegripniveau, de voorgelezen tekst en het aantal pogingen voor een antwoord instellen.

Ziet u helemaal geen enkele leerling? Ga eerst na of de koppeling gelukt is (zie bovenaan). Zo ja, ga dan na of u de juiste toegang heeft. Via 'Groepen' in Basispoort kunt u zien welke leraren aan welke groep(en) zijn gekoppeld. Klik alle klassen in het Nieuwsbegrip leerlingbeheer aan om na te gaan of hier leerlingen in terecht zijn gekomen.

Ziet u alleen de oude Nieuwsbegripaccounts? Ga eerst na of de koppeling gelukt is (zie bovenaan). Zo ja, dan zijn de oude leerlingen niet verwijderd voorafgaand aan de koppeling. De nieuwe leerlingen staan in een andere (nieuwe) klas, of staan onder of tussen de 'oude' accounts. De leerlingen die via Basispoort zijn binnen gekomen zijn te herkennen aan een leeg niveau. Dit Nieuwsbegripniveau komt namelijk niet door via Basispoort, dus moet nog worden aangevuld alvorens de leerling aan de slag kan. In Basispoort kunt u nagaan of u aan de juiste groepen gekoppeld bent (via 'Groepen').

Ziet u een deel van de leerlingen niet? Kijk goed in andere klassen, staan de leerlingen er niet tussen? Ze zijn te herkennen aan een ontbrekend niveau. Als er sprake is van een dubbele groepsnaam in Basispoort, dan kan het zijn dat de leerlingen niet goed doorkomen. Alleen leerlingen uit jaargroep/leerjaar 4 t/m 8 worden toegelaten in Nieuwsbegrip. Leerlingen met een andere jaargroep komen dus niet door. Neem dan contact met ons op.

Als u er niet uitkomt, dan kunt u uw schoolgegevens (schoolnaam, postcode, plaatsnaam en BRIN-nummer) en informatie over het probleem (aan de hand van bovenstaande stappen) doorgeven aan nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

 

De klassen staan in Nieuwsbegrip, maar er zitten geen leerlingen in

Als de klassen doorgekomen zijn zoals ze in Basispoort ook bekend staan, maar er staan geen leerlingen in, ga dan na of de leerlingen wel zijn ingedeeld in jaargroep/leerjaar 4, 5, 6, 7 of 8. Alleen leerlingen van groep 4 t/m 8 worden toegelaten voor Nieuwsbegrip.

Waar kan ik de inloggegevens van mijn leerlingen inzien?

De inloggegevens worden na de koppeling met Basispoort beheerd via Basispoort. Ze zijn in te zien via 'Groepen'. U klikt door op de groepsnaam en ziet vervolgens de leerlinggegevens. Via 'Wijzig' kunt u ook een Thuis-inlog instellen indien wenselijk.

 

De leraren loggen in via hun gebruikelijke gegevens voor Basispoort (of het leerlingadministratiesysteem). Ze maken dus geen gebruik meer van hun oude Nieuwsbegripaccounts.

Ik kan veel leerlinggegevens niet meer inzien

Nadat de koppeling met Basispoort tot stand is gekomen, worden de meeste gegevens centraal beheerd via uw leerlingadministratiecentrum. Dat is een voordeel, want u hoeft nu niet meer alles apart in te stellen bij Nieuwsbegrip. Alleen specifieke Nieuwsbegripinstellingen zoals het niveau zijn nog via Nieuwsbegrip in te stellen. Lees bij stap 5 op de Basispoort-pagina wie welke gegevens kan instellen.

 

De inloggegevens van de leerlingen zijn in te zien via 'Groepen' in Basispoort (klik door op de groepsnaam).

 

Mijn leerlingen krijgen de melding 'Je kunt niet verder (...)'

Bekijk goed wat de exacte foutmelding aangeeft.

In veel gevallen zal de melding getoond worden dat de leerling probeert in te loggen met een oud Nieuwsbegripaccount. In dat geval kunnen er twee dingen aan de hand zijn:

1. Er wordt een verkeerde snelkoppeling gebruikt. De leraar kan de juiste leerlingsnelkoppeling downloaden bij 'Lesmateriaal' in Basispoort. 

2. Er worden oude gegevens vastgehouden in de browser. In dit geval helpt het om de browsegeschiedenis + cookies te wissen. 

Wanneer de leerlingen de melding krijgen dat ze niet verder kunnen omdat het niveau en/of de klas ontbreekt, dan moet het niveau nog worden aangevuld in Nieuwsbegrip. De leraar kan via Basispoort inloggen bij Nieuwsbegrip en via 'leerlingbeheer' het niveau aanvullen. Deze aanpassing wordt direct verwerkt, dus daarna kan de leerling aan de slag. De Nieuwsbegripbeheerder kan ook het niveau aanvullen. 

De 'oude' leerlingaccounts zijn nog zichtbaar

In het stappenplan op www.nieuwsbegrip.nl/basispoort adviseren we om de leraar- en leerlingaccounts te verwijderen, alvorens u de koppeling maakt. Het kan zijn dat u dit over het hoofd heeft gezien. De leerlingen staan er na de koppeling dan dubbel in. De nieuw binnengekomen Basispoortleerlingen zijn te herkennen aan een ontbrekend niveau. In de meeste gevallen zullen ze ook in een aparte klas staan. De juiste klasnamen zijn via Basispoort in te zien bij 'Groepen'.

Leerlingen hebben er geen last van dat ze er dubbel in staan. Zij loggen voortaan in via Basispoort bij Nieuwsbegrip, met de inloggegevens zoals bij 'Groepen' in Basispoort zijn te zien.

Op een later moment zal de optie om leerlingen te verwijderen worden toegevoegd.

Hoe kunnen de leerlingen thuis inloggen?

Na de koppeling met Basispoort zullen zowel de leraren als leerlingen voortaan via Basispoort inloggen. Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl in te loggen (alleen de Nieuwsbegripbeheerder logt nog in via de website).

Om thuis in te loggen, maken de leerlingen gebruik van de Thuis-inlog van Basispoort.

Lees meer over het inlogproces na de koppeling met Basispoort.

Kunnen de leerlingen ook nog direct via Nieuwsbegrip inloggen?

Na de koppeling met Basispoort loggen zowel leraren en leerlingen voortaan in via Basispoort (of via een snelkoppeling uit Basispoort). Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl in te loggen.

Indien leerlingen ook vanuit huis moeten inloggen bij Nieuwsbegrip, dan kan de Thuis-inlog van Basispoort worden ingesteld.

 

Lees meer over het inlogproces.

Hoe kan de IB'er/RT'er inloggen bij Nieuwsbegrip?

Via de rol van ICT-coördinator en IB'er en RT'er heeft u geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort.

 

De Nieuwsbegripbeheerder blijft inloggen via www.nieuwsbegrip.nl.

Voor het ondersteunend personeel in de rol van IB'er/RT'er is op dit moment geen toegang mogelijk, maar dit wordt nog wel gerealiseerd. In de tussentijd kan het een oplossing zijn om de collega de rol van stagiaire te geven. De stagiaire heeft namelijk wel toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort.

Een of enkele leerkrachten kunnen niet inloggen

Wanneer de meeste leerkrachten van uw school toegang krijgen tot Nieuwsbegrip, maar een of enkele leerkrachten niet, ga dan de volgende stappen na:

1. Heeft deze persoon de rol van leraar, IB'er/RT'er of stagiair? Alleen met een van deze rollen krijgt u toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. Een ict-coördinator heeft geen toegang tot Nieuwsbegrip via Basispoort. Hij logt rechtstreeks in op www.nieuwsbegrip.nl met zijn e-mailadres en komt dan in de beheeromgeving. 

2. Logt de leraar in via www.basispoort.nl? (Of via een snelkoppeling die via Basispoort loopt?) Leerkrachten loggen na de koppeling niet meer rechtstreeks in via www.nieuwsbegrip.nl, ze moeten Nieuwsbegrip dus voortaan altijd via Basispoort benaderen. Als het goed is ziet de leraar bij 'Lesmateriaal' in Basispoort wel Nieuwsbegrip staan. Ziet de leraar hier niet het icoon voor Nieuwsbegrip, dan zou het kunnen dat hij een dubbele rol heeft in Basispoort. Bijvoorbeeld de rol van leraar en stagiaire. De rol van stagiaire moet dan weggehaald worden bij de betreffende leraar.

3. Logt de leraar in via een snelkoppeling? Zorg er dan voor dat de snelkoppeling wordt vernieuwd. De leerkracht kan deze zelf downloaden door in te loggen op www.basispoort.nl. In 'Lesmateriaal' staat achter het icoon van Nieuwsbegrip de leerkrachtsnelkoppeling.

4. Ontkoppel uzelf van de groep in ParnasSys of een ander leerlingadministratiesysteem. De dag erna (dus na de nachtelijke synchronisatie) kunt u uzelf weer aan de groep koppelen. Het kan zijn dat u door deze extra synchronisatie correct toegang krijgt tot uw groep(en). 

 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met nieuwsbegrip@cedgroep.nl, en geef hierbij uw schoolgegevens (schoolnaam, postcode, plaatsnaam en BRIN-nummer), de naam van de leraar en de doorgelopen stappen door.

Wanneer ik probeer in te loggen op www.nieuwsbegrip.nl, krijg ik de melding 'inloggen mislukt'

Wanneer u inlogt op www.nieuwsbegrip.nl, en de melding krijgt 'Inloggen mislukt. Probeer het opnieuw', voer dan opnieuw uw wachtwoord in en kies daaronder voor 'Ik ben geen robot' (dit dient u aan te vinken). Het inloggen zal dan naar alle waarschijnlijkheid wel lukken. Eventueel kunt u ook de pagina verversen.

'Ik ben geen robot' is de Google ReCAPTCHA, die verschijnt wanneer er 'verdachte' activiteit wordt gesignaleerd (bijvoorbeeld inloggen vanaf een ander IP-adres, of met een e-mailadres van een 'verdachte' provider). Deze beveiliging is ingesteld naar aanleiding van de AVG.

Ik wil de koppeling ongedaan maken.

U kunt de koppeling tussen Basispoort en Nieuwsbegrip ongedaan maken door het vinkje voor Nieuwsbegrip bij 'Uitgeverijen' in Basispoort uit te zetten. Een dag later is de aanpassing verwerkt en kan de Nieuwsbegripbeheerder via www.nieuwsbegrip.nl de docenten- en leerlingaccounts beheren. Leraren en leerlingen kunnen dan dus weer rechtstreeks via www.nieuwsbegrip.nl inloggen nadat de accounts correct zijn ingesteld.

 

Na de ontkoppeling

De Basispoortaccounts van leraren en leerlingen blijven in het Nieuwsbegripbeheer staan, maar hebben geen gebruikersnaam en wachtwoord.

U kunt zelf inloggegevens invoeren bij deze accounts (in dat geval blijft de resultatenhistorie bewaard), of u kunt alle accounts verwijderen en via een import (Edexml 2.0 of ons Excelsjabloon) leerlinggegevens invoeren. Zie hiervoor de 'handleiding beheer' in uw beheeromgeving bij 'leerlingen'. 

 

 

 

 

Hoe kan ik bij een Basispoortkoppeling instellen dat leerlingen thuis enkel toegang hebben tot Nieuwsbegrip?

Heeft uw school een koppeling gemaakt tussen Nieuwsbegrip en Basispoort en maken de leerlingen hierbij ook gebruik van de Thuis-inlog?

In dat geval is er een mogelijkheid om leerlingen na het inloggen direct door te laten leiden naar Nieuwsbegrip. Dat kan door gebruik te maken van de volgende url:

https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/snelkoppelaar?TARGET=https%3A%2F%2Fschool.nieuwsbegrip.nl%2Fbasispoort%2Fauth

De ouder kan deze url achter een snelkoppeling van Nieuwsbegrip plaatsen. Logt een leerling via deze weg in, dan komt hij na het inloggen direct in Nieuwsbegrip.

Wanneer de leerling inlogt via https://thuis.basispoort.nl, dan krijgt hij wel de overige methoden te zien.

 

Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact op met nieuwsbegrip@cedgroep.nl en geef hierbij uw schoolgegevens (schoolnaam, postcode, plaatsnaam, BRIN-nummer) door en geef hierbij zoveel mogelijk informatie over uw vraag of het probleem.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis