Staat van het onderwijs en Nieuwsbegrip

Wat staat er nu precies over lezen in het rapport van de Inspectie, de Staat van het onderwijs? Een kwestie van begrijpend lezen. Kort samengevat:

  • De ambities zijn gehaald, maar het niveau is gedaald ten opzicht van 2016;
  • De achteruitgang is mogelijk deels verklaarbaar door de cesuurberekening (wel of geen 2F) en veranderingen in de opmaak van de Eindtoets;
  • Internationaal gezien presteert Nederland – na een daling tussen 2001 en 2005 – boven het internationale gemiddelde, maar heeft zijn toppositie verloren. De leesprestaties zijn sinds 2006 stabiel;
  • De inspectie spreekt zijn zorg uit over het relatief kleine aantal meerbegaafde leerlingen dat op een geavanceerd niveau functioneert;
  • Een derde van de leerlingen voelt zich betrokken bij de les en bijna een kwart vindt lezen erg leuk. De afname van het aantal gemotiveerde lezers zet de leesprestaties onder druk;
  • Het didactisch handelen met betrekking tot instructie en het geven van feedback is niet altijd optimaal. Ook de analyse van onderwijsbehoeften is voor verbetering vatbaar;

Volgens inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang (in NRC) is de belangrijkste oorzaak van de daling van het niveau het gebrek aan ambitie.

Naar aanleiding van het verschijnen van dit inspectierapport, schreven Marianne Molendijk en Paul de Maat (auteurs Nieuwsbegrip) onderstaand stuk. De conclusies met betrekking tot begrijpend lezen in de Staat van het onderwijs staan hierin beschreven en de kijk van Nieuwsbegrip hierop.

Lees hier: Staat van het onderwijs en Nieuwsbegrip

 

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis