Nieuwsbegrip: haal er alles uit

Onlangs is Mariska Okkinga van de Universiteit Twente gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van Nieuwsbegrip in het vmbo (basis-kader). Zij wordt hierover geïnterviewd in Didactief van maart 2018. Uit haar onderzoek (hier te lezen) komt naar voren dat de leesresultaten van leerlingen die met Nieuwsbegrip werken na twee jaar niet harder vooruit zijn gegaan dan die van leerlingen die een ‘regulier’ begrijpend-leesprogramma volgen.

Als we bij Nieuwsbegrip zoiets horen, spitsen wij natuurlijk de oren. We denken dan: wat kan er aan de hand zijn dat docenten die leerlingen willen leren begrijpend lezen daar niet in slagen, ook al gebruiken ze een programma dat technieken bevat die in veel onderzoeken effectief zijn gebleken?

Er kunnen verschillende factoren een rol spelen en op vier daarvan gaan we in, in onderstaand stuk.

Lees hier de reactie van Paul de Maat (auteur Nieuwsbegrip) op interview Mariska Okkinga

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis