Bloklessen zijn gewijzigd

Zoals u heeft gemerkt, zijn de bloklessen veranderd. Sinds 2013 adviseren wij om de blokles niet als toets te gebruiken. Dit omdat de blokles niet getest kan worden op validiteit en betrouwbaarheid, zoals dat met een ‘echte’ toets wel gebeurt. Deze toetsen worden eerst afgenomen op een grote groep leerlingen, waarna een normering kan worden vastgesteld. De blokles daarentegen wordt ontwikkeld als een gewone les, zonder normeringsonderzoek.

Waarom is de ‘oude’ opzet van de blokles veranderd?
Uit recent onderzoek naar begrijpend lezen komt naar voren dat reflectie op het eigen leesgedrag belangrijk is om vooruitgang te boeken in de leesontwikkeling. Het eind van een blok, waarin alle leesstrategieën een keer aan bod zijn gekomen, is daar een goed moment voor.
Daarnaast ging de blokles in de oude vorm al enige jaren mee. Uit ons gebruikersonderzoek is naar voren gekomen dat leerkrachten en leerlingen behoefte hadden aan een nieuwe opzet en nieuwe werkvormen.

Wilt u de vorderingen van de leerlingen volgen, dan kunt de volgende toetsen van Nieuwsbegrip afnemen:

  • Sneltoetsen (elke 6 weken, met een licentie Nieuwsbegrip Zilver ook digitaal af te nemen)
  • TIAT-toetsen (in november, februari en mei)
  • Strategietoetsen (in oktober en maart)

Met Nieuwsbegrip Zilver heeft u dan elf toetsmomenten in een schooljaar. Om leerlingen voor te bereiden op de Cito begrijpend lezen heeft Nieuwsbegrip een aparte les op niveau A en B ontwikkeld: ‘toetsvragen lezen’. Deze les vindt u onder ‘basismateriaal’ (links in het menu), tabblad ‘tekstsoortenlessen’.

Uw feedback is belangrijk!
De komende bloklessen zullen we de nieuwe opzet telkens verder uitwerken. Feedback van scholen is daarom voor ons erg bruikbaar. Wat werkte er goed? Wat kan wellicht anders? We horen dat graag.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis